Podstępne sąsiedztwo – Jadwiga Łopata

WSPÓŁISTNIENIE – SĄSIEDZTWO – KOGZYSTENCJA to tylko POLITYCZNE HASŁA, które mają być rozumiane jako możliwość prowadzenia upraw roślin tradycyjnych/bez GMO obok upraw zmodyfikowanych genetycznie bez ryzyka zanieczyszczenia tych pierwszych. W praktyce takie współistnienie NIE JEST MOŻLIWE tak jak nie jest możliwa cisza i hałas w tym samym pomieszczeniu!Ustawy i akty regulujące tzw. współistnienie/sąsiedztwo roślin GM i tradycyjnych polegające np. na wprowadzaniu zapór zasiewowych i odległości między uprawami NIE sprawdzają się i NIE gwarantują czystości ziarna! W USA, po 10 latach stosowania roślin GM zanieczyszczenie upraw tradycyjnych sięga 80% pomimo, że obiecywano rolnikom, że nie będzie większe niż 1%.
Read more

GMO – Kapitulacja rządu?

Zapowiedź kapitulacji rządu polskiego, który głosem ministra Sawickiego podczas targów Grüne Woche w Berline poinformował o planowanej zmianie ustawy paszowej poprzez cofnięcie zakazu stosowania w żywieniu zwierząt organizmów genetycznie modyfikowanych budzi poważne zaniepokojenie. Odbiła się ona głębokim echem w środowiskach przeciwników GMO oraz ruchów konsumenckich w Polsce i na terenie całej Europy.
Read more

Jacek Jakubiec, Prezes Zarządu FKE – w sprawie listu prof. Henryka Skolimowskiego

Jacek Jakubiec, Prezes Zarządu Fundacji Kultury Ekologicznej w sprawie listu prof. Henryka Skolimowskiego

Cieszy mnie że odezwał się Henryk Skolimowski (list prof. Skolimowskiego). To ważny głos i słuszny postulat.

Tyle że poza kwestią naruszania przez WTO praw człowieka jest tu inny, jeszcze groźniejszy problem.To, o czym pisał prof. Chorąży : człowiek znów arogancko igra z prawami Natury. Uruchamia w skali biosfery (gleba, rośliny, drobna fauna, mikrorganizmy…) procesy zaburzające łańcuchy pokarmowe, zjawiska nad którymi nie panuje, bo nie jest w stanie wszystkich możliwych skutków przewidzieć a tym bardziej kontrolować. Porażająca, zbrodnicza bezmyślność !!! Przypomina to sowietów na wojnach i ich słynny „zwiad atakiem” : ruszamy do boju, a co z tego wyjdzie, ile ofiar padnie etc… to zobaczymy !…

Jacek Jakubiec
Prezes Zarządu Fundacji Kultury Ekologicznej
Jelenia Góra

http://www.fke.org.pl/

Fundacja Kultury Ekologicznej
Zarząd tel./fax. 0048 (075) 64-95-361
Biuro tel./fax. 0048 (075) 64-95-362

Prawa Człowieka a GMO – prof. Henryk Skolimowski

Drodzy Julianie i Jadwigo,

Nadszedł czas, by popatrzeć na zagadnienie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO) z zupełnie innej strony: TO NIE JEST ZAGADNIENIE HANDLU – TO JEST ZAGADNIENIE PRAW CZŁOWIEKA! Dlatego Światowa Organizacja Handlu (WTO) nie może decydować w tej kwestii, ponieważ dotyczy ona naszych prawa człowieka.

A jednak tak się dzieje:

  • Przez zmuszanie całych narodów, całych populacji i społeczeństw do kupowania genetycznie zmodyfikowanej żywności. To narusza naszą ludzką wolność, naszą wolność do samodzielnego decydowania o tym, co chcemy kupić. Odebranie nam wolności wyboru to pogwałcenie jednego z podstawowych Praw Człowieka;
  • Przez zmuszanie całych narodów, całych populacji i społeczeństw do spożywania genetycznie zmodyfikowanej żywności. To narusza nasze prawo do samodzielnego decydowania o tym, jak chcemy się odżywiać. Odebranie nam wolności wyboru w zakresie rodzaju diety i sposobu odżywiania to pogwałcenie kolejnego naszego prawa człowieka;
  • Przez dążenie do narzucenia radykalnej kontroli nasion przez zwolenników GMO w skali społeczeństw i narodów, co wiąże się z wyeliminowaniem naturalnych nasion i tradycyjnych form rolnictwa. Stwarza to poważną groźbę dla naszego bezpieczeństwa jako narodu i jednostki. Jest poważnym pogwałceniem naszego indywidualnego prawa i naszych społecznych praw!

W ten sposób, co najmniej trzy orzeczenia sądowe powinny wykazać, że Światowa Organizacja Handlu (WTO) narusza nasze Prawa Człowieka, odbierając nam wolność wyboru zakupu, diety oraz dostępu do tradycyjnych nasion i form rolnictwa. I nie wolno nam tego tolerować. To jest tylko organizacja handlu, która nie ma żadnego prawa, by oddziaływać na nasze Prawa Człowieka.

Żadna organizacja handlowa nie ma mandatu i kompetencji, by działać ponad Prawami Człowieka.

Dlatego też sugeruję, aby Wasza organizacja i może także inne organizacje oddały WTO do Międzynarodowego Sądu w Hadze z powodu pogwałcenia z Praw Człowieka.

Z najlepszymi życzeniami, prof. Henryk Skolimowski

P.S. Jestem pod wrażeniem decyzji francuskiego rządu, który zakazał stosowania i uprawy GMO we Francji. To jest bardzo ważny precedens. Myślę, że specjalna delegacja Waszej organizacji powinna pójść do premiera Polski i przekonać go do tego samego.

List otwarty do Abp Józefa Życińskiego

5.12.2007

Jego Ekscelencja
Arcybiskup Józef Życiński

Jego Ekscelencjo.

Z informacji internetowej i komunikatu PAP z dnia 4.12.2007 pt. „Nie bójmy się modyfikowanej żywności” dowiedziałem się o stanowisku Jego Ekscelencji, które nie widzi zagrożeń zdrowotnych wskutek spożywania tzw. „żywności modyfikowanej genetycznie”, czy raczej „żywności pochodzącej od organizmów (np. roślin) modyfikowanych genetycznie”.

Obawy przed spożywaniem takiej żywności są powszechne nie tylko w polskim społeczeństwie ale także wśród wielu społeczeństw świata. Według mojej wiedzy istnieją przykłady, dobrze udokumentowane świadczące o ujemnych skutkach zdrowotnych takiej żywności. Jakkolwiek nie zanotowano masowych zachorowań, to jednak w roślinach genetycznie modyfikowanych (rośliny GM), np. w ziarnach używanych do spożycia przez ludzi lub zwierzęta znajdują się alergeny, toksyny i środki chemiczne używane przy uprawach roślin GM szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Poważne czasopisma naukowe i agencje (np. Department of Energy, USA; artykuły w naukowym czasopiśmie Science) zalecają zachować daleko idącą przezorność, bo doświadczenie ludzkości w tym obszarze gospodarki są zbyt krótkie, aby wydawać ostateczne osądy. Read more

O uprawach GMO i zmodyfikowanej żywności – Ludwik Tomiałojć

źródło: AURA marzec 2006, www.aura.krakow.pl

Sprawa organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) oraz wytwarzanej z ich udziałem żywności i pasz podzieliła światową i krajową opinię publiczną. Z jednej strony władze samorządowe ogłosiły 15 polskich województw obszarami wolnymi od GMO przynajmniej przez najbliższe lata, w czym wsparły ich różne organizacje społeczne, jak np. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) lub Komitet Ochrony Przyrody PAN. Z drugiej, Polska Federacja Biotechnologii oraz prezydium Komitetu Biotechnologii PAN wypowiedziały się zdecydowanie za rozpowszechnianiem w kraju upraw i żywności z GMO, abyśmy się nie stali tylko konsumentami, ale także jej konkurencyjnymi producentami. Zwolennicy sugerują przy tym, jakoby przyczyną sprzeciwów był tylko bezpodstawny lęk przed nowinkami (np. wypowiedź prof. T. Twardowskiego, Gazeta Wyborcza, 15.10.2005). Read more

1 7 8 9 10 11