GMO coraz większym zagrożeniem dla Polski

FAKTY z 2005 – 2006

!!! W Polsce można prowadzić komercyjne uprawy kukurydzy MON810.
Polska zwróciła się (w marcu 2005) do UE z prośbą o akceptację wprowadzenia zakazu stosowania materiału siewnego TYLKO 16 (z 17) genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy. Czyli tylko tych, które w naszych warunkach klimatycznych i tak nie mogłyby być uprawiane. Obecnie we Wspólnotowym Katalogu Nasion jest już 31 odmian kukurydzy MON 810 dopuszczonych do uprawy we wszystkich krajach UE!
Read more

Ustawa o biopaliwach podpisana przez Prezydenta

Niestety mimo naszych listów Prezydent RP, Lech Kaczyński podpisał ustawę o biopaliwach… W związku z tym istnieje poważne niebezpieczeństwo, że przyjęcie tej ustawy spowoduje masowy wwóz do Polski genetycznie zmodyfikowanego rzepaku z przeznaczeniem do przetworzenia na biopaliwa. Wiąże się to z wielkim zagrożeniem dla naszego środowiska, rolnictwa i czystości żywności. Read more

Genetycznie zmodyfikowany ryż LL601 w polskich sklepach.

Przykładowy list do Premiera RP i Ministra Zdrowia

Nawet wśród produktów ryżowych oznaczonych „wolne od GMO” stwierdzono obecność zanieczyszczenia przez GMO. Jako konsumenci mamy prawo wiedzieć jakie produkty stanowią potencjalne zagrożenie dla naszego zdrowia. Od miesięcy zanieczyszczony przez GMO ryż jest w sprzedaży w krajach Unii Europejskiej a więc i w Polsce. Informacja o ryżu LL601 podana wczoraj przez Główny Inspektorat Sanitarny na stronach internetowych jest bardzo ogólna i niedostępna dla większości konsumentów.
Read more