Co nowego słychać o wpływie GMO na środowisko i pszczoły (część 9)

W ostatniej dekadzie obserwujemy na naszej planecie uwalnianie na niespotykaną skalę do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO1). Naukowcy ostrzegają, że to nienaturalne przenoszenie genów, cechujące brak precyzji z powodu nieznajomości specyfiki budowy DNA i przypadkowe umieszczanie genów w organizmie biorcy, powoduje łamanie barier ochronnych pomiędzy gatunkami i może wywołać niezamierzone efekty. Biolog amerykański dr Barry Commoner sądzi, że: „rośliny GMO stanowią wielki niekontrolowany eksperyment, którego nieprzewidywalne skutki mogą okazać się katastrofalne”. Read more

List Fundacji ICPPC w sprawie nowej propozycji ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

Dotyczy: nowej propozycji ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

Szanowny Pan Minister Maciej Nowicki,

W związku z trwającymi pracami nad ustawą „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” zgłaszamy poniżej nasze uwagi.

Projekt stoi w sprzeczności:
a) z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP dotyczącym GMO zatwierdzonym przez Radę Ministrów 03.04.2006 r,
b) z ustawą z dnia 27.04.2006 r. „o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin”,
c) ze stanowiskiem wszystkich Sejmików Wojewódzkich, ktore swój mocny sprzeciw przeciwko GMO wyraziły w uchwałach i rezolucjach opowiadając się za przekształceniem wszystkich województw (czyli całej Polski) w strefy wolne od GMO,
d) z wolą zdecydowanej większości obywateli, którzy są przeciwni rozpowszechnianiu żywności modyfikowanej genetycznie i wprowadzeniu GMO do środowiska (na co wskazują wszystkie badania opinii publicznej). Read more

Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu ustawy „Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych” z dnia 01 sierpnia 2008 r.

Warszawa 17 sierpnia 2008 r.

Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu ustawy „Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych” z dnia 01 sierpnia 2008 r.

W związku projektem ustawy „ Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych”, przesłanym do konsultacji w ramach opiniowania społecznego, niniejszym przedstawiamy stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” Read more

Brytyjski książe Karol przeciw GMO

(…) Rozwój Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów (GMO) na masową skalę pociąga za sobą ryzyko wywołania największej w świecie katastrofy ekologicznej – ostrzegł książę Walii Karol w wywiadzie dla „Daily Telegraph”.

Brytyjski następca tronu porównał GMO do nieudanego eksperymentu na przyrodzie i ludziach, realizowanego przez naukowców i wspierające ich międzynarodowe koncerny. Read more

Rolnicy wnoszą sprawę przeciwko Riceland Foods Inc.

Rolnicy grupowo pozywają firmę Riceland Foods Inc. za „ogromne ryzyko” związane z przeprowadzanymi przez firmę doświadczeniami z transgenicznym ryżem, który zanieczyścił komercyjne uprawy

Więcej niż 4,000 rolników z Arkansas poniosło straty gdy Unia Europejska zaczęła odmawiać odbioru ryżu w 2006 po zanieczyszczeniu dostaw ryżem Liberty Link. Read more

Świat Według Monsanto

Wstrząsający film o największym potworze korporacyjnym, który stanowi śmiertelne zagrożenie nie tyko dla gatunku ludzkiego, ale dla wszelkiego życia na naszej planecie. Dokument jest podsumowaniem kilkuletniego dziennikarskiego śledztwa znanej francuskiej dziennikarki. W filmie znajdziemy m.in. informacje o historii potwora: od Polistyrenów, PCB, broni chemicznej: słynnego defoliantu “Agent Orange” i dioksyn, po wspaniałe wynalazki przemysłu żywnościowego jak DDT, Aspartam, czy krowi hormon wzrostu. Obecnie firma jest największym producentem nasion roślin transgenicznych (GMO) – czyli trujących mutantów, które według “niezależnych” badań sponsorowanych przez firmę są rzekomo jadalne i zdrowe

 

 

Zakaz sprzedaży miodu z GMO, ale brak ochrony/rekompensaty dla pszczelarzy.

Ekspansja GMO…wieś bez pszczół

(…) ekspansja kukurydzy genetycznie modyfikowanej doprowadzi do wizerunku wsi bez pszczół. Co spowoduje problemy w zapylaniu owoców i innych roślin. Wydaje się, że rząd bezwstydnie popiera międzynarodowych producentów materiału siewnego, lecz nie dba o lokalnych pszczelarzy, rolników i konsumentów, i poświęca środowiska naturalne… mówi Bablok Read more