Przepisy regulujące rolniczy handel detaliczny

Szanowni Państwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje w załączeniu odpowiedź na wiadomość otrzymaną drogą elektroniczną w dniu 7 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania kopii rozporządzeń, które będą regulować w szczegółach kwestię rolniczego handlu detalicznego.

Zakazać glifosatu

Inicjatywa „Zakazać glifosatu” („Ban Glyphosate”) została formalnie zarejestrowana 25 stycznia (2017).  https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-28_en.htm

 

Wkrótce rozpocznie się  roczny okres zbierania podpisów pod projektem. https://www.banglyphosate.eu/

Zgodnie z przepisami o europejskiej inicjatywie obywatelskiej, aby propozycje przepisów zostały wzięte pod uwagę, organizatorzy akcji muszą zebrać pod projektem przynajmniej milion podpisów poparcia od mieszkańców z co najmniej siedmiu z 28 krajów członkowskich. Dopiero wtedy pomysłodawcy inicjatywy mogą wezwać KE do zaproponowania krajom członkowskim unijnych przepisów w sprawie glifosatu.

https://www.farmer.pl/fakty/unia-europejska/ue-inicjatywa-obywatelska-w-sprawie-zakazu-stosowania-glifosatu,69021.html

Zabójcze GMO

Jedynym wyjściem z zagrożeń powodowanych przez GMO jest zakaz uprawy roślin transgenicznych w całej Unii Europejskiej Karolina Goździewska
ROZMOWA / z prof. dr. hab. Janem Narkiewiczem-Jodką z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
Pan Profesor stara się unikać GMO na co dzień? Jest to dziś możliwe?
– Staram się unikać żywności zmodyfikowanej genetycznie, szczególnie jeśli chodzi o wyroby sojowe i https://wp.naszdziennik.pl/2017-01-11/260015

Stanowisko informacyjne CO KPRP

Pani Jadwiga Łopata
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

Szanowna Pani
Dziękujemy za e-maile z 5 i 8 grudnia 2017 roku nadesłane na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej.

Informujemy uprzejmie, że z uwagą zapoznaliśmy się z przedstawionymi opiniami i postulatami dotyczącymi m.in. obrotu nasionami GMO. Odnosząc się do poruszonych kwestii, pragniemy wskazać, że 16 grudnia 2016 roku Sejm przyjął poprawki Senatu zgłoszone do wskazanej w Pani liście ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. Zgodnie z ostatecznie zaakceptowanymi zmianami Rada Ministrów ma możliwość wprowadzenia w drodze rozporządzenia zakazu obrotu materiałem siewnym (w tym genetycznie modyfikowanym) określonych odmian, kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub koniecznością uniknięcia zagrożeń zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska. W dniu 28 grudnia 2016 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ww. ustawę.

Pozdrawiamy Panią serdecznie.

Z wyrazami szacunku,
Witold Trębicki
Kierownik Zespołu Korespondencji Obywatelskiej
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
e-mail: listy@prezydent.pl