Paweł Pudłowski

Od: Aleksandra Mrozek 
Do: <biuro@icppc.pl>
Data: 8 sierpnia 2017, 13:30:35
Temat: FW: ankieta
 
Witam i przesyła ankietę wypełnioną przez Posła Pawła Pudłowskiego
  
PYTANIA:
1. Czy popiera Pan stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?
TAK dlaczego?/NIE dlaczego?Nie  uważam, że można odpowiedzieć TAK albo NIE. To bardzo ważna sprawa i wieloaspektowa. Dziś świat nie mógłby  wyżywić ponad 7 miliardów ludzi tylko  i wyłącznie w oparciu o uprawy konwencjonalne i ekologiczne. Z umiarem, rozsądkiem  najlepszą i najnowszą wiedzą , osiągnięciami nauki trzeba zmierzyć się z tym tematem. W granicach zdrowego rozsądku opartego nie na zysku a zaspokojeniu potrzeb żywnościowych pochylić się nad tematem bez szkodliwych emocji i uporze przy swoim. Na pytanie czy chcę jeść żywność bez GMO odpowiadam tak  ale zadaję pytanie czy wszystkich dziś stać będzie na ekologiczną żywnośći czy jej starczy. Zadaję też pytanie czy Pani wie jak kształtują się ceny zdrowej żywnośći?. Czy Polska jako kraj eksportujący  żywność  będzie skutecznie konkurowała na rynku europejskim oferując produkty  po bardzo wysokiej cenie?
 
2. Czy popiera Pan ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO? W Polsce obowiązuje prawny zakaz uprawy roślin modyfikowanych genetycznie.  Były plany zmiany ustawodastwa i dostosowania do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, która dopuszcza uprawę np. kukurydzy MON 810. Domagała się tego Komisja Europejska. Konflikt skierował obie strony na drogę sądową. Polska wygrała proces przed Sądem Unii w Luksemburgu i zachowała  prawo zakazu uprawy GMO w kraju. Ostatecznie Komisja Europejska uznała, że najlepiej będzie jeśli kraje członkowskie same będą mogły określać przepisy dotyczące uprawy GMO na ich terenie. Polscy rolnicy nie mogą więc legalnie uprawiać roślin modyfikowanych genetycznie, ale na polskim rynku dostępne są takie artykuły spożywcze. Co oznacza, że niestety konsumujemy i w to sposób masowy żywnośc modyfikowaną. Produkty, które wydają nam się najbardziej atrakcyjne, często wyglądają tak dlatego, że zostały genetycznie zmodyfikowane.Musimy pamiętać, że nie może być jednostronna ocena  modyfikowania żywności bo  wiele wskazuje na to, że są też i pozytywne aspekty np.: zwiększenie odporności roślin na środki chwastobójcze, zwiększenie odporności roślin na szkodniki, zwiększenie tolerancji roślin na zmiany klimatyczne przedłużenie świeżości owoców i warzyw zwiększenie rozmiarów warzyw i owoców, regulowanie zawartości fitoestrogenów – to związki chemiczne znajdujące się w roślinach, podobne do estrogenów i mogące zmniejszać ryzyko miażdżycy, osteoporozy, raka piersi i łagodzić objawy menopauzy,usunięcie z roślin niektórych substancji (np. kawa, która zawiera o 70% mniej kofeiny),polepszenie smaku, zapachu, wyglądu rośliny
TAK dlaczego?/NIE dlaczego?
3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis:
„…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…” 
Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pan głosował za tą ustawą czy przeciwko ?- zagłosuje na tak, świadomy tego, że edukacja w temacie żywności  pochodzącej z upraw GMO musi być przekazywana rzetelnie, pokazująca skutki negatywne i i aspekty gospodarcze takiej działalności a przede wszystkim konieczność działania zgodnie ze wskazaniami nauki i największą starannością i ostrożnością
Jeśli odpowiedź jest: „głosuje za ustawą”, to prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytania: 
a) Czy zna Pan przykłady udanego współistnienia upraw GMO z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi? Jak Pani wie nie da się odizolować upraw ekologicznych od upraw GMO. Owady, wiatr i naturalny proces zapylania to fakt.
b) Czy jest Pan gotowy wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie GMO do środowiska? – odpowiedzialność za środowisko ponosimy wszyscy tak jak i za ograniczenie stref głodu i zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka to jest dostarczenie żywności, funkcjonowanie na rynku produktów spożywczych itd.


Aleksandra Mrozek
Dyrektor Biura
Posła Pawła Pudłowskiego
Mickiewicza 3A, 65-053 Zielona Góra
REGON: 362920680
T: +48 731 777 873
e-mail: aleksandra.mrozek@nowoczesna.org