Ustawa „prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

Szanowni Państwo,
Prosimy o mobilizację! W przyszłym tygodniu Premier RP ma podpisać nowy projekt ustawy „prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”. (
https://gmo.mos.gov.pl/akty/Ustawa_Prawo_o_GMO_24012007.pdf)
Projekt ten DOPUSZCZA prowadzenie upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Zamiast chronić rolnictwo, środowisko i zdrowie polskiego społeczeństwa sprzyja ponadnarodowym korporacjom.
Read more