Wyraźne NIE dla GMO od polskiego społeczeństwa

Komentarz do artykułu z GW [https://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,34591,2898559.html

‘Jako Prezes ICPPC potwierdzam swój udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu w styczniu tego roku o której wspominał w artykule ‘Europa boi się genów’ Prof. Twardowski.’ mówi Sir Julian Rose. Zostaliśmy zaproszeni razem z Jadwigą Łopata do wygłoszenia wykładu nt. stref wolnych od GMO w Polsce i w innych krajach. W programie konferencji było pięć prezentacji/wykładów zrobionych przez naukowców, którzy byli za wprowadzaniem GMO i tylko nasza prezentacja wyraźnie wskazywała (bazując na faktach z niezależnych źródeł) na zagrożenia GMO dla lokalnej ekonomii, rolnictwa, bioróżnorodności i zdrowia konsumentów. Zabrakło naukowców, którzy wypowiedzieli by się przeciw GMO nie dlatego, że ich w Polsce nie ma, lecz dlatego, że ich nie zaproszono na tę konferencję.
Read more