Protest przed siedzibą Rzecznika Praw Obywatelskich

autor: Marek Kryda

autor: Marek Kryda

autor: Marek Kryda

autor: Marek Kryda

Koalicja 'POLSKA WOLNA OD GMO’ zorganizowała protest przed siedzibą Rzecznika Praw Obywatelskich bowiem do tej pory nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi na nasz wniosek (https://icppc.pl/pl/gmo/index.php?id=456) o podjęcie natychmiastowej interwencji w sprawie odnotowanych nieprawidłowości dotyczących zastosowań organizmów genetycznie modyfikowanych na terenie Polski skutkujących narażeniem zdrowia obywateli oraz zniszczeniem środowiska i stratami w rolnictwie. Read more

Nie można utajniać miejsca uwolnienia GMO

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – nie można utajniać szczegółowego miejsca uwolnienia GMO

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0552:PL:HTML

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)

z dnia 17 lutego 2009 r.(*)

Dyrektywa 2001/18/WE – Zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych – Miejsce uwolnienia – Poufność

W sprawie C‑552/07

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Conseil d’État (Francja) postanowieniem z dnia 21 listopada 2007 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 11 grudnia 2007 r., w postępowaniu: Read more

Raport Virrankoskiego – nowa wersja

Kolejna odsłona raportu Virrankoskiego,  który i jeszcze próbuje w kończącej się kadencji ułatwić działalność korporacjom.  [czytaj dokument]

Szanowna Pani Anno,

Po ponownym przeczytaniu raportu  Virrankoskiego wnioskujemy aby Pan Poseł podobnie jak poprzednim razem opowiedział się za odrzuceniem całego dokumentu, który jest jedynie szeroką, jednostronną promocją genetycznej inżynierii i interesu ponadnarodowych korporacji. W związku z tym bardzo proszę o przekazanie poniższego listu Panu Posłowi. Proszę również o bieżące informacje jakie są dalsze losy tego dokumentu, kiedy będzie głosowanie abyśmy mieli czas na poinformowanie wyborców jakie stanowisko w sprawie tego raportu oraz generalnie GMO zajmują europosłowie. Będzie to oczywiście miało duży wpływ podczas nadchodzących wyborów.
Read more

USA nie chce importować GMO

USA powinny przygotować się na napływ niezadeklarowanej żywności GM: Biuro Inspektora Generalnego

New Scientist, 23 stycznia 2009 – po dekadzie eksportowania na cały świat swojej genetycznie modyfikowanej żywności, Stany Zjednoczone przygotowują się do zablokowania importu zagranicznej żywności GM – jeśli będą uważać, że zagraża ich rolnictwu, środowisku naturalnemu lub zdrowiu obywateli.
Read more

Poinformujmy konsumentów o GMO

Za dwa tygodnie Parlament Europejski będzie ponownie debatował nad projektem wprowadzenia obowiązku etykietowania produktów wytwarzanych z mięsa zwierząt karmionych paszami z domieszką roślin modyfikowanych genetycznie. Znaczna część eurodeputowanych jest zdania, że taki przepis należałoby wprowadzić, aby konsumenci wiedzieli, co kupują. Read more