Strefy wolne od GMO

CAŁA POLSKA CHCE BYĆ WOLNA OD GMO – wszystkie województwa ogłosiły wolę utworzenia na swoim terenie stref wolnych od GMO.Polska chce być wolna od GMO

W czerwcu 2004 ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi włączyła się do ogólnoeuropejskiej inicjatywy „Europa wolna od GMO” promując w Polsce „Strefy Wolne od GMO(*) ”

Celem tej akcji jest uświadamianie społeczeństwu zagrożeń związanych z produkcją i konsumpcją żywności genetycznie zmodyfikowanej (GMO) oraz wskazanie metod obrony i alternatywnych rozwiązań.
Ogólnoeuropejska inicjatywa „Europa Wolna od GMO” rozwija się pomyślnie w wielu krajach (obecnie w 25 krajach; www.gmo-free-regions.org). Np. w Austrii 9 z 9 prowincji, we Włoszech prawie 80% całego kraju, cała Grecja to strefy wolne od GMO.

W Polsce sejmiki wszystkich województw ogłosiły wolę utworzenia na swoim terenie stref wolnych od GMO podpisując odpowiednie uchwały / rezolucje / stanowiska. W ten sposób nasze województwa dołączyły do ponad 170 istniejących w UE dużych (jak województwa) stref wolnych do GMO i ponad 4500 mniejszych regionów (jak powiaty, gminy). Niestety ani Rząd RP ani UE nie respektują tych postanowień.
ICPPC kontynuuje promocję idei stref wolnych od GMO wśród rolników, gmin, powiatów i województw. Jest dosyć powodów by powiedzieć „NIE dla GMO w Polsce”. Pomóż tworzyć Strefy Wolne od GMO. Strefą Wolną od GMO może być:

– gospodarstwo,
– sklep,
– przetwórnia,
– wioska,
– gmina,
– powiat,
– województwo.

Mimo tak wyraźnego oporu społeczeństw, UE i rządy pod presją światowej Oragnizacji Handlu i USA próbują wprowdzić GMO w Europie. ICPPC zajmuje stanowisko, że:
a) NIE JEST MOŻLIWE WSPÓŁISTNIENIE UPRAW GM OBOK UPRAW BEZ GMO; dopuszczenie do współistnienia doprowadzi do niekontrolowanego i niemożliwego do zatrzymania zanieczyszczenia upraw.
b) GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska naturalnego, tradycyjnego rolnictwa i lokalnej ekonomii
c) Jedynym skutecznym sposobem obrony rolnictwa, środowiska i zdrowia przed skutkami stosowania GMO jest wprowadzanie całkowitego zakazu na GMO

Strefy wolne od GMO:

województwa powiaty gminy gospodarstwa

*GMO – Genetycznie zModyfikowane Organizmy
Genetyczna modyfikacja oznacza sztuczne wstawienie obcych genów domateriału genetycznego organizmu po to, by uzyskać właściwości, których dany organizm nie posiada w sposób naturalny

POLSKA STREFĄ WOLNĄ OD GMO

8 września 2004 Komisja Europejska umieściła 17 odmian genetycznie zmodyfikowanej (GM) kukurydzy we Wspólnotowym Katalogu nasion. Jest to sytuacja, kiedy po raz pierwszy GM nasiona zostały dodane do tej listy, co otwiera drogę GM uprawom na olbrzymią skalę w całej Europie, w tym w Polsce (Polska jest trzecim krajem po Francji i Hiszpanii pod względem ilości uprawy kukurydzy)

One comment

Dodaj komentarz