Zakazy na GMO w UE

[singlepic id=238 w=300 h=400 float=center] Na podstawie danych z https://www.gmo-free-regions.org/

Oficjalne zakazy GMO:

  1. Austria: zakaz uprawy oraz importu MON 810, MON 863, rzepak T25 (pierwszy zakaz w czerwcu 1999, dalszy w lutym 2004)
  2. Grecja: zakaz uprawy MON 810 (od kwietnia 2005)
  3. Węgry: zakaz uprawy MON 810 (od września 2006)
  4. Włochy: zakaz uprawy roślin GM (od marca 2006)
  5. Szwajcaria: w 2005 wprowadzono moratorium, zakazujące komercyjnych upraw GM i hodowli zwierząt GM. W 2009 moratorium przedłużono do 2013.
  6. Francja: zakaz uprawy MON 810 (luty 2008)
  7. Luksemburg: zakaz uprawy MON 810 (marzec 2009)
  8. Niemcy: zakaz uprawy i sprzedaży MON 810 (kwiecień 2009)
  9. Polska: ?
  10. Bułgaria: zakaz uprawy GMO do celów naukowych oraz komercyjnych (marzec 2010)

Źródło: https://www.gmo-free-regions.org

LAUREAT OSKARA dla stref wolnych od GMO

Laureat Oskara, Pan Jan A.P. Kaczmarek  odwiedził 24 maja 2009 EKOCENTRUM ICPPC .

Z zainteresowaniem obejrzał jak w praktyce działają nowoczesne, ekologiczne technologie oraz jak 'współpracują’ z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Podczas roboczego spotkania z Jadwigą Łopatą i Julianem Rose podpisał deklarację strefy wolnej od GMO. Dołączył tym samym do setek tysięcy gospodarstw w Europie, które nie chcą GMO. ZOBACZ ZDJĘCIA

… Genetycznie modyfikowana żywność stanowi jedno z większych zagrożeń dla świata. Niezależne badania dowodzą katastrofalnego wpływu GMO na zdrowie zwierząt, na których prowadzono doświadczenia. Nie ma powodu sądzić, że zdrowie ludzi nie ulegnie podobnej dewastacji… – powiedział Jan A.P. Kaczmarek www.jan-ap-kaczmarek.com

Informacja o wizycie ukazała się w Dzienniku Polskim

[singlepic id=230 w=640 h=600 float=center]

Niemcy wprowadzają zakaz na MON810

Tuż przed sezonem wysiewu niemiecki Minister Rolnictwa Pani Ilse Aigner wprowadziła zakaz na uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810. Oznacza to, że uprawy MON810 oraz sprzedaż nasion i kolb wszystkich odmian tejże kukurydzy w Niemczech są nielegalne. Powód wprowadzonego zakazu: „…odmiany genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810 są niebezpieczne dla środowiska…’. (poniżej cały artykuł)

Podobne zakazy wprowadziły już Austria, Węgry, Włochy, Grecja, Francja, Walia, Szkocja, Luksemburg.
„……to kolejny powód dla którego polski rząd nie może się tłumaczyć że zakaz w Polsce jest niemożliwy. czekamy na zakaz w Polsce ! mówi Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel) z Koalicji Polska Wolna od GMO www.polska-wolna-od-gmo.org

„jak długo polski rząd będzie ignorował Polaków i wspierał ponadnarodowe korporacje?!  Przykłady zakazów wprowadzonych ostatnio przez inne kraje
świadczą, że do skutecznego zakazu upraw GM trzeba przede wszystkim mieć wolę…a tej jak widać brakuje polskim władzom.”
dodaje Sir Julian Rose, prezes ICPPC (*) Read more

Rada Skandynawska

Rada Skandynawska namawia rządy do zgody na tworzenie stref wolnych od GMO

Jaki wpływ mają genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) na zwierzęta i ludzi? Niedostateczna jest  nasza wiedza na ten temat. Z tego powodu  Rada Skandynawska wzywa do tworzenia stref wolnych od GMO i do obostrzeń związanych ze znakowania produktów z GMO w rejonie Skandynawii. Read more

Rada Gminy Stryszów chce strefy wolnej od GMO w Małopolsce

30 września 2008 Rada Gminy Stryszów przyjęła rezolucję w sprawie uznania Małopolski za strefę wolną od GMO.

„Pragniemy, aby rolnictwo Województwa Małopolskiego działając w trudnych warunkach naturalnych, ale nieskażonych wielkoprzemysłowymi metodami produkcji rolnej, rozwijało się ekologicznie i produkowało zdrową, bezpieczną, konkurencyjną żywność.

Tekst rezolucji dostępny [tutaj]

1 2