GMO – szczepionki …

GMO – szczepionki – jak Monsanto, US ARMY, Fundator Microsoftu, Fundacja Melindy i Billa Gates’a chcą uratować Świat. PAX – VAX czyli pakt z diabłem.

Australio – Nie pozwól na to…

Amerykańska firma zwróciła się do władz australijskich o pozwolenie wypróbowania genetycznie zmodyfikowanej szczepionki, jako część ogólnoświatowego procesu. 1000 dorosłych osób oraz dzieci wypije szczepionkę w formie napoju, a następnie będą monitorowani przez godzinę. Firma zapewnia, że Australijczycy nie będą narażeni na ryzyko. Istnieją rozwiązania, które są wykorzystywane, podczas każdego badania szczepionki, aby zapewnić bezpieczne obchodzenie się z produktem, a my wierzymy, że nie ma jakiegokolwiek ryzyka, aby ta szczepionka powodowała jakieś dodatkowe problemy w środowisku? Temat szkód zdrowotnych pominięto..

więcej: https://nonx.pl/gmo-szczepionki-jak-monsanto-us-army-fundator-microsoftu-fundacja-melindy-i-billa-gatesa-chca-uratowac-swiat-pax-vax-czyli-pakt-z-diablem/

„Nie” dla kukurydzy GMO. Brakuje dowodów na jej nieszkodliwość

Posłowie wezwali Komisję Europejską do zamknięcia unijnego rynku dla genetycznie modyfikowanej kukurydzy “Pioneer 1507”. Odporna na owadzie szkodniki roślina może bowiem okazać się zagrożeniem dla części motyli i ciem – argumentowano w przyjętej w czwartek rezolucji. “Brakuje dowodów świadczących o jej nieszkodliwości, dlatego nie możemy dopuścić do autoryzacji” – mówiła Dagmar Roth-Behrendt – posłanka, która wraz z komisją ochrony środowiska opowiedziała się za zablokowaniem wniosku producenta.

źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140115STO32707/html/Nie-dla-kukurydzy-GMO.-Brakuje-dowod%C3%B3w-na-jej-nieszkodliwo%C5%9B%C4%87