BASF wycofuje się z upraw GMO w Europie

16 stycznia br. niemiecki koncern chemiczny BASF ogłosił, że zawiesi rozwój genetycznie modyfikowanych upraw przeznaczonych na europejski rynek.

 

Jako przyczynę posunięcia firma podała rosnącą niechęć konsumentów w UE wobec tej technologii oraz przeciągające się najdłużej na świecie procedury legislacyjne przy zróżnicowanych postawach polityków i krajów członkowskich wobec GMO – informuje FAMMU/FAPA. 

https://www.farmer.pl/fakty/unia-europejska/basf-wycofuje-sie-z-upraw-gmo-w-europie,33892.html

Konsumenci nie chcą GMO!

Przed wprowadzeniem GMO do rolnictwa, rolnicy o wiele bardziej ze sobą współpracowali, byli bliżej siebie. Gdy tylko pojawiło się GMO, zaczęły się problemy. Rolnicy mieli zakaz przechowywania swoich nasion. By namierzać „nieuczciwych” rolników założono tzw. czerwone linie. Rolnicy donosili na siebie, w przypadku podejrzenia przechowywania nasion. Na samym początku rolnictwo oparte na GMO było dużo łatwiejszym modelem niż rolnictwo tradycyjne, farmy w tym czasie bardzo się rozrastały. Trwało to do momentu kiedy zaczęły pojawiać się chwasty odporne na opryski. Wtedy wszystko zaczęło się komplikować. odpowiada Wes Shoemyer (rolnik i senator stanu Missouri) redakcji AgroNews – cały artykuł: https://www.agronews.com.pl/pl/4,1,13481,konsumenci_nie_chca_gmo.html

 

LIST OTWARTY

List otwarty w sprawie badań profesora Gillesa-Erica Seraliniego

Prof.  Seralini od dawna postuluje, że obecnie stosowane metody oceny ryzyka produktów GMO są niewłaściwe, przede wszystkim z powodu zbyt krótkotrwałych testów na zwierzętach. Drugi błąd w obowiązujących badaniach nad bezpieczeństwem GMO polega na lekceważeniu i pomijaniu toksyczności herbicydów stosowanych w uprawie modyfikowanych genetycznie roślin, których pozostałości przenikają do łańcucha żywieniowego. List w całości [tutaj]

Dalej zbieramy podpisy pod listem. Prosimy ludzi nauki o kontakt: biuro@icppc.pl

Konferencja w sejmie – 22 października 2012

Konferencja w sejmie na temat zagrożeń związanych z dopuszczeniem w Unii Europejskiej upraw GMO potwierdziła najstraszniejsze przypuszczenia

Na konferencji, która odbyła się dnia 22 października 2012 w Sejmie RP z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych Ameryki, potwierdził się najczarniejszy scenariusz z możliwych w zakresie skutków wprowadzenia upraw GMO w UE.

Na zlecenie Greenpeacu dr Charles Benbrook – uznany ekonomista rolnictwa i pracownik Washington State University – przeprowadził symulację dotyczącą wprowadzenia na obszarze UE upraw GMO. badania zostały wykonane na podstawie danych amerykańskich, a ich wyniki mówią same za siebie:

  • wzrost względnych kosztów nasion w stosunku do dochodów brutto z ha z 4-8% do 22,5% po wprowadzeniu upraw GMO
  • wzrost zużycia wysoce toksycznego herbicydu (roundup/ glifosat) od 400% do 800% do roku 2025, tj. w ciągu 13 lat
  • całkowite uzależnienie rolnictwa od zewnętrznych korporacji – utrata suwerenności żywieniowej
  • brak rodzimych nasion na rynku
  • zagrożenie dla ekosystemu i zdrowia.

Amerykańscy farmerzy zdali gorzką relację, jak w podstępny sposób zostali wmanewrowani przez koncerny w uprawy GMO, i wypowiedzieli ostrzeżenie: kto raz wda się w układy z koncernami gmo, dla tego nie ma już odwrotu! zdecydowanie nalegali, by poważnie się zastanowić, zanim podejmie się takie ryzyko i tak karkołomną decyzję.

 

UWAGA: decydenci unijni noszą się z zamiarem dopuszczenia upraw GMO na terenie Unii Europejskiej już na początku 2013 roku!!!

 Lena Huppert – Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego Qlt, koordynator ICPPC

 

”My króliki doświadczalne?” czyli elektrownie atomowe a GMO

To pierwszy raz, gdy technologie mogą zmienić cały świat dając tym, którzy nimi władają władzę nad resztą świata.Poniższy filmik-zwiastun ”My króliki doświadczalne?”, powinni zobaczyć wszyscy Polacy. PROSIMY OBEJRZEĆ, PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ DALEJ i NATYCHMIAST PODJĄĆ DZIAŁANIA, których celem jest wprowadzenie zakazu stosowania GMO w rolnictwie i przy produkcji żywności.
”My króliki doświadczalne?” czyli elektrownie atomowe a GMO
''My króliki doswiadczalne?'' czyli elektrownie atomowe a GMO''My króliki doswiadczalne?'' czyli elektrownie atomowe a GMO
Dwie technologie drastycznie zmieniły świat w XX wieku - energia nuklearna i inżynieria genetyczna. To pierwszy raz, gdy technologia może zmienić cały świat dając tym, którzy nią władają władzę nad resztą świata. Obie te technologie są bardzo ściśle ze sobą związane. GMO i energię nuklearną łączą trzy podstawowe elementy. Pierwszym elementem jest nieodwracalność. Drugim elementem jest wszechobecne skażenie. Trzecim i najbardziej przerażającym elementem jest akumulacja skażenia w jedzeniu. Film Jeana-Paula Jauda My, króliki doświadczalne? Wkrótce w kinach ZOBACZ ZWIASTUN . Napisy pl. Więcej na temat badań nad GMO tutaj:https://www.youtube.com/watch?v=nMiVq5LFSmM&feature=share&list=UUQxnfTLB9vJ0jwyWGLONIhg...

GMO i energię nuklearną łączą trzy podstawowe elementy: nieodwracalność, wszechobecne skażenie oraz najbardziej przerażający element: akumulacja skażenia w jedzeniu.

KONIECZNIE NAPISZ i ZADZWOŃ do ministrów: Rolnictwa, Środowiska, Zdrowia, Premiera, Prezydenta, do posłów i senatorów oraz do lokalnych władz z żądaniem wprowadzenia NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU UPRAW GMO.

Więcej o filmie www.touscobayes-lefilm.com

Z poważaniem,
Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
Sir Julian Rose, Prezes ICPPC

Wikileaks – Polska i GMO

Ujawnione po raz pierwszy – GMO depesze dyplomacji amerykańskiej z Warszawy – https://www.naturalnegeny.pl/aktualnosci/ujawnione-po-raz-pierwszy-gmo-depesze-dyplomacji-amerykanskiej-z-warszawy/

Wikileaks ujawnia – https://www.naturalnegeny.pl/aktualnosci/wikileaks-ujawnia/
Wikileaks ujawnia prawdę o GMO – https://www.wiadomosci24.pl/artykul/wikileaks_ujawnia_prawde_o_gmo_176479.html

Gospodarka i pieniądze – https://prawda2.info/viewtopic.php?t=17295

GMO – GLOBALNY ALARM!

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) uznaje ogromne znaczenie badań nad zagrożeniami zdrowotnymi ze strony GMO, przeprowadzonych przez profesora Seraliniego, i w pełni popiera apel wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, Jóse Bóve’a, o natychmiastowe zawieszenie wszystkich zezwoleń na uprawy i import roślin GMO. ICPPC popiera jednocześnie, taki sam apel wystosowany przez sprawozdawcę ds. GMO z Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego.
ICPPC stoi na stanowisku, że jedynie całkowity zakaz genetycznie zmodyfikowanych roślin i nasion oraz żywności z GMO może zapobiec globalnemu kryzysowi zdrowotnemu na katastrofalną skalę.
Wykazano, że GMO jest z natury niebezpieczną, niesprawdzoną i nieskuteczną technologią laboratoryjną, która w rezultacie dodawania komponentów z roślin modyfikowanych genetycznie do setek powszechnie kupowanych produktów, zredukowała ludzi do statusu szczurów laboratoryjnych.Instytucje ponadnarodowe i rządy ponoszą wspólną odpowiedzialność za nie zastosowanie „zasady przezorności”, co zapobiegłoby wprowadzeniu GMO do łańcucha żywnościowego. Organy te muszą teraz naprawić swoje błędy lub zostać postawione w stan oskarżenia za pozwolenie na zabójstwo lub spowodowanie poważnych problemów zdrowotnych swoich własnych obywateli.

Wzywamy wszystkich zainteresowanych obywateli oraz organizacje do poparcia powyższego apelu. Prosimy o rozpowszechnianie najszerzej, jak to tylko możliwe SZOKUJĄCYCH ODKRYĆ O GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) i podjęcie działań, których celem jest wprowadzenie zakazu stosowania GMO w rolnictwie i przy produkcji żywności. ZOBACZ filmy na YT: ”GMO, Alarm dla świata.”


...


”Przełomowe badania zachodnich naukowców jasno pokazują szkodliwość GMO!”
Przełomowe badania zachodnich naukowców jasno pokazują szkodliwość GMO !!!Przełomowe badania zachodnich naukowców jasno pokazują szkodliwość GMO !!!
Niestety jak donosi prasa, termin wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz GMO przeznaczonych do użytku paszowego został, wbrew opozycji, przesunięty przez Platformę Obywatelską z 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2017 r. !!! 🙁 Rząd PO/PSL zamierza JESZCZE przez kolejne 8 lat truć Polaków substancjami rakotwórczymi :(...

Z poważaniem,
Sir Julian Rose, Prezes ICPPC,
Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)