List otwarty w sprawie opłat za badania GMO

LIST OTWARTY  w sprawie zniesienia opłat za badania materiału siewnego na zawartość GMO

Pan Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze,

wskutek wykreślenia z ustawy o nasiennictwie zapisów o zakazach wprowadzenia do obrotu i wpisu do krajowego rejestru odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz z powodu opóźnionego wprowadzenia przez Rząd RP rozporządzenia o zakazie upraw transgenicznej kukurydzy i ziemniaka, istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość rolników kupiło materiał siewny wcześniej.

Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że do znacznej grupy rolników nie dotarła informacja o możliwości wykonania nieodpłatnych badań materiału siewnego na zawartość GMO w wyznaczonym przez Pana terminie do końca kwietnia 2013 r.

W dodatku tegoroczne opóźnienie terminów wysiewów odmian jarych roślin uprawnych spowoduje, że większy udział w zasiewach będą stanowiły rośliny, których wysiew odbywa się w terminach późniejszych. Z pewnością wielu rolników zrezygnuje z wysiewu zbóż jarych wymagających wczesnych terminów siewu na rzecz roślin takich, jak kukurydza.

W związku z tym, domagamy się:

 • całkowitego zniesienia opłat za badania materiału siewnego na zawartość GMO w Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • podania poniższej informacji dla rolników w telewizji publicznej – CODZIENNIE DO ZAKOŃCZENIA SEZONU WIOSENNEGO SIEWU, w głównym wydaniu Wiadomości lub np. przed informacjami o pogodzie.

W naszym głębokim przekonaniu niesprawiedliwym jest obciążanie rolników procedurami sprawdzania materiału siewnego i dodatkowo żądanie od nich ponoszenia opłat za badania na potencjalne skażenie materiałem GMO, który decyzją Rządu, Sejmu i Prezydenta został dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej.

Polscy rolnicy mają prawo do ochrony podstawowych atrybutów swojej własności rolnej jakim jest prawo do pracy na nieskażonej ziemi i stosowania bezpiecznego materiału siewnego kontrolowanego przez Służby Państwowe, a obowiązkiem Rządu jest ochrona tych wartości.

To nie rolnicy, lecz Pana Ministerstwo powinno skutecznie kontrolować nasze pola przed napływem roślin GMO, a koszty związane z tą kontrolą powinny obciążać importerów materiału siewnego.

 UWAGA ROLNICY!

NIE KUPUJCIE I NIE WYSIEWAJCIE ZAKAZANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO, PONIEWAŻ OD 28.02.2013 r. OBOWIĄZUJĄ W POLSCE:

– NOWA USTAWA O NASIENNICTWIE, ZGODNIE Z KTÓRĄ NA RYNKU DOSTEPNE SĄ W SPRZEDAŻY NASIONA GMO,

– ROZPORZĄDZENIA WPROWADZAJACE ZAKAZ STOSOWANIA MATERIAŁU SIEWNEGO KUKURYDZY MON 810 I ZIEMNIAKA AMFLORA, KRTÓRE NIE ZAPEWNIAJĄ WAM OCHRONY PRZED NIEŚWIADOMYM ZAKUPEM ZIARNA I SADZENIAKÓW ROŚLIN GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH, ZAWIERAJACYCH GENY SZKODLIWE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA.

ROLNICY!

KONTAKTUJCIE SIĘ Z LOKALNYMI SŁUŻBAMI ROLNYMI I ZBADAJCIE ZAKUPIONY MATERIAŁ SIEWNY. ŻĄDAJCIE KONTROLI MATERIAŁU SIEWNEGO U IMPORTERÓW, ŻĄDAJCIE BEZPŁATNYCH BADAŃ PRÓBEK POBIERANYCH NA WASZACH POLACH I NA POLACH SĄSIADÓW.

Z poważaniem,

w imieniu Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”, która reprezentuje obecnie ponad 400 członków instytucjonalnych i indywidualnych:
Edyta Jaroszewska-Nowak – rolniczka, Ekoland o/Zachodniopomorski,
Jadwiga Łopata – laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel),
dr inż. Roman Andrzej Śniady,
Paweł Połanecki – niezależny ekspert,
Anna Szmelcer – Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO,
Anna Bednarek – rolniczka, góralka, BEST PROEKO,
Sir Julian Rose – Prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC,

Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 48/153, tel.601258789
www.polska-wolna-od-gmo.org
e-mail: biuro@icppc.pl, annaszmelcer@wp.pl, edytaj66@tlen.pl, mocart@mocart.home.pl, best_proeko@o2.pl, roman.sniady@up.wroc.pl

 

 

Warszawa, Wrocław, Stryszów, Gliwice, Kluczkowo, Jaworze , 4 kwietnia 2013 r.

 

 

List otwarty w sprawie propozycji zmiany ustawy o paszach.

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wspieranie naszych działań mających na celu ochronę Polski przed zalewem GMO. W 2006 wspólnie wywalczyliśmy wprowadzenie w ustawie o paszach zapisu dotyczącego zakazu użycia pasz z genetycznie modyfikowanymi składnikami od sierpnia tego roku. Niestety obecne Ministerstwo Rolnictwa uległo naciskom zwolenników GMO i domaga się zmiany wyżej wspomnianej ustawy i PRZESUNIĘCIA TERMINU WPROWADZENIA ZAKAZU AŻ do 2012 roku.
Read more

Zdrowie i bezpieczeństwo – Owoce papai zawierają geny odporne na antybiotyki

Wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez organizację Greenpeace pokazują, że tajlandzkie ministerstwo rolnictwa zezwala na sprzedaż owoców papai, które zawierają odporne na antybiotyki geny. Jest to sprzeczne z normami Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

więcej: https://www.greenpeace.org/seasia/en/news/illegal-ge-papaya-in-thailand

List Otwarty Koalicji “Polska Wolna od GMO” do Ministra Rolnictwa

Warszawa 25.02.2008

Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi

List Otwarty
Koalicji „Polska Wolna od GMO”

Szanowny Panie Ministrze,

Dziękujemy za zaproszenie przedstawicieli KOALICJI na spotkanie dnia 25 lutego 2008. KOALICJA “POLSKA WOLNA OD GMO” powstała 1 grudnia 2007 w Krakowie w związku z narastającym zagrożeniem wprowadzenia do Polski upraw GMO oraz agresywnym lobbingiem zwolenników GMO.
Na dzień dzisiejszy przystąpiło do KOALICJI 116 organizacji/instytucji/jednostek i ekspertów. Read more

Listy Janusza Wojciechowskiego -dotyczące GMO w Polsce

Listy Janusza Wojciechowskiego – Posła Parlamentu Europejskiego dotyczące GMO w Polsce

 1. GMO nie szkodzi? Azbest też nie szkodził!.
 2. List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacją o zamiarze wycofania się Rządu z zakazu importu pasz GMO. (17 stycznia 2008)
 3. List do Ministra Środowiska w sprawie nielegalnej upraw GMO na terenie RP (9 stycznia.2008)
 4. List do Premiera RP Donalda Tuska w sprawie ferm wielkoprzemysłowego chowu trzody chlewnej (3 stycznia 2008)
 5. List do Pani Jadwigi Łopaty w sprawie popracie koalicji „Polska wolna od GMO”
 6. List do Profesora Macieja Nowickiego – Ministra Środowiska w sprawie plantacji kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej (27 listopada 2007)
  • odpowiedź Ministra Środowiska (8 stycznia 2008) [*pdf]
 7. List do Jacka Jezierskiego Prezesa Najwyższej Izby Kontrol z prośbą o przeprowadzenie kontroli dotyczącej realizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Read more

Rolnicy z Całej Polski Protestowali przeciw GMO

13 lutego 2008, Warszawa

ROLNICY Z CAŁEJ POLSKI PROTESTOWALI PRZECIW GMO… ale 'świńska górka’ zdominowała media. Nikt nie zrobił komentarza, że te dwie sprawy ściśle wiążą się ze sobą. Problemy rolników ze sprzedażą mięsa i niskie ceny są efektem 'skutecznych działań’ ponadnarodowych korporacji lub związanych z nimi 'córek’; tych samych co chcą 'zarzucić’ Polskę GMO . To przede wszystkim wielkoprzemysłowe gospodarstwa należące w większości do zagranicznych korporacji lobbują w Polsce za GMO, zabierają polskim rolnikom rynki zbytu (podszywając swoje produkty pod polskie nazwy) i sztucznie zaniżają ceny mięsa i innych produktów.

Obok zdjęcia z protestu mi. pod hasłem „POLSKA ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA I TRADYCYJNA ZAMIAST ŻYWNOŚCI GMO” do którego przyłączyli się rolnicy z Krajowego Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka „serceEKOziemi”, oraz ze stowarzyszeń EKOPOLSMAK i EKOLAND.

POLSCY TRADYCYJNI i EKOLOGICZNI ROLNICY MUSZĄ ZJEDNOCZYĆ SIŁY!

Jest Was ponad półtora miliona i to dzięki Wam mamy jeszcze dobrej jakości żywność i niezwykłe bogactwo różnorodności biologicznej. Konsumenci muszą wspierać tradycyjnych i ekologicznych rolników. Nie możemy dopuścić aby obcy kapitał to zniszczył!

Rolnicy Ci przywieźli na protest petycję, w której mi. mówią:

Wprowadzenie GMO do Polski zagraża głównym priorytetom w rozwoju polskiego rolnictwa i strategii eksportu naszych produktów rolnych. Tradycyjne gatunki i stare odmiany roślin to nasze bogactwo genetyczne, które Polska wniosła do zubożonej przyrodniczo Zachodniej Europy. W związku z uprawianiem dawnych roślin wprawdzie o niższych plonach, ale o wysokich walorach smakowych i odżywczych oraz o wyższej odporności na warunki klimatyczne, a także dzięki niewielkiemu zużyciu pestycydów Polska stała się europejskim zagłębiem wysokiej jakości żywności….W gęsto zaludnionej i pokrytej niemal nieprzerwanie uprawami Polsce nie ma miejsca na GMO. Polska jest europejską ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt związanych z tradycyjnym rolnictwem, które mogą wyginąć w razie upadku tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa…

Domagamy się przeprowadzenia rzetelnej debaty publicznej na temat zagrożeń GMO oraz rzetelnych badań W ZAMKNIĘTYCH LABORATORIACH nad GMO wykonanych przez niezależnych naukowców… ŻĄDAMY POLSKI WOLNEJ OD GMO!”

Tak, żądamy Polski wolnej od GMO!

Zapraszamy do KOALICJI 'Polska wolna od GMO” www.polska-wolna-od-gmo-org

1 2