“Ależ groźny gen korupcji !!!” – Paweł Połanecki

25 lutego 2008 Artykuł prof. Piotr Węgleńskiego, dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego wpisuje się w ogólnopolskie larum jakie podnoszą niektórzy naukowcy apelujący w oficjalnych wystąpieniach do rządu o zniesienie zakazu stosowania GMO argumentując to blokowaniem postępu i spychaniem Polski, w tym polskiej nauki, w strefę światowego ciemnogrodu. Ostrzegając równocześnie, że przed postępem biotechnologicznym nie ma ucieczki, zaś szerokie zastosowanie technologii transgenicznych na terytorium RP jest tylko kwestą czasu, i żaden rząd nie zdoła temu zapobiec. Takie są bowiem tendencje, że areał roślin GMO powiększa się z roku na rok, rolnicy na całym świecie przekonali się do ich upraw zarzucając tradycyjne metody na rzecz rewelacyjnych upraw transgenicznych. cały artykuł»

Spróbuj pomyśleć

dr Zbigniew Hałat (2008-02-29)

„Pan red. Jacek Sądej z tygodnika NASZA POLSKA zapytał mnie w jaki sposób przysłowiowy Jan Kowalski może się obronić przez taką żywnością? Odpowiedziałem, że Kowalski nie będzie zakładał laboratorium w swojej kuchni ani łazience. Nie będzie też wiedział, kiedy na sklepowej półce pojawi się ryż genetycznie modyfikowany. Jesienią 2006 roku nie sanepid a Greenpeace wykrył w supermarketach ryż transgeniczny. Nie wiedzieli co mają mówić. Pokazano panią rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego, która powiedziała, że się nie boi i ona to zje. To jest bicie podatników polskich po twarzy. Read more

Kujawsko-Pomorskie nie chce GMO

Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego są głęboko zaniepokojeni działaniem Rady Ministrów, która 13 lutego 2007 r. przyjęła projekt ustawy “Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”. Ustawa w takim kształcie umożliwi wprowadzenie roślin genetycznie modyfikowanych na obszar naszego kraju, co jest sprzeczne z “Ramowym stanowiskiem Polski dotyczącym organizmów genetycznie zmodyfikowanych” przyjętym 3 kwietnia 2006 r. przez Rząd na podstawie opracowań przygotowanych przez resorty: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektorat Sanitarny i będzie sprzeczna z oczekiwaniami mieszkańców województwa oraz strategią rozwoju naszego regionu. Poprzez wprowadzenie upraw roślin transgenicznych rolnictwo kujawsko-pomorskie utraci wizerunek proekologicznego producenta żywności o najwyższych parametrach jakościowych. Read more

Uwolnienie do środowiska organizmów transgenicznych

Uwolnienie do środowiska organizmów transgenicznych bez wyników rzetelnych badań stanowi poważne zagrożenie

Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to istoty żywe (rośliny, zwierzęta i drobnoustroje), których geny zostały zmienione poprzez usunięcie lub wprowadzenie nowych, często z bardzo odległych systematycznie organizmów, dla uzyskania określonych cech biochemicznych, fizjologicznych lub użytkowych. Read more

Życie wymyka sie spod kontroli

„Życie wymyka się spod kontroli”

Bertram Vehaag i Gabriele Kröber, © DENKmal-Films & Haifish Films, 2004

Życie wymyka się spod kontroliŻycie wymyka się spod kontroli
Film, cieszący się wielkim powodzeniem w wielu krajach, przedstawia zagrożenia dla konsumentów, rolników i środowiska naturalnego wynikające z wprowadzenia GMO (GMO-Genetycznie Modyfikowane Organizmy). Więcej o filmie na film.icppc.pl Jeżeli nie chcesz GMO w Polsce napisz do Ministrów https://gmo.icppc.pl/index.php?id=284...

Film, cieszący się wielkim powodzeniem w wielu krajach, przedstawia zagrożenia dla konsumentów, rolników i środowiska naturalnego wynikające z wprowadzenia GMO (GMO-Genetycznie Modyfikowane Organizmy). Read more

List Otwarty Koalicji “Polska Wolna od GMO” do Ministra Rolnictwa

Warszawa 25.02.2008

Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi

List Otwarty
Koalicji „Polska Wolna od GMO”

Szanowny Panie Ministrze,

Dziękujemy za zaproszenie przedstawicieli KOALICJI na spotkanie dnia 25 lutego 2008. KOALICJA “POLSKA WOLNA OD GMO” powstała 1 grudnia 2007 w Krakowie w związku z narastającym zagrożeniem wprowadzenia do Polski upraw GMO oraz agresywnym lobbingiem zwolenników GMO.
Na dzień dzisiejszy przystąpiło do KOALICJI 116 organizacji/instytucji/jednostek i ekspertów. Read more

Listy Janusza Wojciechowskiego -dotyczące GMO w Polsce

Listy Janusza Wojciechowskiego – Posła Parlamentu Europejskiego dotyczące GMO w Polsce

  1. GMO nie szkodzi? Azbest też nie szkodził!.
  2. List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacją o zamiarze wycofania się Rządu z zakazu importu pasz GMO. (17 stycznia 2008)
  3. List do Ministra Środowiska w sprawie nielegalnej upraw GMO na terenie RP (9 stycznia.2008)
  4. List do Premiera RP Donalda Tuska w sprawie ferm wielkoprzemysłowego chowu trzody chlewnej (3 stycznia 2008)
  5. List do Pani Jadwigi Łopaty w sprawie popracie koalicji „Polska wolna od GMO”
  6. List do Profesora Macieja Nowickiego – Ministra Środowiska w sprawie plantacji kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej (27 listopada 2007)
    • odpowiedź Ministra Środowiska (8 stycznia 2008) [*pdf]
  7. List do Jacka Jezierskiego Prezesa Najwyższej Izby Kontrol z prośbą o przeprowadzenie kontroli dotyczącej realizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Read more

Podstępne sąsiedztwo – Jadwiga Łopata

WSPÓŁISTNIENIE – SĄSIEDZTWO – KOGZYSTENCJA to tylko POLITYCZNE HASŁA, które mają być rozumiane jako możliwość prowadzenia upraw roślin tradycyjnych/bez GMO obok upraw zmodyfikowanych genetycznie bez ryzyka zanieczyszczenia tych pierwszych. W praktyce takie współistnienie NIE JEST MOŻLIWE tak jak nie jest możliwa cisza i hałas w tym samym pomieszczeniu!Ustawy i akty regulujące tzw. współistnienie/sąsiedztwo roślin GM i tradycyjnych polegające np. na wprowadzaniu zapór zasiewowych i odległości między uprawami NIE sprawdzają się i NIE gwarantują czystości ziarna! W USA, po 10 latach stosowania roślin GM zanieczyszczenie upraw tradycyjnych sięga 80% pomimo, że obiecywano rolnikom, że nie będzie większe niż 1%.
Read more

1 2 3