Dotacja od Monsanto dla koledżu

Uniwersytecki koledż w Champaign-Urbana zajmujący się naukami rolniczymi, nauką o środowisku i zachowaniach konsumentów ogłosił, że przyjął grant w wysokości 250 tys. dolarów od agrochemicznego giganta zajmującego się produkcją genetycznie zmodyfikowanych nasion – Monsanto. Grant sfinansuje katedrę „Rolniczy program komunikacyjny” w obrębie wydziału zajmującego się komunikacją. Cynicy mogą zrozumieć to oświadczenie tak: „W celu utrzymania naszego wysokodochodowego i mocno krytykowanego modelu biznesowego potrzebujemy nową generację zawodowych piarowców do stworzenia i rozpowszechniania naszej wiadomości marketingowej. [..] W 2002 Monsanto dało 200 tys dolarów tej samej uczelni na Monsanto Multi-Media Executive Studio, które miało być używane przez wydział oraz pracowników koledżu na prezentacje, seminaria i konferencje…

 

Całość: https://www.motherjones.com/tom-philpott/2012/05/how-agribusiness-dominates-public-ag-research

Piosenka „MONSANTO GO AWAY”

"MONSANTO GO AWAY" Anthem - Performed by HUMAN - Occupy Maui
As part of a week of action against Monsanto, musician HUMAN joins Occupy Maui in solidarity to sing their new anthem. Shot by Ian MacKenzie. https://ianmack.com Support The Human Revolution on the GMO Right 2 Know Tour. Download the song "Monsanto (Go Away)" here: https://www.thehumanrevolution.org/music/ scroll down to the Naked-Remix album Thanks for your support! Occupy Wallstreet Maui https://www.facebook.com/OccupyMaui GMO FREE MAUI https://www.facebook.com/groups/mauigmofree/ Monsanto (Go Away!) Words and Music by Human You say you want to help our community Help the farmers sell more food But all you sell to us is lies You're only looking out for you You say its all about the children And yet you feed them pesticides We know its all about your profits Because of you too many die Chorus: Monsanto Go Away Go Away Go Away You are NOT welcome on our land Monsanto Go Away Go Away Go Away You are trespassing on our land You say you're all about democracy But then you interfere in our political process You may have fooled some politicians You may have given them some money But this is not Washington DC You cannot bully this community We are much stronger than you think that we are We are everywhere and we know who you are Chorus: Monsanto..... So if you know what is best for you You will take your lies and go back home You cannot tell your lies to change our minds We don't want your fucking poison seeds here in Mendocino For many many years we grow our food the natural way Earth she gives us all we need to sustain We will not grow your chemi-crops, you take your herbicides and go You will not poison our homeland we say its time for you to go....

Przewodnicząca EFSA ustępuję z powodu konfliktu interesów

Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności zażądał rezygnacji Diána Bánáti z zarządu z powodu łączenia tej funkcji z pozycją w zarządzie International Life Sciences Institute Europe – organizacji zajmującej się badaniami nad żywnością. Diána Bánáti ma zostać dyrektorem wykonawczym i naukowym ILSI. Sprawa Bánáti jest w centrum zainteresowania od 2010 kiedy zostało ujawnione, że w czasie urzędowania w zarządzie EFSA miała nieujawnione stanowisko w zarządzie ILSI. José Bové francuski eurodeputowany zażądał jej rezygnacji z EFSA podkreślając, jej pozycja w ILSI jest w konflikcie interesów z misją EFSA , której celem jest zatwierdzanie żywności w UE włączają w to genetycznie zmodyfikowane organizmy.

 

źródło; https://www.europeanvoice.com/article/2012/may/efsa-chair-resigns-over-conflict-of-interest/74290.aspx

 

LIST OTWARTY NAUKOWCÓW I LEKARZY w sprawie badań nad paszami z GMO

Ze zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjęliśmy fakt, że badania realizowane w ostatnich latach w dwóch instytutach resortowych Ministerstwa Rolnictwa mają stanowić pretekst i alibi dla zniesienia zakazu importu pasz genetycznie zmodyfikowanych do Polski.

Po zapoznaniu się z raportem końcowym z realizacji tego zadania stwierdzamy, że wśród opublikowanych w recenzowanych czasopismach oryginalnych prac badawczych nie ma ani jednej publikacji, która opisuje wpływ pasz GMO na zdrowotność zwierząt doświadczalnych.

Cały list wraz z podpisami dostępny [tutaj]

Pasze drożeją …

Tymczasem w Polsce w wyniku niekontrolowanej prywatyzacji sektora zaopatrzenia i produkcji pasz organy państwa całkowicie pozbawiły się kontroli nad prawidłowością jego działania, a w konsekwencji nad bezpieczeństwem żywnościowym narodu.

”…silny wzrost cen śruty sojowej…” OCZYWIŚCIE ŚRUTY Z GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy)…a MIAŁO BYĆ TANIO…Nie możemy dopuścić do tego aby korporacje i GMO zdominowały nasze gospodarstwa! Polska wieś jest najważniejszą bazą surowcową dla narodu a celem jest przywrócenie suwerenności żywnościowej. Read more

Dlaczego UE broni się przed GMO?

Prof. dr hab. Grażyna Cichosz, prof. zw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Stanisław Kazimierz Wiąckowski emerytowany prof. zw. Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach

Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami bezpardonowej rywalizacji, mającej na celu opanowanie dostępu do zasobów naturalnych oraz przejęcia gruntów rolnych dla celów agrobiznesu i przemysłu biotechnologicznego. Zabiegi polityczne amerykańskich koncernów biotechnologicznych (ujawnione na portalu Wikileaks w 2010 roku w amerykańskich depeszach dyplomatycznych) mają na celu wymuszanie dopuszczenia produktów GM  na rynki spożywcze i paszowe całego świata. Wprowadzenie na wielkich areałach upraw zbóż GM umożliwia przejmowanie należących do rolników gruntów rolnych (co aktualnie ma miejsce w USA, Afryce, Ameryce Południowej i Azji). Koncerny biotechnologiczne pozbawiają miliony ludzi nie tylko ziemi ale i wszelkich podstaw do egzystencji. Jest to walka o zahamowanie rozrodczości i zmniejszenie populacji ludzi na świecie.
Narzędziami w monopolizacji światowej gospodarki żywnościowej przez koncerny biotechnologiczne są przede wszystkim  organizacje międzynarodowe np. Światowa Organizacja Handlu (WTO). Komisja Europejska kilkukrotnie – na szczęście bezskutecznie – próbowała pod presją WTO dyscyplinować kraje które zakazały GM upraw. Kolejne kraje europejskie poprzez tworzenie administracyjnych stref wolnych od GMO wprowadzają de facto zakazy upraw GM roślin. Ma to na celu ochronę interesów ekonomicznych własnych rolników a także konsumentów. Aktualnie w 8 krajach Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Austria, Węgry, Bułgaria, Włochy, Grecja, Luksemburg) obowiązuje zakaz upraw obydwu lub  jednej z zalegalizowanych w Europie odmian rośli GM (kukurydza MON 810, ziemniak Amflora). W Szwajcarii obowiązuje moratorium na uprawy GM roślin, wprowadzone w wyniku ogólnonarodowego referendum [Połanecki, 2011]. Read more

1 2