Regulamin strony

Publikowane na stronie materiały są własnością Fundacji ICPPC. Można je rozpowszechniać z podaniem źródła.

Zastrzegamy, iż wszelkie formy rozpowszechniania materiałów publikowanych na naszej stronie, są czynione na ryzyko rozpowszechniającego i winny uwzględniać wymogi prawne dysponentów mediów za pomocą których dokonuje się ekspozycji materiałów.