Konferencja prasowa 'GMO – USTAWOWE OSZUSTWO’

POLACY ZGODNIE MÓWIĄ NIE DLA GMO, ŻĄDAJĄ ODRZUCENIA NOWEJ USTAWY O GMO ORAZ NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA ZAKAZU UPRAW MON810. Konferencja prasowa Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” pt. ’ GMO – USTAWOWE OSZUSTWO’

[nggallery id=23]

8.02.2010 w Centrum Prasowe PAP odbyła się konferencja prasową pt. ’ GMO – USTAWOWE OSZUSTWO’, zorganizowane przez Koalicję „POLSKA WOLNA OD GMO”.
Do Koalicji należy prawie 400 organizacji/instytucji/jednostek oraz osób prywatnych w tym rolnicy i organizacje rolnicze, naukowcy, ekolodzy i różne organizacje społeczne, politycy, przedsiębiorcy i ich organizacje, konsumenci i ich organizacje. www.polska-wolna-od-gmo.org

W konferencji wzięli udział:

1. Doc. dr hab. Katarzyna Lisowska, biolog molekularny, pracownik działu badawczego Instytutu Onkologii w Gliwicach, która przedstawiła fakty naukowe świadczące o ryzyku, jakie towarzyszy otwartemu użyciu organizmów genetycznie zmodyfikowanych, oraz niefrasobliwości naukowców propagujących te uprawy, w sytuacji braku realnych barier ochronnych i zabezpieczeń chroniących przed niekontrolowanym uwolnieniem ich do środowiska. [czytaj całość wystąpienia]

2. Anna Bednarek i Urszula Wyrwicka, rolniczki reprezentujące tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa, które omówiły temat: „Dlaczego nie chcemy GMO” oraz rezultaty ogólnopolskiej akcji pt. „Tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa zapraszają Posłów i Senatorów” www.icppc.pl/zaproszenia.
Przedstawiły także swoje uzasadnione obawy wywołane groźbą potencjalnego wprowadzenia w życie nieodpowiedzialnego aktu prawnego legalizującego niekontrolowane rozpowszechnianie GMO na polskich ziemiach. [czytaj całe wystąpienie]

’…Przywieźliśmy do Sejmu ŻYWIECKIE SERCE z piernika z napisem „NIE dla GMO i Pomagajmy Ziemi Rodzić” Jedno duże dla Marszałka Sejmu i około 30 szt. dla zwolenników GMO aby rozmrozić ich serca, aby zmusić ich do refleksji, że oni też mają dzieci za których przyszłość odpowiadają…’ – powiedziała Anna Bednarek

3. Janusz Wojciechowski, wiceprzewodniczący Komisji d/s Rolnictwa w Parlamencie Europejskim, który skomentował nielegalne uprawy kukurydzy MON 810 na terenie Polski, przedstawiając odpowiedź Stavrosa Dimasa, komisarza ds. środowiska w UE, na swoje zapytania w sprawie GMO.
pytania: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2009-5664+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
odpowiedź: https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-5664&language=PL

4. Próbę naruszenia art. 39 Konstytucji RP omówili prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska SGGW – kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz prof. dr hab. Tadeusz Żarski – kierownik Zakładu Higieny Zwierząt i Środowiska na SGGW, którzy udowodnili eksperymentalny i nieprzewidywalny charakter zastosowań GMO w żywności dla ludzi i zwierząt oraz brak należytej informacji o zagrożeniach i ryzyku związanym ze stosowaniem GMO w żywności i paszach.

5. Naruszenie art. 74 w związku z art. 86 Konstytucji uzasadnił prof. zw. dr hab. Ludwik Tomiałojć, wykładowca podstaw ochrony przyrody i zasady rozwoju zrównoważonego, Uniwersytet Wrocławski, który przedstawił stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, zawierające wniosek o wprowadzenie natychmiastowego moratorium na stosowanie GMO w tzw. użyciu otwartym tzn. w uprawach komercyjnych i eksperymentalnych.
https://www.icppc.pl/antygmo/category/stanowiska/instytucje-rzadowe/

6. Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w podsumowaniu powiedział:
’… Nasze zarzuty do ustawy, oparte na najnowszej wiedzy naukowej i przepisach obowiązującego w Polsce prawa, kwalifikują proponowane rozwiązanie legislacyjne do odrzucenia w całości, a w przypadku jego uchwalenia przez Parlament – będą stanowić podstawę do zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego…’