Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne stanowi system gospodarowania o możliwie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, bazujący na środkach naturalnych, zapewniający trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość produktów rolniczych. Opiera się ono na niskich nakładach oraz nie stosowaniu nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.

[singlepic=13,140,200,right]

W rolnictwie ekologicznym nie akceptuje się organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani ich produktów. Rolnicy produkujący metodami ekologicznymi podają na swoich produktach swój adres i nr atestu. Rolnictwo ekologiczne polega między innymi na stosowaniu:

  1. płodozmianu i innych naturalnych metod utrzymania lub podwyższania biologicznej żyzności gleby,
  2. nawozów organicznych, środków ochrony roślin i środków żywienia zwierząt uzyskiwanych inaczej niż w drodze przemysłowej syntezy chemicznej,

W produkcji metodami ekologicznymi zabrania się:

  1. stosowania hormonów i dodatków syntetycznych,
  2. prowadzenia rafinacji metodami chemicznymi,
  3. konserwowania surowców i ich przetworów przy użyciu napromieniowania i fal elektromagnetycznych,
  4. wykorzystywania roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz ich części i produktów je zawierających uzyskiwanych w wyniku zastosowania inżynierii genetycznej.

Wszystkich chętnych, zainteresowanych produkcją metodami ekologicznymi, uzyskaniem atestu oraz produktami ekologicznymi zachęcamy do kontaktowania się z jedną z poniższych instytucji atestujących:

AGROBIOTEST Sp. z o.o., 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, tel./fax 022 847 87 39, 58-500 Jelenia Góra, pl. Kard. Wyszyńskiego 37, tel./fax 075 642 26 16

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. , 31-503 Kraków, ul.Lubicz 25a , e-mail: sekretariat@biocert.pl

BIOEKSPERT Sp. z o.o., 02-120 Warszawa, ul. Grójecka 109, tel./fax (022)825 22 31, tel.(024)263 48 52, tel./fax (024)277 67 20

COBICO Sp. z o.o., Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka, Tel.: +48(12) 632-35-71 fax: +48(12) 416-36-46, cobico@cobico.pl www.cobico.pl.

EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o., 20-834 Lublin, ul. Irysowa 12/2, tel. (081) 742 68 64, (081) 742 83 15, fax. (081) 742 83 14, www.ekogwarancja.pl, biuro@ekogwarancja.pl

Jednostka Certyfikacji Produkcji Ekologicznej PNG Sp. z o.o. w Zajączkowie, 26-065 Piekoszów.

GOSPODARSTWA Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE ICPPC SĄ M.INN. TUTAJ:
www.bezposrednioodrolnika.pl/category/kampanie/lato-2016/

ORAZ TUTAJ:
www.slonecznapolska.net

Dodaj komentarz