Biała księga GMO

„Biała księga GMO” jest zbiorem opublikowanych wyników wieloletnich badań nad uprawami roślin genetycznie modyfikowanych, w szczególności kukurydzy MON 810. Zawiera również dokumenty, na podstawie których kraje członkowskie Unii Europejskiej wprowadziły zakaz obrotu genetycznie modyfikowaną kukurydzą na swoich terytoriach. Greenpeace przekazał te dokumenty polskiemu rządowi (w czerwcu 2009) apelując o wprowadzenie natychmiastowego zakazu upraw i handlu MON 810 na terytorium Rzeczypospolitej. Więcej https://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/biala-ksiega-gmo

Organizmy Genetycznie Modyfikowane – co dalej?

Nota przedstawiona przez delegacje Austrii popierana przez Bułgarię, Irlandię, Grecję, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę i Słowenię

Wprowadzenie:

Autoryzacja GMO jest jednym z tych rzadkich przypadków w legislacji Unii Europejskiej, gdzie nie osiągnięto większości kwalifikowanej w ostatnich latach. Według Decyzji Rady Europejskie 1999/468/EC odnośnie Komisji Proceduralnej i przy braku kwalifikowanej większości to głównie Komisja Europejska podejmowała decyzje o autoryzacji GMO. Read more

O ginących pszczołach i GMO (3′)

Koalicja „Polska wolna od GMO” zorganizowała 5 czerwca 2009 roku przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa demonstrację rolników ekologicznych i konsumentów, a następnie w Centrum Prasowym przy ulicy Foksal w Warszawie konferencję pt. „POLSKA TRZYMA KLUCZE DO EUROPY WOLNEJ OD GMO” – NOWA USTAWA O GMO I CO DALEJ – NAUKOWCY DLA POLSKI WOLNEJ OD GMO”. Read more

Tradycja z GMO?

ZAPROSZENIE

W związku z ogólnopolską imprezą dotyczącą promocji produktów tradycyjnych i regionalnych (pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa!), zapraszamy na akcję protestacyjno-informacyjną. Chcemy uświadomić Ministrowi, innym przedstawicielom Rządu RP i wszystkim Polakom, że sąsiadowanie roślin GM z tradycyjnymi NIE jest możliwe. Jeśli chcemy mieć, promować i jeść tradycyjne i ekologiczne, dobrej jakosci produkty musimy NATYCHMIAST WPROWADZIĆ ZAKAZ NA KUKURYDZĘ MON 810, tak jak to zrobiły, już dawno, inne kraje UE. Read more

Polska uparcie bierze z Zachodu to, co najgorsze

Wiadomość ze stron: wiadomosci.wp.pl
https://wiadomosci.wp.pl/kat,110426,title,Polska-uparcie-bierze-z-Zachodu-to-co-najgorsze,wid,11145742,wiadomosc.html

Polska uparcie bierze z Zachodu to, co najgorsze 2009-06-01 (14:10)

Uparcie bierzemy od Zachodu najgorsze i najbrudniejsze technologie, od których na Zachodzie już się odchodzi – mówi Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana, czyli tzw. Ekologicznego Nobla, w wywiadzie udzielonym Wirtualnej Polsce. Prezentujemy nowy odcinek serii na temat przemian w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat. Read more

Protest „Śmierć tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa”

Zobacz zdjęcia z protestu

5 czerwca odbył się w Warszawie SYMBOLICZNY PROTEST pt. 'ŚMIERĆ TRADYCYJNEGO I EKOLOGICZNEGO ROLNICTWA’ zorganizowany przez ICPPC, Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu, Ekoland, OBYWATEL I KOALICJĘ „POLSKA WOLNA OD GMO”. [singlepic id=244 w=150 h=150 float=left] Protestujący zadedykowali Ministrowi Rolnictwa i Ministrowi Środowiska trumnę oraz wieniec z napisami: „Tutaj leży Polska Wolna od GMO”, 'Tutaj leży polska bioróżnorodność”, „Tutaj leżą tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa rolne”. W ten sposób chcieli oni wstrząsnąć sumieniami polityków, którzy, zamiast bronić Polaków i polskiej wsi wprowadzają przepisy sprzyjające ponadnarodowym korporacjom. Read more

Polska trzyma klucze do Europy wolnej od GMO

[singlepic id=234 w=120 h=120 float=left] Zobacz zdjęcia

ICPPC, OBYWATEL i Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” zorganizowali 5 czerwca konferencję prasową pt.

„POLSKA TRZYMA KLUCZE DO EUROPY WOLNEJ OD GMO. Nowa ustawa o GMO i co dalej? Naukowcy dla Polski wolnej od GMO”.

Konferencja odbyła się w Centrum Prasowym FOKSAL w Domu Dziennikarza w Warszawie.

W konferencji wzięło udział około 40 osób w tym w większości dziennikarze. Konferencję prowadziła Jadwiga Łopata. W programie konferencji znalazły się następujące prezentacje. Read more

Konferencja i protest

ZAPROSZENIE – PROTEST i KONFERENCJA

Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” zaprasza na konferencję prasową pt. „POLSKA TRZYMA KLUCZE DO EUROPY WOLNEJ OD GMO. Nowa ustawa o GMO i co dalej? Naukowcy dla Polski wolnej od GMO”.

MIEJSCE: Centrum Prasowe FOKSAL, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, Data: 5 czerwca godz. 10:30

!!!PRZED KONFERENCJĄ odbędzie się SYMBOLICZNY PROTEST pt. 'ŚMIERĆ TRADYCYJNEGO I EKOLOGICZNEGO ROLNICTWA’ . początek godz. 9:00 przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa. Okazja do robienia zdjęć!!! Read more

Polska śmietnikiem GMO Europy

INFORMACJA PRASOWA
Projekt polskiej ustawy o organizmach GMO, na którą właśnie zgodziła się Komisja Europejska jest strasznie obłudny.
Ministrowie z jednej strony mówią, że chcą Polski wolnej od GMO (ale TYLKO mówią) a z drugiej strony WPROWADZAJĄ przepisy, które OTWIERAJĄ Polskę na KOMERCYJNE uprawy GMO. To kompletne ignorowanie Polaków, którzy wyraźnie, podobnie jak większość mieszkańców UE, są przeciwko żywności i uprawom GMO. Read more