Siejemy przyszłość

Siejemy Przyszłość! Czy na Twoim polu, balkonie, w Twoim ogrodzie również zasiejemy przyszłość? Dołącz do międzynarodowej akcji przeciw GMO!

siejemy przyszłość

Akcja „Siejemy Przyszłość” polegająca na wspólnym siewie ekologicznych i tradycyjnych nasion została zapoczątkowana w 2007 roku przez szwajcarskie gospodarstwo biodynamiczne zajmujące się hodowlą nowych odmian zbóż i Fundację de L’Aubier. Jej celem jest nagłośnienie zagrożeń związanych z GMO oraz promocja nasion ekologicznych i tradycyjnych. Read more

Pszczelarze zdobyli Warszawę 15 marca 2012 roku

15 marca o godzinie 12.00 ruszył spod Kolumny Zygmunta w Warszawie „MARSZ W OBRONIE PSZCZÓŁ” organizowany przez polskich pszczelarzy. Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO włączyła się do MARSZU z hasłami: 'GINĄ PSZCZOŁY! ŻĄDŁEM w RZĄD! STOP AGROCHEMII! STOP GMO! NATYCHMIASTOWY ZAKAZ DLA MON 810 I AMFLORA! OCALIĆ TRADYCYJNE NASIONA.’ Więcej https://festiwalstopgmo.org/marsz-pszczelarzy-2/

Oda do Monsanto

An Ode to Monsanto - Mumu FreshAn Ode to Monsanto - Mumu Fresh
An ode to Monsanto and other Genetically Modified Organsim food companies by Maimouna Youssef. Original lyrics by Mumu Fresh. Directed and edited by Diallo Sumbry. Follow Mumu Fresh https://www.youtube.com/@MumuFreshMusic https://twitter.com/maimounayoussef https://www.facebook.com/mumufresh https://www.instagram.com/mumufresh/ https://tiktok.com/mumu_fresh https://open.spotify.com/artist/5UIl2yxuQbC2rU8m9pN8mD...

Monsanto – monopol który …….

Monsanto the Murdering Monopoly part 1 of 2.wmvMonsanto the Murdering Monopoly part 1 of 2.wmv
Condensed history and evaluations of the many controversies surrounding The Monsanto Company. Monsanto is gaining too much power over the food supply, they are taking away rights of farmers and consumers, creating negative impacts on the environment and on human health. It is time we do something about it. The clips and photos used in this video are the property of the makers, no copyright is intended. I recommend watching the documentaries and interviews in full for a more detailed understanding....

Rośliny genetycznie zmodyfikowane, a problem pszczelarstwa

Stanisław Wiąckowski

Podstawą twórców genetycznej rewolucji było przekonanie, że problemy ludzkości da się rozwiązać przez genetyczne i chemiczne manipulacje, jako ostateczne środki kontroli i inżynierii społecznej. Do tego celu służą takie wynalazki jak antykoncepcyjne nasiona i rosliny GM, masowo stosowany preparat Roundup, czy rośliny GM. Soja obok swoich zalet zawiera genistynę, która ma negatywny wpływa na ruchliwość plemników. W Australji stwierdzono, że wypasanie owiec na pastwiskach z koniczyną Trifolium subterraneum, prowadziło do zmniejszenia rozrodczości owiec. Powodowały to dwa związki wykryte w tej koniczynie: genistyna i formononetyna zbliżone strukturą do hormonu płciowego samic ssaków (folikuliny) i jego najaktywniejszego analogu syntetycznego, dietylostil-besterolu. Ocenia się, że co roku milion owiec w Australii traci potomstwo w wyniku tych substancji zawartych w koniczynie. Soja GM zawiera nie tylko genistynę, ale i toksyczne białka z Bt, ma znacznie silniejszy negatywny wpływ na reprodukcję, czego dowodzą bardzo liczne badania przeprowadzone na gryzoniach, zwierzętach o zdolnościach reprodukcyjnych znacznie większych od ludzi. Read more

Genetycznie zmodyfikowane organizmy zagrożeniem dla polskiej wsi, rolnictwa, zdrowia i środowiska.

Świat jest niebezpiecznym miejscem nie z powodu tych, którzy czynią zło, ale z powodu tych, którzy na to patrzą i nie czynią nic.
Albert Einstein

Stanisław K. Wiąckowski

 

Komisarze UE pod naciskiem przemysłu, głównie koncernu Monsanto wciąż promują uprawy roślin GM, zmuszając do uległości kraje, które tego nie chcą. Monsanto będący głównym motorem światowej biotechnologii pozywa do sądu Francję i Niemcy za zakaz takich upraw. Warto więc poznać bliżej ten koncern. Ma on wyjątkowo dużo na sumieniu: korupcją na wyjątkową skalę i kompletny brak odpowiedzialności za swoje czyny. Jest to producent na wielką skalę najniebezpieczniejszych produktów naszych czasów jak polichlorowane bnifenyle (PCB), które praktycznie skaziły całą planetę, ograniczając wielu gatunkom normalne warunki rozwoju. Read more

Francja chce zakazu uprawy w UE kukurydzy GMO

Pportalspozywczy.pl podał 6 marca informację, że Francja  „wzywa Komisję Europejską do ogólnoeuropejskiego zakazu uprawy GMO MON810, która jest obecnie jedyną modyfikowaną genetyczne odmianą kukurydzy w Unii, ze względu na prawdopodobną szkodliwość dla środowiska.”

Francuska minister ds. środowiska przedstawiła Komisji Europejskiej postulaty odnośnie  zagrożeń  wynikających z  rezultatów badań prowadzonych przez EFSA w 2011 nad bezpieczeństwem kukurydzy Bt11. Dodatkowo  urzędnicy ds. ochrony środowiska zaopiniowali negatywnie  ocenę MON810 sporządzoną przez EFSA w 2009 roku.

Francja chce wprowadzić zakaz dla genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy jeżeli Komisja Europejska wcześniej tego nie zrobi w całej UE.

źródło:  https://www.portalspozywczy.pl/zboza-oleiste/wiadomosci/francja-chce-zakazu-uprawy-w-ue-kukurydzy-gmo,66483.html

1 2