Ekotorby są szkodliwe dla środowiska?

UWAGA NA TZW. EKOTORBY

Kolejną nowinką w temacie ekotorby są torby biodegradalne robione z genetycznie modyfikowanej kukurydzy! Dotyczy to nie tylko toreb ale również opakowań…np. ekologiczne produkty są pakowane w opakowania robione z GM kukurydzy…smacznego:( 🙁 Read more

Apel do Prezydenta

Szanowni Państwo,
CORAZ WIĘKSZE POPARCIE DLA GMO ŚWIADCZY O TYM, ŻE TEN RZĄD NAJWYRAŹNIEJ WOLI WSPIERAĆ PONADNARODOWE KORPORACJE NIŻ POLAKÓW.
W ZWIĄZKU Z TYM PROSIMY O MOBILIZACJĘ I POMOC W OBRONIE POLSKI PRZED GMO. W pierwszej kolejności prosimy o WYSŁANIE LISTU DO PREZYDENTA (z kopią do nas) oraz nagłośnienie tej akcji. Poniżej szczegóły. Read more

Koalicja Polska Wolna od GMO popiera weto Prezydenta

Koalicja Polska Wolna od GMO jest przeciwna wydłużeniu do końca 2012 roku wprowadzania na rynek pasz zawierających genetycznie modyfikowane organizmy (GMO). – Zwrócimy się do prezydenta Lecha Kaczyńskiego o zawetowanie ustawy w przypadku jej uchwalenia przez Sejm – poinformował przedstawiciel Koalicji Paweł Połanecki, na konferencji prasowej. Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o paszach, która zakłada możliwość  stosowania w Polsce do końca 2012 roku pasz GMO. Obecnie  obowiązuje czasowa możliwość stosowania tych pasz. Termin mija 12 sierpnia 2008 r. Bez  zmiany przepisów, rolnicy nie mogliby karmić zwierząt paszami z dodatkiem GMO. Read more

ALARM

Szanowni Państwo,

Wspólnymi siłami w 2006 roku 'spowodowaliśmy’ że ustawa o paszach wprowadzała od lipca 2008 zakaz używania pasz zawierających składniki GMO. Niestety w tym roku lobby proGMO 'spowodowało’, że Sejm RP wprowadził zmiany do ustawy wydłużające okres stosowania pasz zawierających GMO aż do roku 2012. Jest szansa, że Senat RP odrzuci sejmową propozycję. Musimy jednak zmobilizować się i przypomnieć senatorom, że są reprezentantami społeczeństwa, które w przeważającej większości nie zgadza się na GMO. Read more

Uprawy transgeniczne spowodowały drastyczne obniżenie upraw ekologicznych.

Koegzystaencja to sposób na promocję rolnictwa transgenicznego!

Uprawy transgenicznej kukurydzy spowodowały drastyczne obniżenie upraw ekologicznych tego zboża i udowodniły, że koegzystencja jest praktycznie niemożliwe. Taki jest główny wniosek z jednej z pierwszych prac badawczych w Europie zrealizowanej przez pracowniczkę Instytutu Środowiskowa i Technologii z i Uniwersytetu w Barcelonie Rose Binimelis, która zanalizowała sytuację w Katalonii i Aragonie – w tych rejonach Europy gdzie produkuje się najwięcej transgenicznej żywności. Read more