Ministrowie unijni uzgadniają zaostrzenie kontroli GM

**Zwiększenie decentralizacji w podejmowaniu decyzji **Ograniczenie władzy EFSA

4 grudnia na spotkaniu ministrów środowiska Unii Europejskiej, kraje członkowskie przesłały wyraźną wiadomość do Komisji Europejskiej i do instytucji doradzającej Komisji – EFSA (European Food and Safety Administration – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), że musi nastąpić radykalna poprawa w sposobie oceny ryzyka, na jakie GMO naraża zdrowie i środowisko. Read more

Rada Skandynawska

Rada Skandynawska namawia rządy do zgody na tworzenie stref wolnych od GMO

Jaki wpływ mają genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) na zwierzęta i ludzi? Niedostateczna jest  nasza wiedza na ten temat. Z tego powodu  Rada Skandynawska wzywa do tworzenia stref wolnych od GMO i do obostrzeń związanych ze znakowania produktów z GMO w rejonie Skandynawii. Read more

Genetycznie Modyfikowana Zwierzęta

Piątek, 28 października 2008, Valerie Williams

Amerykańska organizacja FDA (Food and Drug Administration) przybliżyła się właśnie o krok do przyzwolenia na tworzenie zwierząt drogą inżynierii genetycznej. FDA proponuje zezwalać na tworzenie przy pomocy inżynierii genetycznej zwierząt, które będą używane do produkcji leków, organów dla transplantologii, mięsa i zwierząt domowych oraz zwierząt używanych w celach doświadczalnych. Read more

Wyraź swoje „Nie dla GMO”

4 grudnia na spotkaniu ministrów w Brukseli zostaną podjęte decyzje dotyczące rozluźnienia lub uszczelnienia systemu dopuszczania GMO.
Prosimy Was o wsparcie naszej akcji wysyłania listów, w których jasno wyrazimy swoje NIE dla GMO, podobnie jak miliony pozostałych mieszkańców Unii Europejskiej.
Read more

„Ryby Frankensteina” na święta

ZAPROSZENIE
W środę 17 grudnia br., w restauracji CHŁOPSKIE JADŁO na ul. Św. Jana 3, w Krakowie o godzinie 13:00 przedstawiciele Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi oraz Koalicji 'POLSKA WOLNA OD GMO’ zaprezentują genetycznie modyfikowane potwory. Chcą oni w ten obrazowy sposób edukować społeczeństwo o zagrożeniach GMO tak, aby mieszkańcy Krakowa i całej Małopolski aktywnie dołączyli do kampanii przeciw GMO. Read more