GMO W NATARCIU! ZMIANY W USTAWIE BEZ KONSULTACJI!

Korporacje przejmują żywność, nasiona, ziemię… Ciebie… a Ty udajesz, że nic się nie dzieje… a co z Twoimi dziećmi i wnukami?

Nie dla GMO

>>PODPISZ petycję – NIE DLA GMO<<<

Od czerwca w Sejmie RP trwają prace (w trybie przyspieszonym!) nad zatwierdzeniem projektu zmian do ustawy o GMO przedłożonego przez Rząd RP BEZ KOSNULTACJI SPOŁECZNYCH(!).
Obecna nowelizacja ustawy o GMO to szczyt hipokryzji rządzącej oligarchii PO-PSL, która pod pozorem dostosowania prawa do wymogów Unii Europejskiej realizuje program niszczenia polskiego rolnictwa i zdrowia Polaków przez ponadnarodowe korporacje biotechnologiczne.

PODPISZ PETYCJĘ:
https://www.petycjeonline.com/nie_dla_gmo_tak_dla_dobrej_ywnoci

NIE DLA GMO, TAK DLA DOBREJ ŻYWNOŚCI

 

List otwarty do Prezydenta, Premiera, Rządu, Posłów i Senatorów RP oraz Europarlamentarzystów

WZYWAMY Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Posłów i Senatorów oraz Europarlamentarzystów do uszanowania głosu większości swoich wyborców poprzez wstrzymanie importu i sprzedaży żywności i pasz z GMO oraz natychmiastowe wprowadzenie bezwzględnego, ustawowego zakazu rejestracji odmian, obrotu i upraw genetycznie modyfikowanych nasion i roślin w Polsce. Read more

Zapłacą z ochotą 3000 zł

Nowe stanowisko Rady Ministrów jest strasznie obłudne, podobnie jak proponowane zmiany do ustawy o GMO. Ministrowie z jednej strony mówią, że chcą Polski wolnej od GMO (ale TYLKO mówią) a z drugiej strony WPROWADZAJĄ przepisy, które OTWIERAJĄ Polskę na KOMERCYJNE uprawy GMO. To kompletne ignorowanie Polaków, którzy wyraźnie, podobnie jak większość mieszkańców UE, są przeciwko żywności i uprawom GMO. Read more

Dotyczy zmian do „Ustawy o paszach” z dnia 22 lipca 2006r

Stanowisko Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie zapowiedzianych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmian do Ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006r.

W związku z zapowiedzią rozpatrywania na posiedzeniu w dniu 12 maja 2008 r. przedłożenia przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 r., zmierzającego do dalszego odsunięcia terminu wejścia w życie zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanych surowców paszowych (art. 15 ust.1 p.4 przedmiotowej ustawy).
Read more

List otwarty w sprawie propozycji zmiany ustawy o paszach.

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wspieranie naszych działań mających na celu ochronę Polski przed zalewem GMO. W 2006 wspólnie wywalczyliśmy wprowadzenie w ustawie o paszach zapisu dotyczącego zakazu użycia pasz z genetycznie modyfikowanymi składnikami od sierpnia tego roku. Niestety obecne Ministerstwo Rolnictwa uległo naciskom zwolenników GMO i domaga się zmiany wyżej wspomnianej ustawy i PRZESUNIĘCIA TERMINU WPROWADZENIA ZAKAZU AŻ do 2012 roku.
Read more

Czy zostaniemy skazani przez Rząd RP na żywność, która zabija?

Rząd RP drastycznie zmienił swoją politykę w zakresie GMO skazując Polaków na wszystkie zagrożenia związane z konsumpcją i produkcją tej żywności. Dzieje się to w czasie kiedy inne kraje, np. ostatnio Francja, wprowadzają zakazy na GMO.

Minister rolnictwa Marek Sawicki opowiedział się za GMO i nie widzi możliwości, by Polska była krajem całkowicie wolnym od organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO). Minister rolnictwa wskazał także '…na zalety niektórych rodzajów genetycznie modyfikowanych roślin odpornych na szkodniki, choroby wirusowe czy bakteryjne. Jako przykład podał uprawę ziemniaków GMO…’ źródło: https://www.ppr.pl/artykul.php?id=143798 Szkoda, że Pan Minister zapomniał dodać, że ta żywność zabija, że 80% Polaków, podobnie jak i innych mieszkańców UE, nie chce tej żywności, że Francja, Austria, Gracja i Węgry zabroniły GMO i nie płacą kar, którymi straszy się polskie społeczeństwo oraz, że jedynym beneficjantem wprowadzenia GMO do Polski będą wielkie ponadnarodowe korporacje i wielkoprzemysłowe gospodarstwa-fabryki żywności, które już się zasiedliły w Polsce mimo ogromnego sprzeciwu lokalnych mieszkańców i rolników.

Read more

GMO – Kapitulacja rządu?

Zapowiedź kapitulacji rządu polskiego, który głosem ministra Sawickiego podczas targów Grüne Woche w Berline poinformował o planowanej zmianie ustawy paszowej poprzez cofnięcie zakazu stosowania w żywieniu zwierząt organizmów genetycznie modyfikowanych budzi poważne zaniepokojenie. Odbiła się ona głębokim echem w środowiskach przeciwników GMO oraz ruchów konsumenckich w Polsce i na terenie całej Europy.
Read more

PM: Francja ma zakazać upraw odmiany genetycznie modyfikowanej kukurydzy. AFP, 11-01-2008

 źródło: https://money.cnn.com/news/newsfeeds/articles/djhighlights/200801111633DOWJONESDJONLINE000777.htm

PARYŻ (AFP) – W piątek Francja zdecydowała się powołać na unijną procedurę bezpieczeństwa, aby zakazać uprawy odmiany genetycznie modyfikowanej kukurydzy po tym, jak organ nadzorczy wyraził swoje wątpliwości co do tego produktu – poinformowała kancelaria premiera.
Read more

1 2