Farmerzy rezygnują z nasion GMO…Gospodarka po GMO

Coraz więcej farmerów rezygnuje z nasion genetycznie modyfikowanych, ale nie dlatego, że ideologicznie sprzeciwiają się temu przemysłowi. Mówiąc najprościej, twierdzą oni, że uprawy niemodyfikowane genetycznie są bardziej wydajne i zyskowne. Czasopismo Modern Farmer odkryło, że istnieje wśród rolników trend do rezygnowania z upraw GMO z powodów czysto ekonomicznych.
“Mamy takie same lub większe plony i oszczędzamy pieniądze”, stwierdził konsultant rolny i farmer Aaron Bloom o nasionach nie-GMO. Bloom eksperymentował z nasionami nie-GMO przez 5 lat i odkrył, że uprawy nie-GMO są bardziej zyskowne.

Rolnicy, którzy wrócili do upraw nie-GMO to nie hippisi lecz konserwatywni rolnicy ze Środkowego Zachodu, którzy podejmują decyzje biznesowe, pisze Modern Farmer.
Wracają do naturalnych nasion, ponieważ jest to bardziej zyskowne, a nie z powodów ideologicznych.
“5 lat temu [nasiona GMO] spełniały zadanie”, powiedział farmer Christ Huegerich, który wraz z ojcem uprawiał nasiona GMO. “Nie miałem stonki kukurydzianej spowodowanej genem Bt i stosowałem mniej pestycydów. Teraz robaki przystosowały się, a chwasty uodporniły. Matka Natura adaptuje się”. Read more

Informacja prasowa

W dniu 14 lipca 2011 r. Koalicja Polska Wolna od GMO złożyła do Marszałka Senatu RP wniosek o wprowadzenie przez Senat poprawek do procedowanej ustawy nasiennej (druk 4114)
Wnioskowane poprawki, zgłoszone na nasz wniosek przez opozycję podczas prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sejmu RP ( druk nr 4213 A ) i zostały na jej wniosek odrzucone przez Sejm w trzecim czytaniu ( glosowanie w dniu 01. lipca 2011 r. ).

Dotyczyły one konieczności rozszerzenia pojęcia „obrót” ( zawartego w art. 104 ust. 2 projektu, który rzekomo zakazuje upraw GMO) , o przypadki sprowadzania nasion GMO na tzw. „własny użytek”. Brak precyzyjnego stwierdzenia, że obrotem jest również pozyskiwanie z zagranicy nasion GMO na własne potrzeby plantatora skutkuje generalnym obchodzeniem przepisów o zakazie wprowadzania do obrotu i bezkarnym rozpowszechnianiem nasion GMO przez dystrybutorów zagranicznych.
Wnioskujemy także o przywrócenie poprawki dotyczącej zakazu wpisu odmian GMO do krajowego rejestru odmian roślin uprawnych. Usunięcie takiego zapisu (wykreślono z poprzedniej wersji ustawy przyjętej w 2006 r.) prowadzi do możliwości prawnego ominięcia zapisów art. 104 ust.2 przez podmioty, które powołają się na wpis do rejestru jako uprawnienie do stosowania GMO na terenie Polski.

Stwierdzamy, iż brak wprowadzenia ww. poprawek skutkuje (wbrew pozornym zapewnieniom rządu i zapisom art. 104 ust. 2 o zakazie obrotu nasion odmian GMO) ustawowym przyzwoleniem na uprawy roślin transgenicznych powodujące potwierdzone naukowo szerokie zagrożenia środowiskowe i zdrowotne.
Ponadto Koalicja Polska Wolna od GMO wnioskuje do Marszałka Senatu o wprowadzeni poprawki dot. przywrócenia wykreślonych z obwiązującej ustawy nasienne ( ustawa o nasiennictwie z 2003 r. z poen. zm.) zapisów o konieczności kolegialnego podejmowania decyzji o wpisie odmian do krajowego rejestru przez Komisję ds. Nasion.
W aktualnym przedłożeniu komisja ta została zlikwidowana, a uprawnienia do wpisu przyznaje się jednoosobowo Dyrektorowi Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Zdaniem Koalicji proponowane mechanizmy decydowania o wpisie są wysoce korupcjogenne, szczególnie w kontekście intensywnego lobbingu firm biotechnologicznych propagujących uprawy GMO na terytorium RP.
Zapowiadamy również, iż w przypadku braku uwzględnienia naszego wniosku i zatwierdzenia ustawy w przedłożonym kształcie przez Senat zostanie ona zaskarżona przez Koalicję do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie zarzutu naruszenia norm art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełny tekst interwencji w Senacie pod adresem :
https://polska-wolna-od-gmo.org/doc/senat_interwencja_14.07.2011.pdf
Komisja Sterująca Koalicji Polska Wolna od GMO 15 lipca 2011 r.

KONTAKT: Paweł Połanecki, tel. 601 258 789

Apel – Polska żywność skażona

Apel w formacie mp3

UWAGA! POLSKA ŻYWNOŚĆ SKAŻONA RAKOTWÓRCZYMI GENAMI. APEL DO POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA.

1 lipca posłowie PO i PSL przegłosowali nową ustawę o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) oraz spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion.

GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, różnorodności biologicznej, polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Uwolnienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do naturalnego środowiska jest procesem nieodwracalnym, a współistnienie ich z tradycyjnymi uprawami NIEMOŻLIWE. Nikt nie będzie miał wyboru – ani rolnicy, ani konsumenci – jeśli nastąpi skażenie naszych pól, tak jak ma to miejsce np. w USA czy Kanadzie. Zostaniemy skazani na żywność, która powoduje alergie, niepłodność, choroby nowotworowe i oporność na antybiotyki. Skorzystają na tym TYLKO ponadnarodowe korporacje. Read more

Posłowie PO i PSL przegłosowali nową ustawę o nasiennictwie

1 lipca posłowie PO i PSL przegłosowali nową ustawę o nasiennictwie, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) oraz spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion. 

Przerażająca jest niewiedza i dwulicowość polityków, którzy zupełnie zignorowali głos swoich wyborców, bowiem Polacy, podobnie jak mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej, nie chcą GMO.
Przerażający jest brak odpowiedzialności posłów, którzy głosowali za tą ustawą; brak odpowiedzialności za wyborców, za Polskę, za swoje rodziny i przyszłe pokolenia. Read more

Duże straty przez nasiona genetycznie zmodyfikowane

W Afryce rolnicy stracili miliony dolarów na skutek utraty plonów na 82 tysiącach hektarach ziemi obsianej genetycznie modyfikowanym ziarnem firmy Monsanto.
Z 1000 farmerów, którzy użyli GM ziarna od Monsanto 280 ucierpiało znaczne  straty.  Działaczka ruchu środowiskowego Marian Mayet twierdzi że niektórzy farmerzy co doświadczyli nawet 80 % utratę plonów.

źródło: https://www.digitaljournal.com/article/270101

Symboliczny protest w Krakowie

[singlepic=29,200,150,left] 7 kwietnia w Krakowie odbył się symboliczny protest pt. „TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO.”

Posługując się długim kawałkiem materiału na którym był duży, pusty napis 'TRADYCYJNE NASIONA – TAK!” uczestnicy wydarzenia wyrazili swój sprzeciw wobec prób wprowadzania do Polski upraw GMO (np. zmodyfikowanej kukurydzy MON810) wypełniając ten napis rożnymi tradycyjnymi nasionami jak: orkisz, pszenica płaskórka, żyto i owies. Ziarna pochodziły z tradycyjnych i ekologicznych gospodarstw.
Read more

Kto komu modyfikuje mózg przy pomocy H2O?

(list wysłany do redakcji Wprost)

Jako wydawca książki NASIONA KŁAMSTWA poczułem się “wezwany do tablicy” twierdzeniami artykułu o GMO z nr 11 / 2008. Autor artykułu, red. Wojtasiński uprzedził mnie, że możemy liczyć jedynie na zamieszczenie “listu do redakcji”, a ponieważ nie zechciał mi podać, którzy to genetycy twierdzili (i dlaczego), iż książka jest stekiem łgarstw, stąd mój list. Read more

1 2