STOP nowe GMO!

Ważne dla WSZYSTKICH – dla Ciebie i Twoich dzieci i wnuków.
Zajmij się tym teraz! Stawką jest ZDROWIE I ŻYCIE Polaków i przyszłych pokoleń, bogata bioróżnorodność środowiska naturalnego i rolnictwa polskiego, suwerenność żywnościowa i wolność.

Trwają tzw. konsultacje publiczne w sprawie dopuszczenia do stosowania przy produkcji żywności, bez „zbędnych” kontroli, nowych GMO (GMO powstałych drogą nowych technik ukierunkowanej mutagenezy i cisgenezy).
Ważne, aby jak najwięcej osób wzięło w nich udział i przedstawiło krytyczne stanowisko, które proponujemy pod linkiem …dodaj link… (są tam propozycje odpowiedzi na pytania oraz DODATKOWE OPINIE do wstawienia, które wypracowaliśmy w Koalicji Polska Wolna od GMO na podstawie publikacji naukowych i popularno-naukowych).

Czasu niewiele – konsultacje kończą się 22 lipca br.

UWAGA! Aby wypełnić ankietę w konsultacjach trzeba:
 1) wejść na stronę konsultacji,

link do strony konsultacji: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques/public-consultation_pl

albo

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/public-consultation-NGTs?surveylanguage=pl

 2) zalogować się (kliknąć na Zaloguj u góry strony, albo na Wypełnij kwestionariusz w środku strony) i postępować wg wskazówek na stronie

 3) i po kolei, posiłkując się naszymi propozycjami, zaznaczać warianty ich odpowiedzi oraz wstawiać dodatkowe teksty opinii,
Pytania KE z wstępnymi tekstami do nich i nasze propozycje odpowiedzi do pobrania

4) a po wszystkich pytaniach załączyć dodatkowy plik z rozszerzoną opinią ze źródłami naukowymi (warto taki plik utworzyć na bazie którejś z proponowanych przez nas wersji takiej opinii).

Ewentualne poprawki i uzupełnienia propozycji odpowiedzi zawsze można zrobić we własnym zakresie. Ale tam, gdzie dotyczy to zmiany tekstów wstawianych, a proponowanych przez nas, trzeba ściśle policzyć liczbę znaków ze spacjami (robi się to wstawiając dany tekst do pliku, np. Worda i klikając na opcje: Plik-Właściwości-Satystyka). Nasze propozycje takich tekstów mieszczą się w tych limitach.
Czy nie warto teraz poświęcić trochę czasu, aby jutro nie „obudzić się z ręką w nocniku”?

Z pozdrowieniami,
dr Jacek Nowak em. prof. SW, Jadwiga Łopata, sir Julian Rose i Paweł Połanecki

Koalicja Polska Wolna od GMO

============================

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl

www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl