Wyniki konkursu

Przypominamy: @R STOP GMO, wspólnie z Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) zaproponował aby ci wszyscy, którzy podejmą się drukowania i rozmieszczania w możliwie wielu miejscach plakatu/baneru akcji OCALIĆ POLSKIE NASIONA!, wykonywali przy okazji dokumentację fotograficzną i przysyłali ją do oceny organizatorom konkursu.

Rywalizacja uczestników konkursu przebiegała w dwóch kategoriach: „najciekawsze miejsce” i „najciekawsza fotografia”. Wraz z nazwiskami zwycięzców podajemy jakie zostały przyznane nagrody (terminy pobytów, udziału w warsztatach budownictwa ekologicznego i dostarczenia paczek do uzgodnienia między darczyńcami a nagrodzonymi). Read more

Stanowcze „nie” dla żywności transgenicznej i modyfikacji genetycznych w rolnictwie

Środowisko przyrodnicze Polski cechuje niezwykła różnorodność, a zarazem podatność ekosystemów na degradację. W różnego rodzaju analizach zwraca się uwagę na konieczność zachowania bezpieczeństwa żywności, ochronę różnorodności biologicznej w środowisku naturalnym i rolnictwie oraz wykorzystanie bogatego dorobku kultury rolnej w rozwoju obszarów wiejskich i promocji regionów. Działania te są szczególnie ważne na południu Polski, gdzie obszary użytkowane rolniczo zachowały w dużej części swoje walory półnaturalne. Read more

1 2