Upadek pszczelich rojów i genetycznie modyfikowane uprawy

Artykuł dostępny w [*.pdf]
Peter Olson, NEXUS. Nowe czasy, Nr 3 (77), Maj-Czerwiec 2011, s.41-45
WYDAWCA: Agencja Nolpress, tel./fax 85-6535511,
e-mail: nexus@nexus.media.pl, www.nexus.media.pl