Solidarne NIE dla GMO

KRAKOWSKA DEKLARACJA DLA EUROPY WOLNEJ OD GMO

My, przedstawiciele rolników, władz lokalnych i REGIONALNYCH, polityków i działaczy społecznych będący uczestnikami konferencji „Solidarne Nie dla GMO”, która odbyła się w Krakowie, 24 lutego 2006 roku, wzywamy rządy państw europejskich oraz Komisję Europejską do uszanowania głosu obywateli i tym samym wstrzymania wszelkiego importu, sprzedaży i upraw genetycznie modyfikowanej żywności i nasion.

Aby to osiągnąć, popieramy wprowadzenie DZIESIĘCIOLETNIEGO MORATORIUM na wszelkie genetycznie modyfikowane organizmy na terenie Europy. Chcemy również, aby zarówno teraz, jak i w przyszłości, przeznaczano fundusze na badania i rozwój różnorodnych systemów zarządzania sprzyjających środowisku, które utrzymują i poprawiają długoterminową urodzajność, bioróżnorodność i dobry stan naszej rodzimej ziemi, roślin i zwierząt.

Kraków, 24.02.2006roku

Zaaprobowane przez 120 uczestników z 14 krajów Europy podczas Konferencji 'Solidarne Nie dla GMO’ zorganizowanej przez ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (www.gmo.icppc.pl).


Uczestnicy konferencji „Solidarne Nie dla GMO”.

Jadwiga Łopata i Julian Rose, dyrektorzy ICPPC otwierają konferencję.

Maria Malinowska – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Polska.
Po lewej: Urs Hans z Public Eye on Science, Szwajcaria

Prof. Jan Narkiewicz-Jodko wygłasza wykład dotyczący zagrożeń GMO, Polska.
Po prawej: Andrzej Mucha, wojewoda Małopolski

Uczestnicy dyskusji.

Dominique Brokule z zarządu JIGMOD, Francja.

Uczestnicy dyskusji przed wystawą logotypów „Strefy wolne od GMO” z różnych krajów.
Po lewej: Guy Kastler, z organizacji Framers Seeds Network (Sieć nasion chłopskich), Francja.

Janusz Wojciechowski – poseł w Parlamencie Europejskim, mówi o swojej inicjatywie dotyczącej oświadczenia Parlamentu Europejskiego.

Jadwiga Lopata i Julian Rose przedstawiają „Krakowską Deklarację”.

Uczestnicy otrzymują słoiki z tradycyjnymi polskimi ziarnami.

Polski eurodeputowany otrzymuje polskie ziarna jako symbol „NIE DLA GMO” dla Parlamentu Europejskiego.

Jadwiga Łopata podaje polskie ziarna Jan-Eric Necander, niskoobszarowemu rolnikowi ze Szwecji

Dodaj komentarz