Nowe badania wykazują dramatyczny wzrost zużycia pestycydów w uprawach genetycznie modyfikowanych

Genetycznie modyfikowane uprawy zostały ogłoszone przez przemysł biotechnologiczny lekarstwem na stosowanie pestycydów. Jednak najnowsze wyniki badań wskazują, że stwierdzenie to jest nieprawdziwe. Nowy raport, jaki wczoraj został opublikowany przez amerykańskie organizacje rolnicze (Organic Center, Union for Concerned Scientists oraz Center for Food Safety) prezentuje dane wskazujące, że zużycie wszystkich rodzajów chemikaliów znacząco wzrasta po wprowadzeniu na pola genetycznie modyfikowanych roślin. Fakt ten, zdaniem autora raportu, dr Charles’a Benbrook’a, budzi…

Czytaj [całość].

POKOJOWY PROTEST

…STO LAT! STO LAT! POLSKA WIEŚ, KTÓRA DAJE DOBRZE JEŚĆ! – śpiewali uczestnicy pokojowego protestu pod Sejmem.

20. listopada 2009 organizacje skupione w KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO manifestowały przed Sejmem. Uczestnicy domagali się od Posłów i Senatorów, aby aktywnie wsparli apele i działania KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO, ponieważ ich obowiązkiem jest reprezentować głos swoich wyborców. Domagli się, aby popierali stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO. Domagali się odrzucenia projektu nowej ustawy o GMO, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO, oszukuje Polaków wmawiając im, że jest możliwe współistnienie/sąsiadowanie upraw GM z uprawami tradycyjnymi, ignoruje stanowiska Sejmików Wojewódzkich oraz jest niezgodna z Konstytucją RP. DOMAGALI SIĘ NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU MON810!

Do KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO należy juz około 400 organizacji i specjalistów. Reprezentują oni tysiące Polaków: rolników, ekologów, producentów, samorządowców, naukowców, polityków, artystów. Zapraszamy do współpracy www.polska-wolna-od-gmo.org www.gmo.icppc.pl

PIOSENKA:
SOLIDARNIE NIE DLA GMO!
SOLIDARNIE NIE DLA GMO!
WYKOPAĆ KORPORACJE Z PÓL I ŁĄK!
ZNISZCZYĆ GMO!

SOLIDARNIE NIE DLA GMO!
SOLIDARNIE NIE DLA GMO!
STO LAT! STO LAT! POLSKA WIEŚ,
KTÓRA DAJE DOBRZE JEŚĆ!

O ginących pszczołach i GMO (7′)

GŁOSY EKSPERTÓW

Czas na podsumowanie wiedzy o wpływie genetycznie modyfikowanych organizmów na pszczoły i środowisko. Oto niektóre opinie ekspertów, które przedstawiłem na spotkaniu Warszawskiego Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza 27 października 2009 roku.

Głosy z Niemiec

Walter Haefeker członek Zarządu Niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowych Pszczelarzy i wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Zawodowych Pszczelarzy dostrzega związek między zapaścią kolonii pszczelej, zwaną chorobą CCD (ang. Colony Collapse Disorder) a obecnością transgenicznej kukurydzy Bt na 40% obszarów rolniczych w USA oraz w rejonie Melkemburgii – Zachodniego Pomorza i Brandenburgii. W prezentacji dostępnej w internecie1 stawia pytanie: „Czy genetycznie modyfikowane organizmy są błogosławieństwem czy przekleństwem?” I dodaje: „Pszczelarstwo nie może zostać zmarginalizowane, gdy wprowadzane jest pochopnie GMO.” Read more