Ekoturystyka w gospodarstwach wiejskich

ECEAT – POLAND jest stowarzyszeniem, którego głównym celem jest wspieranie rolnictwa ekologicznego poprzez turystykę ekologiczną w gospodarstwach. ECEAT – POLAND jest członkiem ECEAT – INTERNATIONAL, którego siedziba znajduje się w Amsterdamie. Polski oddział stowarzyszenia współpracuje z innymi krajami należącymi do sieci ECEAT (European Centre for Eco – Agro Tourism). Krajami współpracującym z naszym oddziałem są: Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Austria, Estonia, Francja, Grecja, Węgry, Holandia, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Irlandia, Włochy. ;br: Polski oddział ECEAT powstał w roku w 1993 roku, a jego założycielką i prezesem przez niemal 10 lat była Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana tzw. „ekologicznego Nobla” z 2002 roku, za wybitne osiągnięcia w propagowaniu idei ekologicznego rolnictwa, turystyki, ochrony tradycji i wartości kulturowych polskiej wsi. Obecnie Jadwiga Łopata wspólnie z Sir Julianem Rose kierują jako dyrektorzy – założyciele Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi (International Coalition to Protect the Polish Countryside ICPPC), której siedziba jest w Stryszowie k/Wadowic, gdzie dotychczas mieściła się również siedziba ECEAT – POLAND.”

www.slonecznapolska.net

ICPPC_logo_słoneczna-polska200

Słoneczna Polska – dla zdrowia ludzi i przyrody, część I

Słoneczna Polska / Solar Poland – dla zdrowia ludzi i przyrody, część II

Słoneczna Polska – dla zdrowia ludzi i przyrody część III

Dodaj komentarz