Nowa kukurydza GM dopuszczona w UE

Nowa kukurydza GM dopuszczona w UE…a więc i w Polsce.
6 listopada 2013 Komisja Europejska autoryzowała kontrowersyjną, genetycznie modyfikowaną kukurydzę SmartStax do stosowania w żywności i w paszach. Decyzja zapadła pomimo tysięcy protestów wysłanych do Komisji…Choć kukurydza SmartStax została zmodyfikowana genetycznie do wytwarzania sześciu białek owadobójczych i jest odporna na dwa herbicydy, nie zbadano w ogóle (!) skutków połączenia się pozostałości oprysków i toksyn owadobójczych. EFSA nie zleciła też badań nad żywieniem tymi roślinami pod kątem ich oddziaływania na zdrowie.
Razem z kukurydzą SmartStax wprowadzono już do UE w sumie 49 genetycznie modyfikowanych jednostek do stosowania w żywności i paszach, w tym dwie do upraw…CAŁY ARTYKUŁ:
Komisja UE zezwala na SmartStax w żywności i paszach
Decyzja o uprawie kukurydzy 1507 ma być wkrótce podjęta
6 X 2013-11-06 Bruksela/Monachium Read more

Raport Virrankoskiego – nowa wersja

Kolejna odsłona raportu Virrankoskiego,  który i jeszcze próbuje w kończącej się kadencji ułatwić działalność korporacjom.  [czytaj dokument]

Szanowna Pani Anno,

Po ponownym przeczytaniu raportu  Virrankoskiego wnioskujemy aby Pan Poseł podobnie jak poprzednim razem opowiedział się za odrzuceniem całego dokumentu, który jest jedynie szeroką, jednostronną promocją genetycznej inżynierii i interesu ponadnarodowych korporacji. W związku z tym bardzo proszę o przekazanie poniższego listu Panu Posłowi. Proszę również o bieżące informacje jakie są dalsze losy tego dokumentu, kiedy będzie głosowanie abyśmy mieli czas na poinformowanie wyborców jakie stanowisko w sprawie tego raportu oraz generalnie GMO zajmują europosłowie. Będzie to oczywiście miało duży wpływ podczas nadchodzących wyborów.
Read more

Ministrowie unijni uzgadniają zaostrzenie kontroli GM

**Zwiększenie decentralizacji w podejmowaniu decyzji **Ograniczenie władzy EFSA

4 grudnia na spotkaniu ministrów środowiska Unii Europejskiej, kraje członkowskie przesłały wyraźną wiadomość do Komisji Europejskiej i do instytucji doradzającej Komisji – EFSA (European Food and Safety Administration – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), że musi nastąpić radykalna poprawa w sposobie oceny ryzyka, na jakie GMO naraża zdrowie i środowisko. Read more

KE i wotum nieufności dla Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Komisja Europejska odrzuca gorącego kartofla Amflora
Dominika Pszczółkowska, Bruksela 2008-05-07,

Jeszcze przez kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt miesięcy w UniiEuropejskiej nie będzie można uprawiać genetycznie modyfikowanych ziemniaków czy kukurydzy.
Nie wiadomo natomiast, co będzie potem. Genetycznie modyfikowanego ziemniaka Amflora i dwa rodzaje kukurydzy chcą wprowadzić do Europy koncerny BASF i Monsanto. W środę Komisja Europejska schowała głowę w piasek i sprawę odesłała do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Read more

Genetycznei zmodyfikowany burak H7-1

Komisja Europejska na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w dniu dnia 24 października 2007 r. wydała decyzję zezwalającą na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 (modyfikacja dotyczy odporności na herbicyd Roundup).

Cukier jest stosowany w większości przetworzonych produktów spożywczych począwszy od produktów mlecznych, słodyczy, żywności dla niemowląt i dzieci, napojów itp..
Read more

Kogo słucha Komisja Europejska?

Kogo słucha Komisja Europejska? Głównie lobbystów walczących o interesy przemysłu – ostrzega koalicja organizacji pozarządowych. (…) Jednym z przykładów „nadreprezentacji” przemysłu jest grupa CBAG („Competitivness in Biotechnology Advisory Group”). Doradza ona Komisji m.in. w sprawie wyjątkowo gorącego tematu: żywności i roślin GMO.

https://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,5063593.html

Listy Janusza Wojciechowskiego -dotyczące GMO w Polsce

Listy Janusza Wojciechowskiego – Posła Parlamentu Europejskiego dotyczące GMO w Polsce

  1. GMO nie szkodzi? Azbest też nie szkodził!.
  2. List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacją o zamiarze wycofania się Rządu z zakazu importu pasz GMO. (17 stycznia 2008)
  3. List do Ministra Środowiska w sprawie nielegalnej upraw GMO na terenie RP (9 stycznia.2008)
  4. List do Premiera RP Donalda Tuska w sprawie ferm wielkoprzemysłowego chowu trzody chlewnej (3 stycznia 2008)
  5. List do Pani Jadwigi Łopaty w sprawie popracie koalicji „Polska wolna od GMO”
  6. List do Profesora Macieja Nowickiego – Ministra Środowiska w sprawie plantacji kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej (27 listopada 2007)
    • odpowiedź Ministra Środowiska (8 stycznia 2008) [*pdf]
  7. List do Jacka Jezierskiego Prezesa Najwyższej Izby Kontrol z prośbą o przeprowadzenie kontroli dotyczącej realizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Read more

1 2