Przykładowe akty

Poniżej przykładowe akty (uchwały / stanowiska / rezolucje)

  1. rezolucja Rady Miasta Kraków
  2. deklaracja Gminy Dziadowa Kłoda
  3. deklaracja Gminy Łapanów
  4. deklaracja Gminy Olszanka
  5. deklaracja Gminy Polanów
  6. deklaracja Sejmiku Województwa Mazowieckiego
  7. deklaracja Sejmiku Województwa Pomorskiego
  8. deklaracja Sejmiku Województwa Podkarpackiego
  9. deklaracja Sejmiku Województwa Śląskiego