Zbigniew Gryglas

Od: …nowoczesna.org
Do: ICPPC
Data: 4 października 2017, 10:58:27
Temat: Fwd: ankieta – genetycznie zmodyfikowane organizmy w Polsce

 

Szanowni Państwo,
w imieniu Posła Zbigniewa Gryglasa, przesyłam odpowiedzi do Państwa
ankiety

 

1. Czy popiera Pan stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?

Osobiście wybieram żywność bezpieczną zarówno dla zdrowia, jak i środowiska. Stawiam na produkty lokalne, ekologiczne z którymi wciąż kojarzona jest Polska poza jej granicami. To ważne z punktu widzenia gospodarczego, by utrzymać tę renomę.

2. Czy popiera Pan ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO?

Tak, w ten sposób będziemy budować i umacniać markę polskiej żywności jako ekologiczną, zdrową i bezpieczną.

3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis:
„…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”
Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pan głosował za tą ustawą czy przeciwko ?
Jeśli odpowiedź jest: „głosuje za ustawą”, to prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytania:
a) Czy zna Pan przykłady udanego współistnienia upraw GMO z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi?
b) Czy jest Pan gotów wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie GMO do środowiska?

Jeśli ustawa będzie miała takie zapisy, będę głosował przeciwko tej ustawie.

W razie niejasności, proszę o kontakt.

Z poważaniem,
Magdalena Maksymiuk
Dyrektor Biura Poselskiego Zbigniewa Gryglasa.

Wojciech Bakun

Od: Wojciech Bakun 
Do: „Fundacja ICPPC”
Data: 28 września 2017, 08:28:39
Temat: ankieta – genetycznie zmodyfikowane organizmy w Polsce

Dzien dobry,

Przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:
>
> PYTANIA:
> 1. Czy popiera Pan stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?
> TAK dlaczego?/NIE dlaczego?
Tak, uważam że powinniśmy jako społeczeństwo zwracać większą uwagę na sposób odżywiania się. Uważam również że Polska od zawsze szczyciła się zdrową, naturalną żywnością i z tym byliśmy kojarzeni poza granicami kraju. Myślę, że ten stan powinniśmy utrzymać.

> 2. Czy popiera Pan ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO?
> TAK dlaczego?/NIE dlaczego?

Tak, popieram. Doświadczenia z krajów w których są uprawiane gatunki roślin GMO pokazują, że bardzo trudno jest utrzymać strefy wolne od GMO jeżeli nie takiego zakazu. Nie ma możliwości funkcjonowania upraw gmo i wolnych od gmo obok siebie.

> 3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis:
> “…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
> 2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”
> Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pan głosował za tą ustawą czy przeciwko ?

Z rekomendacji naszych posłów pracujących w komisji rolnictwa wynika wniosek jak przedstawiony w poprzedniej odpowiedzi. Będę głosował za całkowitym zakazem GMO, bez wyznaczania stref.

> Jeśli odpowiedź jest: „głosuje za ustawą”, to prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytania:
> a) Czy zna Pan przykłady udanego współistnienia upraw GMO z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi?
> b) Czy jest Pan gotów wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie GMO do środowiska?
>
> Z poważaniem
> Jolanta Dal, gospodarstwo rolne ekoturystyczne OHANADAL, radna
> Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/Zachodniopomorski, prezes, gospodarstwo ekologiczne BIOEDEN, Solidarność RI o/zachodniopomorski
> Julian Rose, rolnik, pisarz, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
> Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez śp. Lecha Kaczyńskiego
> Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, prezes
> Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, przewodnicząca
>
>
>
> Pozdrawiam
Wojciech Bakun

Bożena Kamińska

Data: 11 września 2017, 12:12:28
Temat: Ankieta GMO

===8<===============Treść oryginalnej wiadomości===============
Szanowni Państwo,
Na prośbę Pani Poseł Bożeny Kamińskiej, przesyłam jej stanowisko w związku z przesłaną ankietą dot. GMO.
Z poważaniem
Elżbieta Orańska – Kierownik Biura Poselskiego

1. Czy popiera Pani stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?
Chciałabym, aby każdy Polak miał możliwość wyboru. Osobiście jestem przeciwna żywności GMO, wolę wybierać żywność bezpieczną dla zdrowia, jak i dla środowiska.

2. Czy popiera Pani ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO?
Tak, popieram ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO. Polska jest krajem wolnym od upraw GMO i tak powinno pozostać. Jesteśmy jednym z liderów na rynku, w produkcji żywności zdrowej i ekologicznej. Przez lata rolnicy pracowali na swoja pozycję. Nie możemy sobie pozwolić na utratę rynków zbytu w Europie.

3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis:
“…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”
Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pani głosowała za tą ustawą czy przeciwko ?
Jeśli odpowiedź jest: „głosuje za ustawą”, to prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytania:
a) Czy zna Pani przykłady udanego współistnienia upraw GMO z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi?
b) Czy jest Pani gotowa wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie GMO do środowiska?
Będę głosowała przeciwko ustawie i w/w zapisom.
O uprawach GMO pisałam również w w kwietniu w swojej Interpelacji do Ministra Środowiska. Proszę o bliższe zapoznanie z tekstem pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=13BF46F7

 

 

Grzegorz Długi

Od: Grzegorz Dlugi
Data: 7 września 2017, 08:44:07
Temat: GMO w Polsce

Szanowni Państwo,
Już odpowiadałem na Państwa pytania ale mogę to zrobić jeszcze raz.
Pyt. 1. Tak, popieram tych wszystkich, którzy nie chcą być zmuszeni do konsumpcji żywności z udziałem GMO. Nie przeprowadzono wystarczających badań mogących wykazać, że żywność taka jest Bezpieczna. Chodzi nie tylko o nasze bezpieczeństwo ale szerzej, również bezpieczeństwo dla przyrody i środowiska naturalnego. GMO przyczynia się do zmniejszenia różnorodności gatunkowej A to może być zabójcze dla naszej przyszłości.
Pyt. 2 Nasze rolnictwo może być europejskim liderem produkcji ekologicznej i powinno być wolne od G M O. Ryzyka dla środowiska są oczywiste a interes producentów rolnych i konsumentów jest ważniejszy niż interes korporacji w stylu Monsanto.
Pyt. 3 Nie będę popierał zapisu tej ustawy gdyż wprowadza obywateli w błąd i wprowadza GMO do Polski.

Adam Oldakowski

Od: Adam Oldakowski
Data: 7 września 2017, 09:51:32
Temat: Odp: GMO w Polsce

Szanowni Państwo,

w związku z przesłaną ankietą chciałbym zająć stanowiska w sprawie GMO.

Ad. 1. Oczywiście popieram stanowisko większości Polaków. Spożywanie żywności modyfikowanej genetycznie jest ryzykiem dla zdrowia, powoduje alergie, choroby układu pokarmowego, zaburzenia płodności oraz nowotwory.

Ad. 2. Popieram ustawowy zakaz dla GMO, ponieważ oprócz ryzyka dla zdrowia niesie też ryzyko dla środowiska np. rolnik, który uprawia uprawy ekologiczne, będące w sąsiedztwie GMO może wystąpić ryzyko przeniesienia cech roślin modyfikowanych na uprawy naturalne. A także przy uprawach GMO zużywa się większe ilości i mocniejsze środki ochrony roślin itd.

Ad. 3. Jeżeli ustawa będzie miała taki zapis jak w pkt 2 to będę przeciw takiej ustawie.

Z poważaniem

Adam Ołdakowski

Anna Nemś

Od: Anna Nems
Data: 14 sierpnia 2017, 14:37:45
Temat: Ankieta GMO
Witam,

zgodnie z mailem, który od Państwa otrzymałam przedstawiam moje stanowisko w sprawie żywności GMO.
1. Czy popiera Pani stanowisko zdecydowanej większościPolaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?

Jeżeli chodzi o żywność mamy obowiązek zabezpieczeniakażdemu obywatelowi naszego kraju możliwości wyboru i prawa do decyzji o bezwzględnym nieużywaniu produktów z GMO. Każdy taki produkt powinien mieć jasne i wyraźne oznakowanie na etykiecie informacyjnej przez co osoba sama zadecyduje zgodnie ze swoimi przekonaniami czy będzie spożywała tego typu produkty czy też nie.

2. Czy popiera Pani ideę bezwarunkowego, ustawowegozakazu upraw GMO?

Polska żywność jest ekologiczna i smaczna. Jesteśmy krajemwolnym od upraw GMO i tak powinno pozostać. Z całą pewności pozytywnie wpłynie to nie tylko na rzecz konsumentów ale przede wszystkim na polskie rolnictwo. We wrześniu 2015 roku Polska zgodnie z możliwościami jakie daje znowelizowana dyrektywa 2001/18/WE zgłosiła chęć wyłączenia swojego terytorium spod możliwości upraw GMO, by pozostać krajem wolnym od upraw GMO.

3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach iorganizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis:
“…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”
Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pani głosowała za tą ustawą czy przeciwko ?

Będę głosowała przeciwko ustawie. W żadnym miejscudyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001r. , którą ma uzupełniać projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 1424) nie ma obowiązku wprowadzenia stref prowadzenia upraw GMO!

pozdrawiam

Poseł na Sejm RP

Anna Nemś

Paweł Bańkowski

Od: Biuro Poselskie Pawła Bańkowskiego
Data: 16 sierpnia 2017, 13:44:13
Temat: Ankieta – organizmy genetycznie zmodyfikowane w Polsce

Szanowni Państwo ,

Na prośbę Posła Pawła Bańkowskiego w załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania odnośnie organizmów modyfikowanych genetycznie.

Z poważaniem
Marta Dudzik

Odpowiedz na ankietę:
1. Czy popiera Pan stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?

Jeśli chodzi o żywność, mamy obowiązek zabezpieczenia każdemu Polakowi możliwość wyboru i prawo do decyzji o bezwzględnym nieużywaniu produktów z GMO. Uważam ze każdy produkt żywnościowy zawierający GMO powinien mieć wyraźne oznaczenie na etykiecie by obywatel zgodnie ze swym przekonaniem mógł sam zdecydować, pozostawiając każdemu wolny wybór i szanując jego decyzje.

2. Czy popiera Pan ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO?

Uważam że Polska jako kraj wolny od upraw GMO powinien taki pozostać budując markę polskiej żywności jako ekologicznej i pochodzącej z kraju w którym nie ma upraw GMO, będzie to z korzyści dla polskiego rolnika i konsumenta. Rzeczypospolita Polska skorzystała z możliwości, jakie daje znowelizowana dyrektywa 2001/18/WE i we wrześniu 2015 r. Rząd zgłosił chęć wyłączenia swojego terytorium spod możliwości uprawy GMO, by pozostać krajem wolnym od upraw GMO

3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis: “…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO. 2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pani głosowała za tą ustawą czy przeciwko ? –

Będę głosował przeciwko, w żadnym miejscu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. którą ma uzupełniać projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 1424) nie ma obowiązku wprowadzania stref prowadzenia upraw GMO !!!

Anna Wasilewska

Od: Anna Wasilewska
Do: Fundacja ICPPC 
Data: 17 sierpnia 2017, 11:01:12
Temat: Odp: stanowisko w sprawie GMO

Szanowni Państwo, przekazuję swoje odpowiedzi na pytania przesłane w ankiecie dotyczące GMO.

Pyt. 1 Czy popiera Pani stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?
Odp. Rząd powinien zapewnić każdemu Polakowi możliwość wyboru, szanując jego decyzje. Dlatego też, każdy produkt żywnościowy zawierający GMO powinien mieć wyraźne oznaczenie na etykiecie, aby obywatele zgodnie ze swoim przekonaniem mogli sami zdecydować i mieć wolny wybór.
Pyt. 2 Czy popiera Pani ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO?
Odp. Polska powinna być wolna od upraw GMOi budować markę polskiej żywności jako ekologicznej i pochodzącej z kraju, w którym nie ma upraw GMO. Rzeczypospolita Polska skorzystała z możliwości, jakie daje znowelizowana dyrektywa 2001/18/WE i we wrześniu 2015 r. polski rząd zgłosił chęć wyłączenia swojego terytorium spod możliwości uprawy GMO.

Pyt. 3 Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmachi organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis: “…Art. 49a.
1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiejustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”
Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapisbędzie Pani głosowała za tą ustawą czy przeciwko ?

Odp.Będę głosowała przeciwko. W żadnymmiejscu dyrektywy ParlamentuEuropejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r., którą ma uzupełniać projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 1424) nie maobowiązku wprowadzania stref prowadzenia upraw GMO.
Z poważaniem
Anna Wasilewska
Poseł na Sejm RP

Anna Sobecka

Od: Anna Sobecka
Do: Fundacja ICPPC
Data: 2 sierpnia 2017, 15:28:00
Temat: Odp: stanowisko w sprawie GMO

Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję za nadesłaną wiadomość.
Odpowiadając na Państwa pytania pragnę poinformować, żejestem przeciwna wprowadzeniu żywności modyfikowanej genetycznie do naszego kraju.
Popieram stanowisko zdecydowanej większości Polaków,którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą, aby Polska była wolna od GMO.
Popieram także ideębezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO
Pragnę również nadmienić, że nie znam przykładówudanego współistnienia upraw GMO z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi.

Z poważaniem
Anna Sobecka
Poseł na Sejm RP

1 2