Paweł Bańkowski

Od: Biuro Poselskie Pawła Bańkowskiego
Data: 16 sierpnia 2017, 13:44:13
Temat: Ankieta – organizmy genetycznie zmodyfikowane w Polsce

Szanowni Państwo ,

Na prośbę Posła Pawła Bańkowskiego w załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania odnośnie organizmów modyfikowanych genetycznie.

Z poważaniem
Marta Dudzik

Odpowiedz na ankietę:
1. Czy popiera Pan stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?

Jeśli chodzi o żywność, mamy obowiązek zabezpieczenia każdemu Polakowi możliwość wyboru i prawo do decyzji o bezwzględnym nieużywaniu produktów z GMO. Uważam ze każdy produkt żywnościowy zawierający GMO powinien mieć wyraźne oznaczenie na etykiecie by obywatel zgodnie ze swym przekonaniem mógł sam zdecydować, pozostawiając każdemu wolny wybór i szanując jego decyzje.

2. Czy popiera Pan ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO?

Uważam że Polska jako kraj wolny od upraw GMO powinien taki pozostać budując markę polskiej żywności jako ekologicznej i pochodzącej z kraju w którym nie ma upraw GMO, będzie to z korzyści dla polskiego rolnika i konsumenta. Rzeczypospolita Polska skorzystała z możliwości, jakie daje znowelizowana dyrektywa 2001/18/WE i we wrześniu 2015 r. Rząd zgłosił chęć wyłączenia swojego terytorium spod możliwości uprawy GMO, by pozostać krajem wolnym od upraw GMO

3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis: “…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO. 2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pani głosowała za tą ustawą czy przeciwko ? –

Będę głosował przeciwko, w żadnym miejscu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. którą ma uzupełniać projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 1424) nie ma obowiązku wprowadzania stref prowadzenia upraw GMO !!!