APEL O WPROWADZENIE ZAKAZU IMPORTU DO POLSKI GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANEGO RZEPAKU GT73

APEL O WPROWADZENIE ZAKAZU IMPORTU DO POLSKI GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANEGO RZEPAKU GT73

MINISTER ŚRODOWISKA
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

31 sierpnia 2005 Komisja Europejska zezwoliła na import genetycznie zmodyfikowanego rzepaku GT73 produkowanego przez korporację Monsanto. Stało się tak, mimo że tylko 6 z 25 państw członkowskich wyraziło na to zgodę! Polska głosowała przeciw importowi. Rzepak GT73 ma być do krajów Unii Europejskiej importowany w całości, następnie mielony i stosowany jako pasza dla zwierząt, oraz do celów przemysłowych (wcześniej KE dopuściła do spożycia olej produkowany z tego rzepaku).

Import genetycznie zmodyfikowanego rzepaku w postaci całych nasion powoduje bardzo poważne zagrożenie dla środowiska i polskich gospodarstw rolnych (ekologicznych, tradycyjnych i tych wszystkich, które chcą produkować żywność bez GMO). Rzepak jest rośliną bardzo łatwo rozprzestrzeniającą się – nasiona są w stanie rozsiewać się na przestrzeni dziesiątków kilometrów. Zanieczyszczenie środowiska transgenicznym rzepakiem zostało zarejestrowane m.in. w Japonii. Okolice ośmiu z dziesięciu portów przeładunkowych, które były przebadane, zostały zanieczyszczone przez genetycznie zmodyfikowany rzepak. Co więcej – skażony teren to obszar w promieniu 30 kilometrów od portów, przetwórni oraz na trasie transportu. Chociaż spodziewano się obecności zmienionych genów w roślinach występujących w tych miejscach, to zaskoczyła wszystkich skala zanieczyszczenia! W dodatku rzepak bardzo łatwo krzyżuje się z innymi roślinami (np. rzepa, kalarepa, buraki pastewne, rzodkiew, co potwierdziły badania na Uniwersytecie Reading w Anglii).

Nawet Europejska Komisja ds. Ochrony środowiska określiła rzepak jako roślinę o „znacznym ryzyku niekontrolowanego rozprzestrzeniania się”.

Pyłki rzepaku GM mogą być przenoszone na odległość 26 km, co potwierdziły badania Central Science Laboratory w Anglii.

Wyniki badań brytyjskich naukowców nad rzepakiem GM potwierdziły również, że wśród pól rzepaku pojawiła się nowa odmiana chwastów, która jest niezwykle odporna na normalnie używane środki ochrony roślin. Powstały superchwast jest w stanie szybko się rozmnażać, a jego nasiona, zawierające transgeniczne elementy, są praktycznie niezniszczalne (źródło: wypowiedź Briana Johnsona, szefa zespołu doradców rządowych ds. biotechnologii nt. wyników badań Brytyjskiego Centrum Ekologii i Hydrologii).

Genetycznie modyfikowane nasiona są patentowane, a więc istnieje możliwość celowego dopuszczania do zanieczyszczeń rzepaku tradycyjnego przez transgeniczny, bowiem wielkie korporacje chcą zdominować rynek nasienny i ściągać od rolników coroczne opłaty za używanie ich nasion. Np. tolerancja, jaką koncern Monsanto reprezentował w stosunku do nielegalnego zakupu i wysiewu ziarna w Argentynie doprowadziła do niekontrolowanego rozpowszechnienia genetycznie modyfikowanej soi; obecnie 99% argentyńskiej soi jest intelektualną własnością koncernu z dalekosiężnymi konsekwencjami ekonomicznymi, społecznymi, środowiskowymi i zdrowotnymi dla społeczeństwa.

Kolejnym zagrożeniem jest potencjalny niekorzystny wpływ genetycznie zmodyfikowanego rzepaku na zdrowie ludzi i zwierząt. Badania laboratoryjne korporacji Monsanto wykazały znaczny przyrost wagi wątroby u szczurów karmionych transgenicznym rzepakiem. Niestety, wyniki tych badań nie były upublicznione (źródło: Greenpeace, oddział Belgia oraz www.genet-info.org).

W Polsce sejmiki wszystkich województw zadeklarowały wolę tworzenia stref wolnych od GMO. W ten sposób nasze województwa dołączyły do ponad 4160 stref wolnych od GMO utworzonych w innych krajach UE. Połączenie tych faktów z tym, że 80% europejskich konsumentów nie chce żywności GM, daje mocny sygnał, że EUROPA NIE CHCE GMO!

Także Konwent Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej podjął 9 września 2005 Stanowisko, w którym uznaje za konieczne (…) wystąpienie Rządu Polskiego do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie zakazu obrotu produktami z GMO na terytorium całego kraju (…). Z POWYŻSZYCH POWODÓW DOMAGAMY SIĘ OD PANÓW MINISTRÓW, ABYŚCIE WYSTĄPILI DO UE O ZAKAZ IMPORTU DO POLSKI GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANEGO RZEPAKU GT73.