LISTA PRODUKTÓW ZAKAZANYCH.

ZGODNIE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W POLSCE SPRZEDAŻ TYCH PRODUKTÓW JEST NIELEGALNA!

Chleb na zakwasie pieczony w domu

skład: żyto i orkisz z naszych upraw, woda ze studni, sól z Wieliczki, naturalne bakterie
producent: Polski Rolnik

Sok jabłkowy wyciskany w domu
skład: 100% soku z jabłek z naszego sadu
producent: Polski Rolnik

Kwaśne mleko
skład: mleko od naszej krowy, naturalne bakterie
producent: Polski Rolnik Read more

Opinie nauki na temat wpływu GMO na pszczoły, środowisko i zdrowie.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami wysłanymi do Henryka Wujca byłego wiceministra rolnictwa.  Tekst w formacie PDF   [tutaj]

 

Czy świat się obudził po GMO?

Opinie nauki na temat wpływu GMO na pszczoły, środowisko i zdrowie.

Ludzie się ranią, ponieważ śpią”

Anthony de Mello

Z perspektywy lepiej widać czy GMO to sukces

W Nowej Zelandii na Uniwersytecie Canterbury podważono sukces uprawy roślin GMO w Stanach Zjednoczonych po zbadaniu w jakim stopniu systemy rolnictwa USA spełniają wymogi produkcji i jednocześnie zachowują trwałość ekosystemów. Zespół prof. Jacka Heinemanna porównał dla uprawianych w ciągu ostatnich 50 lat roślin (nie GMO i w ostatnich latach GMO) trzy parametry: plony, zużycie pestycydów i różnorodność roślin. Studium wykazało, że w USA, w porównaniu z Europą Zachodnią, nie nastąpił wzrost ilości uprawnych gatunków, a system upraw GMO nie przyczynił się do wzrostu plonów, ale raczej do ich spadku w porównaniu z systemami rolniczymi Europy. Także wzrost plonu pszenicy nie GMO w USA był niższy niż w Europie Zachodniej. „W USA nie osiągnięto redukcji zużycia herbicydów w uprawach GMO, odwrotnie niż w krajach europejskich, w których nie uprawiano GMO, np. we Francji, Niemczech i Szwajcarii. Zużycie insektycydów spadło bardziej w krajach, w których nie uprawiano GMO aniżeli w USA. W Europie Zachodniej systemy upraw stają się trwalsze, zachowują bioróżnorodność odmian w rolnictwie i utrzymują wysokość plonów.” „Potrzebujemy użytecznych agroekosystemów pozwalających wyżywić świat, a nie takich, które dają tylko profit biotechnologii. Powinniśmy pozostawić następnym pokoleniom niezniszczone agroekosystemy i jeśli widzimy, ze naturalne zagrożenia takie jak choroby, szkodniki susza, zasolenie gleby, czy anomalie pogody powodujące duże wahania plonów i spekulację cen żywności są mniejsze w Europie, gdzie jest większa różnorodność upraw i technologii, to do czego są nam jeszcze potrzebne uprawy transgeniczne.” – pyta prof. Jack Heinemann1. Read more

Uwalnianie GMO do środowiska rolniczego i żywności a bezpieczeństwo żywnościowe

Jacek J. Nowak
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Największymi problemami ludzkości, za których brak do dziś skutecznego rozwiązania w skali światowej ludzkość otrzymałaby negatywną ocenę moralną, są: a) problem likwidacji wojen i konfliktów zbrojnych oraz b) problem głodu i niedożywienia czy inaczej mówiąc, jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla każdego kraju.
Rozwiązanie tego drugiego problemu, od przynajmniej kilkunastu lat, obiecują zwolennicy upowszechniania GMO w rolnictwie i żywności. dalej »

Najnowsze fakty potwierdzające zagrożenia ze strony GMO

Część faktów to potwierdzenia zagrożeń wykrytych wcześniej jako faktyczne lub potencjalne, jak np.

A- Zagrożenia dla środowiska naturalnego

A1 – pojawienie się w coraz to nowych regionach opornych na herbicydy chwastów (superchwastów) lub opornych na pestycydy szkodników (superszkodników)

A2 – inne, jak np. od 17 IX 2014 uwalnianie w USA do środowiska GM soji i kukurydzy odpornych zarówno na glifosat jak i herbicyd 2,4 D (składnik osławionego defoliantu Agent Orange). (New generation of GM crops puts agriculture in 'crisis situation’ (https://www.gmwatch.eu/index.php/news/archive/2014/15660) Read more

Wchodzą nowe przepisy unijne dotyczące GMO – czas wzmocnić działania protestacyjne!

Autor: Faustyna Guzowska, Instytut Ochrony Zdrowia Naturalnego, www.iozn.pl

baner IOZN antyGMO 750x200
Wchodzą nowe przepisy unijne dotyczące GMO – czas wzmocnić działania protestacyjne!
Parlament Europejski 13 stycznia zatwierdził nowe unijne przepisy dotyczące hodowli organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). Decyzję o wprowadzeniu GMO ma podjąć samodzielnie każde z państw członkowskich, dlatego tym bardziej powinniśmy wyrazić stanowczy sprzeciw wobec GMO w Polsce!
Za przyjęciem nowych regulacji dotyczących GMO głosowało 480 europosłów, 159 było przeciw, a 58 się wstrzymało (przyjęty tekst znajdziesz tu: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0004+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL#BKMD-5).
Zgodnie z nowymi zasadami, każda hodowla GMO będzie musiała być zatwierdzona na dwóch etapach. Najpierw będzie musiała przejść przez kontrolę na szczeblu unijnym przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). EFSA dopuszcza dany zmodyfikowany organizm do uprawy na terytorium Unii.
Potem każde państwo członkowskie będzie mogło zablokować uprawę dopuszczonego przez EFSA organizmu na swoim terytorium. Zakaz może być uzasadniony „celami polityki ochrony środowiska, zagospodarowaniem przestrzennym w miastach i na obszarach wiejskich, użytkowaniem gruntów, skutkami społeczno-gospodarczymi, unikaniem obecności GMO w innych produktach, celami polityki rolnej oraz polityką publiczną” – czyli w praktyce w każdej sytuacji. Państwa mogą zakazywać uprawy konkretnego organizmu, ich grup, bądź całości upraw GMO. Read more

Mówimy stanowcze NIE dla GMO w Polsce – to śmierć ukryta w pożywieniu!

Stop GMO

Autor: IOZN

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

zgłaszane od dawna obawy biologów, ekologów i naukowców niestety się potwierdziły…

Uprawy genetycznie modyfikowane (m.in. kukurydza, soja, ziemniaki, rzepak) są toksyczne dla ludzkiego organizmu i doprowadzają do wyjałowienia gleby oraz skażenia środowiska pestycydami.

Jak pokazują dane z USA przy 222 mln hektarach upraw genetycznie modyfikowanych ilość zużytych pestycydów wynosi o 22,7 tys. ton więcej niż przy uprawie tradycyjnej1. Chemia ta wnika w pożywienie, które potem trafia na Twój talerz! Read more

Tam gdzie GMO, rak występuje 2 razy częściej

Na obszarach, w których prowadzone są uprawy genetycznie zmodyfikowane zgony z powodu guzów nowotworowych przekraczają dwukrotnie średnią krajową – tak pokazuje raport Ministerstwa Zdrowia w Cordobie (Argentyna). Argentyna jest jednym z czołowych producentów GMO.
Ten kompleksowy raport opiera się na pięcioletnich obserwacjach na temat przypadków raka w tych prowincjach.
Najwyższy wskaźnik zgonów występuje na obszarze Pampa Gringa, gdzie prowadzona jest większość upraw GMO.
Średnia zgonów w Argentynie z powodu nowotworów wynosi 158 przypadków na 100.000 mieszkańców, ale w czterech z departamentów Pampa Gringa śmiertelność jest znacznie wyższa – od 216 do prawie 230 przypadków. Read more

Sprostowanie

W odpowiedzi na informacje https://www.facebook.com/GMOtoNieTo/posts/1085562841469865:0 poniżej zamieszczamy sprostowanie przygotowane przez Pawła Połaneckiego w imieniu Koalicji Polska Wolna od GMO

Kochani powróciła jak zły szeląg na Fb informacja, że Prezdent Komorowski otworzył Polskę na GMO. Temat GMO coraz głośniej przebija się do mainstreamowej świadomości i to cieszy jednak ta informacja to stek bzdur a sprawa jest o tyle przykra, że kto jak kto ale akurat Bronislaw Komorowski bardzo się przysłużył zarówno wprowadzeniu do Polski zakazów upraw jak i nagośnieniu kwestii GMO!

Szczególnie gdy w grudniu 2012 r. odrzucił nasz ( Koalicji Polska Wolna od GMO ) apel o weto i podpisał nowelizację ustawy nasiennej, która po zmianach wprowadzonych na wniosek PO/PSL i zaakceptowanych przez Niego została pozbawiona zapisów o zakazie wprowadzania do obrotu i zakazie wpisu do krajowego katalogu nasion odmian roślin GMO. Tym samym został zniesiony ustawowy zakaz upraw roślin transgenicznych obowiązujący od 2006 r.


Dlatego po raz kolejny chcemy zamieścić kilka słów sprostowania:

A my korzystając z okazji odkryć szkodliwość tego wpisu i hipokryzję lub głupotę autora ( autorki ?).

Po pierwsze ta ustawa nie dotyczy żywności, użycie GMO do produkcji żywności było i jest w Polsce dozwolone i regulują to zupełnie inne przepisy.  Read more