Używane na masową skalę pestycydy „prawdopodobnie rakotwórcze”

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) – agenda Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) działającej pod egidą ONZ – poinformowała, że pięć popularnych pestycydów i herbicydów zawierających glifosat i stosowanych w uprawach przemysłowych jest „prawdopodobnie rakotwórczych”. Od lat podejrzewa się też, że glifosat może powodować wady rozwojowe w płodach ludzkich.

 https://www.tvn24.pl/onz-uzywane-na-masowa-skale-pestycydy-prawdopodobnie-rakotworcze,526305,s.html

Nowy MacDonald

New MacDonaldNew MacDonald
Watch as these kids show what makes organic farming the choice for the future in a surprising twist on a classic children’s song. www.NewMacDonald.com It's time to say goodbye to Old MacDonald. When you choose Organic you are choosing a future with less toxic chemicals in our food and environment. Share this video with a friend and help us build a healthier future for all of us, free of added hormones, antibiotics, GMOs and toxic pesticides. Join the New MacDonald movement at www.NewMacDonald.com...