Polska wolna od GMO

Konferencja na Jasnej Górze 24.04.2008

KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO serdecznie zaprasza na Jasną Górę 24 kwietnia (czwartek) na spotkanie modlitewne połączone z konferencją pt.

„Polska wolna od GMO. Etyczny Aspekt Wprowadzania GMO do Polskiego Rolnictwa.”

Przewodniczy: Ojciec Stanisław Jaromi, dr filozofii, franciszkanin,
Przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA)

PROGRAM:

11:00-12:00 Msza Święta w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej. Msza będzie w intencji Polski wolnej od GMO; będziemy prosić Matkę Boską o wstawiennictwo we wszystkich działaniach jakie podejmuje KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO w trosce o człowieka i przyrodę.
Po Mszy przeniesiemy się do Sali Papieskiej dla odbycia konferencji.
Read more

Film „The World According to Monsanto”

Film w wersji anglojęzycznej można zobaczyć na: https://wideeyecinema.com/?p=105

Stefan Rieger w tekście z 14 marca 2008 opublikowanym na https://www.rfi.fr/actupl/articles/099/article_4027.asp pisze:

„Żywność, zdrowie, nadzieja” – z tym to tryptykiem na sztandarze firma Monsanto ruszyła by „zbawić świat”, ni mniej ni więcej. Orwellowskie Ministerstwo Miłości. Prawdziwe hasło w „Świecie według Monsanto” – jak zatytułowany jest nadany 12 marca przez ARTE przerażający dokument o praktykach światowego lidera w produkcji herbicydów i quasi-monopolisty w dziedzinie zmodyfikowanych genetycznie roślin – powinno raczej brzmieć: „Trucizna, rak, samobójstwa”. Można je też dziś wyrazić trzema literami: GMO, które jednym się kojarzą z nadzieją, drugim z interesem, trzecim z apokalipsą. Read more

Odpowiedź ministra środowiska na interpelację nr 158

Odpowiedź ministra środowiska na interpelację nr 158

w sprawie niezgodności przepisów prawa polskiego z prawem unijnym w obszarze produktów genetycznie modyfikowanych

Odpowiadając na pismo z dnia 18 grudnia 2007 r., znak: SPS-023-158/07, zawierające interpelację Pana Posła Tadeusza Tomaszewskiego dotyczącą kilku zagadnień z zakresu organizmów genetycznie zmodyfikowanych, przedkładam następujące wyjaśnienia oraz informacje odnoszące się do problematyki zawartej w pytaniach Pana Posła.
Read more

Małopolska strefą wolną od GMO?

W związku z informacją że władze Małopolski chcą ogłosić swoje województwo „strefą wolna od GMO” na stronie https://miasta.gazeta.pl/krakow/1,44425,5059587.html zamieszczono sondaż „Czy Małopolska powinna zakazać GMO?” Wyniku sondażu -76 % na „tak” wskazują że Małopolska powinna zostać strefą wolną od GMO.
Sonda jest jeszcze „otwarta” prosimy o głosowanie za „strefą wolną od GMO w Małopolsce”

Symboliczny protest w Krakowie

[singlepic=29,200,150,left] 7 kwietnia w Krakowie odbył się symboliczny protest pt. „TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO.”

Posługując się długim kawałkiem materiału na którym był duży, pusty napis 'TRADYCYJNE NASIONA – TAK!” uczestnicy wydarzenia wyrazili swój sprzeciw wobec prób wprowadzania do Polski upraw GMO (np. zmodyfikowanej kukurydzy MON810) wypełniając ten napis rożnymi tradycyjnymi nasionami jak: orkisz, pszenica płaskórka, żyto i owies. Ziarna pochodziły z tradycyjnych i ekologicznych gospodarstw.
Read more

Genetycznei zmodyfikowany burak H7-1

Komisja Europejska na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w dniu dnia 24 października 2007 r. wydała decyzję zezwalającą na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 (modyfikacja dotyczy odporności na herbicyd Roundup).

Cukier jest stosowany w większości przetworzonych produktów spożywczych począwszy od produktów mlecznych, słodyczy, żywności dla niemowląt i dzieci, napojów itp..
Read more

1 2