Ks. Notariusz Kurii Diecezjalnej Elbląskiej

W odpowiedzi na zaproszenie na konferncję na Jasnej Górze, 24 kwietnia dostalismy poniższy list od Krajowego Duszpasterza Rolników, Bp Jana Styrna

Szanowna Pani Sekretarz
Jadwiga Łopata

W dniu 5 kwietnia dotarło do mnie drogą elektroniczną pismo Szanownej Pani z zaproszenie na Jasną Górę na dzień 24 kwietnia i programem Konferencji oraz wspólnej modlitwy. Ponieważ nie mogę zmienić moich zaplanowanych wcześniej zajęć, proszę przyjąć wyrazy mojej łączności w modlitwie, solidarności w podejmowaniu tak ważnej tematyki i serdeczne życzenia błogosławionych owoców spotkania modlitewno-konferencyjnego na Jasnej Górze.

Ze swojej strony widzę wielką potrzebę:

  • prowadzenia solidnych badań naukowych rozpoznających w możliwie szerokim zakresie rzeczywiste skutki produkcji dopuszczającej GMO;
  • na obecnym etapie wiedzy, wskazującej na możliwość różnorakich zagrożeń, i to trudnych do odwrócenia, jest nieetyczna akceptacja produkcji dopuszczającej GMO;
  • utrzymywanie przez państwo polskie zdecydowanej bariery prawnej, co do dopuszczenia produkcji z GMO;
  • rozwiązanie i wspieranie takiej produkcji rolnej w Polsce, zwłaszcza w dziedzinie pasz, aby polskie rolnictwo mogło osiągnąć należyte zyski i nie ulegało presji finansowej potężnych koncernów zagranicznych i pozaeuropejskich produkujących masowo organizmy genetycznie modyfikowane i czerpiących z tego ogromne korzyści.

Wszystkim Uczestnikom Spotkania i rolnictwu polskiemu oraz całej naszej Ojczyźnie życzę opieki Maryi Królowej Polski i łączę się w modlitwie.

Krajowy Duszpasterz Rolników
Bp Jan Styrna
___________________________
Szanowna Pani Sekretarz
Jadwiga ŁOPATA
34-146 STRYSZÓW 156

Symboliczny protest

Zapraszamy na symboliczny protest i konferencję prasową pt. „TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO. Pilotażowy projekt w Małopolsce.”

[singlepic=23,250,150,right] Wydarzenie to odbędzie się w Krakowie, 7 kwietnia (poniedziałek), początek godz. 10:00 na Rynku Głównym w Krakowie od strony Ratusza.
Read more

1 2