Międzynarodowy szczyt anty-GMO na Wawelu

Geny nie są na sprzedaż! Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO!” – 25 kwietnia 2007Materiały pokonferencyjne

Program [zobacz]

Materiały tekstowe

Materiały video

  • Dr Arpad Pusztai – autor ponad 270 prac na temat genetycznie modyfikowanej żywności, uważany za światowego eksperta w tej dziedzinie. Wykład: „Niezależne badania naukowe zwracają uwagę na zagrożenia zdrowia przez GMO”
  • Percy Schmeiser – kanadyjski rolnik. Prowadzi 650 ha gospodarstwo. Walczy z Monstanto od czasu gdy jego gospodarstwo zostało zanieczyszczone przez genetyczne zmodyfikowany rzepak. wykład:”Zagrożone prawa rolników”
  • Michel Dupont – Confederation Paysanne, Francja (Konfederacja chłopska). Wykład: „Rolnicy i konsumenci przeciw GMO. Apel o moratorium na GMO.”

 


NOTA PRASOWA – 25 kwietnia 2007

[singlepic=68,320,240,,left]

Przyszłość Polski jako najważniejszej w Europie “Strefy Wolnej od GMO” wisi na włosku. Presja ze strony korporacji, by otworzyć rynek dla komercyjnych upraw GMO staje się coraz silniejsza, mimo, że Polacy powszechnie i stanowczo odrzucają GMO.Konferencja “Geny nie są na sprzedaż. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO!” stwarza wyjątkową szansę wysłuchania najbardziej szanowanych i najlepiej wykształconych w tej dziedzinie mówców. Należy do nich Dr Arpad Pusztai, który robiąc badania nad wpływem genetycznie zmodyfikowanej żywności na zdrowie odkrył poważne zaburzenia wątroby i nerek. Wystąpi również znany na całym świecie Percy Schmeiser, kanadyjski rolnik, który od lat prowadzi walkę z firmą Monsanto, po tym jak oskarżono go o nielegalne sianie genetycznie modyfikowanych nasion i ukarano grzywną. Michel Dupont, z Francji opowie o dramatycznej walce francuskich rolników przeciw uprawom GMO i żądaniach wprowadzenia Moratorium. [singlepic=67,320,240,,right]Zaś tradycyjni i ekologiczni rolnicy poczęstują uczestników swoimi smakołykami!!!!

Termin: 25 kwietnia 2007, godz. 11:00-16:00

!!!SPECJALNA KONFERENCJA PRASOWA 13:20-13:50 – podczas prezentacji filmu

Miejsce: Zamek Królewski na Wawelu, Centrum Wystawowo-Konferencyjne.

Raport po konferencji [*pdf]
Kontakt:Jadwiga Łopata i Julian Rose,ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi tel./fax + 33 8797114, biuro@icppc.pl , www.gmo.icppc.pl www.stop-gmo.info
=========================================

INFORMACJE DODATKOWE:

Rada Ministrów RP 13 lutego 2007 podpisała propozycję kontrowersyjnej ustawy o GMO która dopuszcza możliwość upraw komercyjnych w Polsce!

Decyzja o dopuszczeniu genetycznie modyfikowanych roślin i nasion na polską wieś staje się raz jeszcze ważnym tematem politycznym, natomiast społeczna świadomość niebezpiecznych konsekwencji upraw GMO jest w Polsce w dalszym ciągu niska.

Obecnie Polska jest pod silnym wpływem lobbingu entuzjastów GMO jeżeli temu ulegnie zostanie zniszczony ostatni bastion tradycyjnego, proekologicznego rolnictwa. Stracimy wiele możliwości związanych z eksportem dobrej jakości, tradycyjnej, wolnej od GMO żywności. Stracimy licznych turystów.
Konferencja „GENY NIE SĄ NA SPRZEDAŻ!” będzie najlepszą okazją do poznania rzeczywistych faktów na tematy genetycznie modyfikowanych organizmów oraz pozwoli uczestnikom poznać prawdziwie konsekwencje wynikające z akceptacji GMO.

GŁOSY ŚWIATOWYCH SPECJALISTÓW, którzy są naszymi gośćmi:

Ludzkość nie może sobie pozwolić na ryzyko związane z inżynierią genetyczną!!!

Ponieważ nasza znajomość genomu roślinnego jest słaba, a technologie składania genów wciąż nie zostały dopracowane, obecne uprawy roślin genetycznie modyfikowanych zagrażają zdrowiu ludzi i mogą przynieść szkodę środowisku naturalnemu. Ryzyko nieprzewidywalnych efektów ubocznych jest znacznie większe niż jakiekolwiek potencjalne korzyści. Nie wolno nam dopuszczać do spożywania produktów tej raczkującej nauki i musimy zakazać uwalniania roślin genetycznie modyfikowanych do środowiska, skąd ich nie będzie można już nigdy wycofać…

– Arpad Pusztai, Anglia/Węgry

Walczymy z Monsanto z bardzo ważnego powodu. Zniszczyli to, co moja żona i ja wyhodowaliśmy przez ponad 50 lat. Nasze nasiona rzepaku były odporne na najróżniejsze choroby, jakie występują na stepach. Zniszczyli to, co było wynikiem naszych badań i upraw. Jestem przekonany gdybym ja to zrobił na polach firmy Monsanto, poszedłbym do więzienia. Ale im wolno skażać nasze pola i niszczyć dzieło naszego życia. I na dodatek to oni wnieśli do sądu sprawę przeciw mnie. (…) Gdy w 1996 r. został wprowadzony genetycznie zmodyfikowany rzepak, nie było nikogo, kto potrafiłby nam powiedzieć, co z tego wyniknie. Dziś na całym świecie są ludzie świadomi tych skutków dzięki naszym doświadczeniom: skażenia, zubożenia różnorodności gatunkowej, zanieczyszczenia czystego materiału siewnego i odebranie prawa wyboru… – Percy Schmeiser, Kanada

Francuscy rolnicy sprzedają większość swych produktów we Francji i w Europie, czyli na rynkach znanych z nieakceptowania GMO. Najmniejsze zagrożenie skażeniem przez GMO spowoduje utratę zaufania klientów i bankructwo wielu tysięcy rolników. W interesie francuskiego rolnictwa leży ochrona jego najbardziej dochodowego rynku, a nie ryzykowanie jego utraty w imię pogoni za mniej dochodowym rolnictwem niszowym (chodzi o uprawy GMO), dzięki któremu wzbogacą się jedynie ponadnarodowe firmy produkujące nasiona... - Guy Kastler, Francja

Dodaj komentarz