Anna Nemś

Od: Anna Nems
Data: 14 sierpnia 2017, 14:37:45
Temat: Ankieta GMO
Witam,

zgodnie z mailem, który od Państwa otrzymałam przedstawiam moje stanowisko w sprawie żywności GMO.
1. Czy popiera Pani stanowisko zdecydowanej większościPolaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?

Jeżeli chodzi o żywność mamy obowiązek zabezpieczeniakażdemu obywatelowi naszego kraju możliwości wyboru i prawa do decyzji o bezwzględnym nieużywaniu produktów z GMO. Każdy taki produkt powinien mieć jasne i wyraźne oznakowanie na etykiecie informacyjnej przez co osoba sama zadecyduje zgodnie ze swoimi przekonaniami czy będzie spożywała tego typu produkty czy też nie.

2. Czy popiera Pani ideę bezwarunkowego, ustawowegozakazu upraw GMO?

Polska żywność jest ekologiczna i smaczna. Jesteśmy krajemwolnym od upraw GMO i tak powinno pozostać. Z całą pewności pozytywnie wpłynie to nie tylko na rzecz konsumentów ale przede wszystkim na polskie rolnictwo. We wrześniu 2015 roku Polska zgodnie z możliwościami jakie daje znowelizowana dyrektywa 2001/18/WE zgłosiła chęć wyłączenia swojego terytorium spod możliwości upraw GMO, by pozostać krajem wolnym od upraw GMO.

3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach iorganizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis:
“…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”
Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pani głosowała za tą ustawą czy przeciwko ?

Będę głosowała przeciwko ustawie. W żadnym miejscudyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001r. , którą ma uzupełniać projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 1424) nie ma obowiązku wprowadzenia stref prowadzenia upraw GMO!

pozdrawiam

Poseł na Sejm RP

Anna Nemś

Paweł Bańkowski

Od: Biuro Poselskie Pawła Bańkowskiego
Data: 16 sierpnia 2017, 13:44:13
Temat: Ankieta – organizmy genetycznie zmodyfikowane w Polsce

Szanowni Państwo ,

Na prośbę Posła Pawła Bańkowskiego w załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania odnośnie organizmów modyfikowanych genetycznie.

Z poważaniem
Marta Dudzik

Odpowiedz na ankietę:
1. Czy popiera Pan stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?

Jeśli chodzi o żywność, mamy obowiązek zabezpieczenia każdemu Polakowi możliwość wyboru i prawo do decyzji o bezwzględnym nieużywaniu produktów z GMO. Uważam ze każdy produkt żywnościowy zawierający GMO powinien mieć wyraźne oznaczenie na etykiecie by obywatel zgodnie ze swym przekonaniem mógł sam zdecydować, pozostawiając każdemu wolny wybór i szanując jego decyzje.

2. Czy popiera Pan ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO?

Uważam że Polska jako kraj wolny od upraw GMO powinien taki pozostać budując markę polskiej żywności jako ekologicznej i pochodzącej z kraju w którym nie ma upraw GMO, będzie to z korzyści dla polskiego rolnika i konsumenta. Rzeczypospolita Polska skorzystała z możliwości, jakie daje znowelizowana dyrektywa 2001/18/WE i we wrześniu 2015 r. Rząd zgłosił chęć wyłączenia swojego terytorium spod możliwości uprawy GMO, by pozostać krajem wolnym od upraw GMO

3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis: “…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO. 2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pani głosowała za tą ustawą czy przeciwko ? –

Będę głosował przeciwko, w żadnym miejscu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. którą ma uzupełniać projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 1424) nie ma obowiązku wprowadzania stref prowadzenia upraw GMO !!!

Anna Wasilewska

Od: Anna Wasilewska
Do: Fundacja ICPPC 
Data: 17 sierpnia 2017, 11:01:12
Temat: Odp: stanowisko w sprawie GMO

Szanowni Państwo, przekazuję swoje odpowiedzi na pytania przesłane w ankiecie dotyczące GMO.

Pyt. 1 Czy popiera Pani stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?
Odp. Rząd powinien zapewnić każdemu Polakowi możliwość wyboru, szanując jego decyzje. Dlatego też, każdy produkt żywnościowy zawierający GMO powinien mieć wyraźne oznaczenie na etykiecie, aby obywatele zgodnie ze swoim przekonaniem mogli sami zdecydować i mieć wolny wybór.
Pyt. 2 Czy popiera Pani ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO?
Odp. Polska powinna być wolna od upraw GMOi budować markę polskiej żywności jako ekologicznej i pochodzącej z kraju, w którym nie ma upraw GMO. Rzeczypospolita Polska skorzystała z możliwości, jakie daje znowelizowana dyrektywa 2001/18/WE i we wrześniu 2015 r. polski rząd zgłosił chęć wyłączenia swojego terytorium spod możliwości uprawy GMO.

Pyt. 3 Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmachi organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis: “…Art. 49a.
1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiejustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”
Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapisbędzie Pani głosowała za tą ustawą czy przeciwko ?

Odp.Będę głosowała przeciwko. W żadnymmiejscu dyrektywy ParlamentuEuropejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r., którą ma uzupełniać projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 1424) nie maobowiązku wprowadzania stref prowadzenia upraw GMO.
Z poważaniem
Anna Wasilewska
Poseł na Sejm RP

Anna Sobecka

Od: Anna Sobecka
Do: Fundacja ICPPC
Data: 2 sierpnia 2017, 15:28:00
Temat: Odp: stanowisko w sprawie GMO

Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję za nadesłaną wiadomość.
Odpowiadając na Państwa pytania pragnę poinformować, żejestem przeciwna wprowadzeniu żywności modyfikowanej genetycznie do naszego kraju.
Popieram stanowisko zdecydowanej większości Polaków,którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą, aby Polska była wolna od GMO.
Popieram także ideębezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO
Pragnę również nadmienić, że nie znam przykładówudanego współistnienia upraw GMO z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi.

Z poważaniem
Anna Sobecka
Poseł na Sejm RP

Paweł Pudłowski

Od: Aleksandra Mrozek 
Do: <biuro@icppc.pl>
Data: 8 sierpnia 2017, 13:30:35
Temat: FW: ankieta
 
Witam i przesyła ankietę wypełnioną przez Posła Pawła Pudłowskiego
  
PYTANIA:
1. Czy popiera Pan stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?
TAK dlaczego?/NIE dlaczego?Nie  uważam, że można odpowiedzieć TAK albo NIE. To bardzo ważna sprawa i wieloaspektowa. Dziś świat nie mógłby  wyżywić ponad 7 miliardów ludzi tylko  i wyłącznie w oparciu o uprawy konwencjonalne i ekologiczne. Z umiarem, rozsądkiem  najlepszą i najnowszą wiedzą , osiągnięciami nauki trzeba zmierzyć się z tym tematem. W granicach zdrowego rozsądku opartego nie na zysku a zaspokojeniu potrzeb żywnościowych pochylić się nad tematem bez szkodliwych emocji i uporze przy swoim. Na pytanie czy chcę jeść żywność bez GMO odpowiadam tak  ale zadaję pytanie czy wszystkich dziś stać będzie na ekologiczną żywnośći czy jej starczy. Zadaję też pytanie czy Pani wie jak kształtują się ceny zdrowej żywnośći?. Czy Polska jako kraj eksportujący  żywność  będzie skutecznie konkurowała na rynku europejskim oferując produkty  po bardzo wysokiej cenie?
 
2. Czy popiera Pan ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO? W Polsce obowiązuje prawny zakaz uprawy roślin modyfikowanych genetycznie.  Były plany zmiany ustawodastwa i dostosowania do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, która dopuszcza uprawę np. kukurydzy MON 810. Domagała się tego Komisja Europejska. Konflikt skierował obie strony na drogę sądową. Polska wygrała proces przed Sądem Unii w Luksemburgu i zachowała  prawo zakazu uprawy GMO w kraju. Ostatecznie Komisja Europejska uznała, że najlepiej będzie jeśli kraje członkowskie same będą mogły określać przepisy dotyczące uprawy GMO na ich terenie. Polscy rolnicy nie mogą więc legalnie uprawiać roślin modyfikowanych genetycznie, ale na polskim rynku dostępne są takie artykuły spożywcze. Co oznacza, że niestety konsumujemy i w to sposób masowy żywnośc modyfikowaną. Produkty, które wydają nam się najbardziej atrakcyjne, często wyglądają tak dlatego, że zostały genetycznie zmodyfikowane.Musimy pamiętać, że nie może być jednostronna ocena  modyfikowania żywności bo  wiele wskazuje na to, że są też i pozytywne aspekty np.: zwiększenie odporności roślin na środki chwastobójcze, zwiększenie odporności roślin na szkodniki, zwiększenie tolerancji roślin na zmiany klimatyczne przedłużenie świeżości owoców i warzyw zwiększenie rozmiarów warzyw i owoców, regulowanie zawartości fitoestrogenów – to związki chemiczne znajdujące się w roślinach, podobne do estrogenów i mogące zmniejszać ryzyko miażdżycy, osteoporozy, raka piersi i łagodzić objawy menopauzy,usunięcie z roślin niektórych substancji (np. kawa, która zawiera o 70% mniej kofeiny),polepszenie smaku, zapachu, wyglądu rośliny
TAK dlaczego?/NIE dlaczego?
3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis:
„…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…” 
Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pan głosował za tą ustawą czy przeciwko ?- zagłosuje na tak, świadomy tego, że edukacja w temacie żywności  pochodzącej z upraw GMO musi być przekazywana rzetelnie, pokazująca skutki negatywne i i aspekty gospodarcze takiej działalności a przede wszystkim konieczność działania zgodnie ze wskazaniami nauki i największą starannością i ostrożnością
Jeśli odpowiedź jest: „głosuje za ustawą”, to prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytania: 
a) Czy zna Pan przykłady udanego współistnienia upraw GMO z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi? Jak Pani wie nie da się odizolować upraw ekologicznych od upraw GMO. Owady, wiatr i naturalny proces zapylania to fakt.
b) Czy jest Pan gotowy wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie GMO do środowiska? – odpowiedzialność za środowisko ponosimy wszyscy tak jak i za ograniczenie stref głodu i zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka to jest dostarczenie żywności, funkcjonowanie na rynku produktów spożywczych itd.


Aleksandra Mrozek
Dyrektor Biura
Posła Pawła Pudłowskiego
Mickiewicza 3A, 65-053 Zielona Góra
REGON: 362920680
T: +48 731 777 873
e-mail: aleksandra.mrozek@nowoczesna.org

Dorota Niedziela

Od: Biuro Dorota Niedziela 
Do: biuro@icppc.pl
Data: 10 sierpnia 2017, 10:48:46
Temat: GMO

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź poseł Doroty Niedzieli.

z poważaniem
Małgorzata Kotapka
Dyrektor Biura

Joanna Fabisiak

Od: Joanna Fabisiak 
Do: Fundacja ICPPC 
Data: 9 sierpnia 2017, 12:15:24
Temat: Odp: Ankieta – organizmy genetycznie zmodyfikowane w Polsce

Szanowni Państwo,

Pani Poseł zawsze była i nadal jest przeciwna wprowadzaniu upraw GMO w Polsce.

 

Z poważaniem

Magdalena Sokólska
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Joanny Fabisiak

Paweł Szramka

Od: Pawel Szramka 
Do: „Fundacja ICPPC
Data: 11 sierpnia 2017, 10:16:27
Temat: Ankieta – organizmy genetycznie zmodyfikowane w Polsce

Na wszystkie pytania tak poza ostatnim, nie zagłosuję za tą ustawą
Pozdrawiam
Paweł Szramka