List otwarty do Abp Józefa Życińskiego

5.12.2007

Jego Ekscelencja
Arcybiskup Józef Życiński

Jego Ekscelencjo.

Z informacji internetowej i komunikatu PAP z dnia 4.12.2007 pt. „Nie bójmy się modyfikowanej żywności” dowiedziałem się o stanowisku Jego Ekscelencji, które nie widzi zagrożeń zdrowotnych wskutek spożywania tzw. „żywności modyfikowanej genetycznie”, czy raczej „żywności pochodzącej od organizmów (np. roślin) modyfikowanych genetycznie”.

Obawy przed spożywaniem takiej żywności są powszechne nie tylko w polskim społeczeństwie ale także wśród wielu społeczeństw świata. Według mojej wiedzy istnieją przykłady, dobrze udokumentowane świadczące o ujemnych skutkach zdrowotnych takiej żywności. Jakkolwiek nie zanotowano masowych zachorowań, to jednak w roślinach genetycznie modyfikowanych (rośliny GM), np. w ziarnach używanych do spożycia przez ludzi lub zwierzęta znajdują się alergeny, toksyny i środki chemiczne używane przy uprawach roślin GM szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Poważne czasopisma naukowe i agencje (np. Department of Energy, USA; artykuły w naukowym czasopiśmie Science) zalecają zachować daleko idącą przezorność, bo doświadczenie ludzkości w tym obszarze gospodarki są zbyt krótkie, aby wydawać ostateczne osądy. Read more

Stanowisko Arcybiskupa Józefa Życińskiego

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży w odpowiedzi na informację o stanowisku Arcybiskupa Józefa Życińskiego dotyczącego „żywności modyfikowanej genetycznie” napisał do JEgo Ekscelencji list w którym czytamy:

Jego Ekscelencjo. Polska gospodarka rolna oparta o tradycyjne metody upraw roślin produkuje żywność naturalną o wysokich walorach odżywczych uznanych nawet zagranicą. Nie ma merytorycznie uzasadnionej potrzeby promować w Polsce upraw polowych zbóż GM ani rozważać czy żywność pochodząca z takich roślin zaszkodzi czy nie zdrowiu Polaków. Polska jest pod wielką presją polityczną i gospodarczą wywieraną przez różne ośrodki gospodarcze, finansowe i polityczne. Myślę, że należy przeciwstawiać się tej presji i utrzymać wieloletnie moratorium na uprawy polowe roślin GM. Tego wymaga przezorność i odpowiedzialność. cały artykuł»

Alternatywny Nobel za walkę z GMO

autor: Katarzyna Lisowska

Wśród laureatów tegorocznego (2007) „alternatywnego Nobla” są Percy i Louise Schmeiser, małżeństwo kanadyjskich rolników, którzy mieli odwagę sprzeciwić się nieetycznym działaniom koncernu Monsanto, producenta nasion GMO*.

Nagroda fundacji Right Livelihood**, zwana potocznie alternatywnym Noblem, jest przyznawana „za propagowanie pokoju, bioróżnorodności i energii odnawialnej”. Co roku alternatywnego Nobla dostają cztery osoby. Do tej pory nagrodzono 128 laureatów z 56 krajów. Nagroda, w wysokości 2 mln koron szwedzkich, (ok. 310 000 USD, do podziału między laureatów) jest przeznaczona na wsparcie ich dotychczasowej działalności, a nie na użytek prywatny. Poza wsparciem finansowym, nagroda pozwala laureatom dotrzeć do międzynarodowej opinii publicznej, a nierzadko daje też ochronę przed represjami i otwiera wiele drzwi, łącznie z drzwiami więziennymi. Read more

Rolnicy zawiedzeni bawełną Bt

Specjalny korespondent

Chandigarh, 7 grudnia 2007 – Farmerzy walczący z mączlikiem na swoich polach bawełny w południowo-zachodnim Punjabie doszli do wniosku, że osławione nasiona bawełny Bt zawiodły ich. Straty związane z mączlikiem były głównym tematem dyskusji na 35 zebraniu Kisan Panchayat w miejscowości Moga.
Read more

Kukurydza-GM przy naszej granicy z Czechami

zdjęcie: Marek Pędziwol
Zdjęcie zrobiono w tym roku (2007) w Karwinie-Łąkach (Czechy), kilka kilometrów od polskiej granicy.

Napis na tabliczkach:

„Wstęp wzbroniony! Kukurydza genetycznie zmodyfikowana  przeznaczona wyłącznie do celów energetycznych! Zabezpieczono chemicznie – niebezpieczeństwo wywołania raka!”

Czesi przynajmniej mówią prawdę o GMO dając ostrzeżenia, że wejście zakazane, bo to grozi śmiercią (trupia czaszka), a przynajmniej rakiem (napis na tabliczce)… jakże to symboliczne!

PSL Piast apeluje do rządu o działania przeciwko roślinom GMO

źródło: Gazeta.pl Wiadomości 2007-12-01, https://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,4724526.html

PSL Piast apeluje do rządu premiera Donalda Tuska o działanie na rzecz tego, żeby Polska była strefą wolną od genetycznie zmodyfikowanych odmian roślin (GMO). Władze Stronnictwa zapowiadają skierowanie zawiadomienia do prokuratury w związku z informacjami, że w Polsce pojawiły się uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy. Read more