Powstała Koalicja 'POLSKA WOLNA OD GMO’

W związku z narastającym zagrożeniem wprowadzenia do Polski upraw GMO oraz agresywnym  lobbingiem zwolenników GMO konieczne jest zjednoczenie sił. 1 grudnia 2007 w Krakowie, z inicjatywy ICPPC została powołana  KOALICJA „POLSKA WOLNA OD GMO’.
Mamy w KOALICJI ponad 100 organizacji/instytucji/jednostek i vip-ów.  Zachęcamy Państwa do przyłączenie się do KOALICJI. Członkami KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” mogą być osoby prywatne, organizacje, przedstawiciele władz, politycy, przedsiębiorcy; wszystkich którzy chcą aby Polska była wolna od GMO.

Prosimy wszystkich, którzy są zainteresowani przystąpieniem do KOALICJI o kontakt:
biuro@icppc.pl, tel/fax:033 8797114

„Jakość żywności produkowanej w Polsce, światowe uznanie dla naszej  bioróżnorodności oraz zdrowie i dobro obywateli Polski są niezwykle ważnymi kwestiami, których nie można lekceważyć lub spychać na drugi plan faworyzując  krótkoterminowe cele ekonomiczne czy polityczne” mówi Sir Julian Rose, prezes ICPPC.

Powstanie Koalicji zbiega się w czasie z wezwaniami francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkozy oraz komisarza Unii Europejskiej ds. środowiska Stavrosa Dimasa do wstrzymania upraw GMO do czasu przeprowadzenia niezbędnych badań nad skutecznością aktualnych procedur autoryzacji produktów zawierających GMO, oraz do momentu przeprowadzenia niezależnych badań nad bezpieczeństwem nasion i roślin modyfikowanych genetycznie. Również niemiecki minister rolnictwa Horst Seehofer wyrażał ostatnio swoje obawy co do skuteczności unijnych procedur autoryzacji roślin genetycznie zmodyfikowanych.

’Wiemy, że opinia publiczna w Polsce i całej Europie jest przeciwna uprawom GMO, ale wiemy też, że rządy i Komisja Europejska nie słuchają naszych głosów sprzeciwu. Wszyscy, którym zależy na zapewnieniu bezpiecznej przyszłości powinni teraz wspólnie wystąpić przeciwko próbom zalania Polski produktami GMO’ powiedziała Jadwiga Łopata, wiceprezes ICPPC, laureat ekologicznej nagrody Goldmana.