Kto tworzy prawo i zarabia na GMO w Polsce ?

Wypowiedź Pana Janusza Wojciechowskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim i Pana Pawła Połaneckiego, niezależnego eksperta KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO w sprawie tworzenia prawa w naszym kraju oraz wytłumaczenie kto naprawdę zarabia na GMO w Polsce i dlaczego prawnie nie ma nad tym żadnej kontroli.

List: Wspólne stanowisko naukowców w sprawie wysłuchania publicznego

Naukowcy apelują o wzięcie pod uwagę krytycznych opinii wyrażonych w Sejmie podczas wysłuchania publicznego w dniu 9.02.2010 i o rzetelne informowanie społeczeństwa o potencjalnych zagrożeniach ze strony genetycznie zmodyfikowanych organizmów uwolnionych do środowiska i dodawanych do żywności. Debata publiczna na ten temat nie może być zdominowana przez interesy branżowe przedstawicieli agrobiznesu.

Read more

Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki – stanowisko dot. ustawy o GMO

Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki

BEST PROEKO 34-340 Jeleśnia, ul. Babiogórska 72, tel. 0/33/863-60-03, 0/602-713-551, e-mail: best_proeko@o2.pl, Nr KRS 0000123238 , REGON 072807123 , NIP 553 – 22 – 40 – 641, Rachunek bankowy: PKO S.A. IO/Bielsko-Biała nr 63 1240 1170 1111 0000 2421 4434

Warszawa, 09.02.2010 r.

KANCELARIA SEJMU GABINET MARSZAŁKA SEJMU

Dotyczy: wysłuchania publicznego w Sejmie RP w dniu 9.02.2010 sprawie Rządowego projektu stawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych ( druk nr 2547)

Na wstępie pragnę podziękować wszystkim, dzięki którym ma miejsce w Sejmie wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy o GMO, która jest zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i gospodarki. Polscy rolnicy dysponują wyjątkowym kapitałem – żywa glebą, która jeszcze nie została zniszczona przemysłowym rolnictwem, jak to się stało w wysoko rozwiniętych krajach. Polska ziemia jest jeszcze zdolna rodzić plony, z których wytwarza się zdrową i smaczną żywność. Polska żywność ma już swoją markę i jest poszukiwanym produktem na rynku europejskim i nie tylko. Dzięki temu również turystyka wiejska ma swoją markę (różnorodność krajobrazów, bioróżnorodność, tradycyjna kuchnia, zdrowa żywność, piękno kultury i folklor). Read more

Anna Bednarek o GMO

Konferencja prasowa 8.02.2010

Ustawa o GMO, jest zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i gospodarki. Polscy rolnicy dysponują wyjątkowym kapitałem – żywa glebą, która jeszcze nie została zniszczona przemysłowym rolnictwem, jak to się stało w wysoko rozwiniętych krajach. Polska ziemia jest jeszcze zdolna rodzić plony, z których wytwarza się zdrową i smaczną żywność. Polska żywność ma już swoją markę i jest poszukiwanym produktem na rynku europejskim i nie tylko. Dzięki temu również turystyka wiejska ma swoją markę (różnorodność krajobrazów, bioróżnorodność, tradycyjna kuchnia, zdrowa żywność, piękno kultury i folklor). Read more

Krystyna Zając

Szanowni Państwo!

Jestem tu, bo będąc radną dużej wiejskiej gminy w rolniczym rejonie województwa mazowieckiego, poczuwam się w obowiązku zabrania głosu w sprawie zamiaru wprowadzenia przez nasz Rząd ustawy o wprowadzeniu do upraw genetycznie modyfikowanych organizmów. Ustawy, która budzi zarówno u mnie, jak i w społeczeństwie, które reprezentuję wielkie obawy, a nawet strach. Postaram się przedstawić Państwu swoje i moich wyborców obawy dotyczące upraw transgenicznych, a także przykłady, ze są one zarówno dla konsumentów, jak i rolników naprawdę czymś złym, niezbadanym do końca, a mogącym niestety doprowadzić nawet do zniszczenia bioróżnorodności w naszych ekosystemach i narazić następne pokolenia na nieodwracalne i negatywne skutki ważące na ich zdrowiu i życiu. Read more

Prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski – Dlaczego jesteśmy przeciw i prosimy o odrzucenie ustawy

Dlaczego jesteśmy przeciw i prosimy o odrzucenie ustawy

Ubogi polski rolnik z trudem walczący o przetrwanie, nie może się dzielić niewielkimi zyskami z międzynarodowymi korporacjami, które chcą szybko skolonizować polskie rolnictwo. Otworzenie Polski na rośliny GM stwarza feudalne uzależnienie od tych koncernów. Rolnik wprawdzie kupuje nasiona, ale nie kupuje wprowadzonych do nich genów, a tylko je wypożycza. Będzie za nie musiał do końca życia płacić tantiemy „od wartości intelektualnej”. Nasion pozyskanych z prowadzonych przez siebie upraw nie wolno mu wysiewać. Jeżeli rolnik raz się związał z firmą to nie może wysiewać innych nasion, a tylko te od firmy i to po cenach jakie mu podyktuje. Read more

Stanowisko Zachodniopomorskiego Oddziału EKOLAND w sprawie projektu ustawy o GMO

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI METODAMI EKOLOGICZNYMI EKOLAND
Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin

Świdwin 6.02.2010r

Stanowisko Zachodniopomorskiego Oddziału EKOLAND w sprawie projektu ustawy o genetycznie zmodyfikowanych organizmach zawartej w druku sejmowym nr 2547.

Jesteśmy głęboko przekonani, że tylko rolnictwo ekologiczne i tradycyjne może stanowić źródło dobrej jakości surowca do produkcji wyrobów poszukiwanych na rynkach światowych.

Polska nie ma możliwości konkurować w ilości produkcji rolnej. Nigdy nie będziemy potentatem w produkcji kukurydzy GMO, ponieważ np. Hiszpania ma lepsze warunki klimatyczne i glebowe niż Polska. Hiszpańska kukurydza GMO zawsze będzie tańsza niż jej polski odpowiednik. My, możemy być konkurencyjni tylko, jeśli chodzi, o jakość produktu. W tej chwili stoimy przed epokową decyzją: czy ścigać się w produkcji masowej żywności czy korzystając z naszego potencjału stać się europejskim liderem produkcji żywności wysokiej jakości. Część krajów Europy(Francja, Szwajcaria, Węgry, Grecja, Austria, Luksemburg, Włochy) już wybrały; w trosce o miejscowe tradycyjne produkty i swoje rynki zbytu wprowadziły zakazy upraw GMO. Bo przecież trudno sobie wyobrazić, że szynka parmeńska mogłaby być zrobiona z mięsa świni karmionej GMO. Który klient chciałby to kupić? Read more

1 2 3