Województwa

Polska Strefą Wolną od GMO!

!Nowy list od Głownego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie w sprawie GMO

Obraz (67) Obraz (68) Obraz (69) Obraz (70) Obraz (71) Obraz (72) Obraz (73)


Województwo Lubelskie Strefą Wolną od GMO!

!Nowy list od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie w sprawie GMO

Obraz (88) Obraz (89) Obraz (90)


 

Województwo Lubuskie Strefą Wolną od GMO!

!Nowy list od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie GMO

Obraz (79) Obraz (80)


 

Województwo Zachodniopomorskie Strefą Wolną od GMO!

!Nowy list od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie w sprawie GMO

Obraz (77) Obraz (78)


Województwo Pomorskie Strefą Wolną od GMO!

!Nowy list od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w sprawie GMO

Obraz (74) Obraz (75) Obraz (76)


Województwo Podkarpackie Strefą Wolną od GMO!

!Nowy list od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie w sprawie GMO

Obraz (65) Obraz (66)


Województwo Świętokrzyskie Strefą Wolną od GMO!

!Nowy list od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kilelcach w sprawie GMO

Obraz (63) Obraz (64)


Województwo Małopolskie Strefą Wolną od GMO!

!Nowy list od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie w sprawie GMO

Obraz (58) Obraz (59)


Województwo Śląskie Strefą Wolną od GMO!

!Nowy list od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w sprawie GMO

Obraz (56) Obraz (57)


Województwo Warmińsko-Mazurskie Strefą Wolną od GMO!

!Nowy list od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie w sprawie GMO

MX-M354N_20160411_124622-1_a MX-M354N_20160411_124622-2_b


Województwo Mazowieckie Strefą Wolną od GMO!

!Nowy list od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie w sprawie GMO

WNN.7113.2.19_a WNN.7113.2.19_b


Województwo Podlaskie Strefą Wolną od GMO!

!Nowy list od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku w sprawie GMO

NN.7113.10_a NN.7113.10_b


Województwo Dolnośląskie Strefą Wolną od GMO!

!Nowy list od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w sprawie GMO

Obraz (60) Obraz (61) Obraz (62)


Województwo Łódzkie Strefą Wolną od GMO!

!Nowy list od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi w sprawie GMO – kwiecień 2016

WNN.7113.8.2016-1  WNN.7113.8.2016-2WNN.7113.8.2016-3

Stanowisko Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2015 r.  – https://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/06/Stanowisko-z-dn.-23_02_2015.docx

 


Województwo Podkarpackie Strefą Wolną od GMO!

!Nowy list od Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie GMO [tutaj]

!Nowy list z 15 marca 2011 z Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich [tutaj]
W dniu 27 września 2004 na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego została przyjęta uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego ogłoszenia Strefy Wolnej od GMO na terenie Województwa Podkarpackiego. Uchwała powstała z inspiracji Kazimierza Jaworskiego senatora RP i temat jej podjęcia został zgłoszony w czasie pierwszego wystąpienia Senatora na sejmiku po wyborze na tę funkcję.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO[str1, str2].


Świętokrzyskie
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 6 lutego 2006 podpisał stanowisko dotyczące produkcji rolnej wolnej od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w którym stwierdza, że: „…podobnie jak inne regiony w kraju i w Europie, opowiada się za utworzeniem w województwie świętokrzyskim strefy wolnej od uprawa organizmów zmodyfikowanych genetycznie…”
Świętokrzyskie to 16 województwo, które zadeklarowało chęć utworzenia strefy wolnej od GMO. Jego obszar wynosi 11,67 tysięcy km kwadratowych zamieszkałych przez 1,33 mln ludności.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
Uzasadnienie.


Warmińsko-Mazurskie
W dniu 29 listopada 2005 Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął stanowisko dotyczące uprawy roślin oraz hodowli zwierząt genetycznie modyfikowanych. W stanowisku tym stwierdza m.in.:
„. Rośliny zmodyfikowane genetycznie mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa biologicznego środowiska naturalnego naszego województwa. Wprowadzenie na terenem Województwa Warmińsko-Mazurskiego upraw roślin transgenicznych spowoduje, iż dotychczasowy wizerunek Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako proekologicznego producenta żywności starci swoją wartość.”
Województwo Warmińsko-Mazurskie zajmuje obszar prawie 25 tys. km2i zamieszkałe jest przez około 1,5 mln mieszkańców.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO.


Opolskie bez GMO
Uchwałą z dnia 25 października Sejmik Województwa opolskiego przyjął rezolucję dotyczącą ogłoszenia obszaru województwa opolskiego strefą wolną od upraw rolnych genetycznie zmodyfikowanych.
W ten sposób opolskie dołączyło do 13 województw deklarujących wolę utworzenia strefy wolnej od GMO na swoim obszarze. W uzasadnieniu radni napisali:
„. Uważamy, ze Opolszczyzna nie może mieć udziału w uprawie ani sprzedaży roślin i żywności genetycznie modyfikowanej. Powinniśmy wspólnie zadeklarować się jako strefa wolna od GMO i tworzyć wizerunek regionu, w którym produkuje się zdrową żywność wytworzoną metodami przyjaznymi środowisku. Pragniemy w ten sposób wychodzić naprzeciwko zapotrzebowaniu konsumentów, oczekujących zdrowej i bezpiecznej żywności.”
Opolskie zajmuje powierzchnię 9 412,47 km2 i zamieszkałe jest przez ponad milion mieszkańców.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
Uzasadnienie.


Lubuskie bez GMO
27 czerwca 2005 Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął uchwałą stanowisko dotyczące ogłoszenia województwa lubuskiego strefą wolną od GMO. Powierzchnia województwa lubuskiego wynosi 13.984 km2 i zamieszkała jest przez 1,023 mln osób.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
Oświadczenie Sejmiku – załącznik do uchwały .


Zachodniopomorskie bez GMO
Radni województwa zachodniopomorskiego na sesji dnia 20 czerwca opowiedzieli się jednogłośnie za uchwałą w sprawie ogłoszenia Województwa Zachodniopomorskiego strefą wolną od GMO . Województwo zachodniopomorskie ma powierzchnię ponad 22,9 tys. km2, oraz zamieszkałe jest przez ponad 1,7 mln mieszkańców.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO.
uzasadnienie [*.doc] – 


Dolnośląskie bez GMO
Sejmik Województwa Dolnośląskiego przegłosował 6 czerwca 2005 zdecydowaną większością głosów uchwałę Nr XLI/554/2005 w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej uniemożliwienia sprzedaży i uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na obszarze Dolnego Śląska. Woj. dolnośląskie ma powierzchnię 19 947,76 km2 oraz zamieszkałe jest przez prawie 3 mln mieszkańców.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
https://bip.umwd.dolnyslask.pl/plik,id,43344


Śląskie bez GMO
W dniu 25 kwietnia 2005 radni sejmiku województwa śląskiego uchwałą nr II/34/16/2005 przyjęli oświadczenie dotyczące ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Województwo śląskie zajmuje obszar ponad 12 tys. km2 i zamieszkałe jest przez około 5 mln ludzi.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO.
Oświadczenie – załącznik do uchwały II/34/16/2005.


Pomorskie bez GMO
11 kwietnia 2005 Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjęli stanowisko dotyczące utworzenia z obszaru województwa strefy wolnej od upraw roślin modyfikowanych genetycznie. Radni podjęli powyższą decyzję popierając dużą „ilość pomorskich rolników, którzy zaangażowali się w restrukturyzację swoich gospodarstw rodzinnych poprzez uczestnictwo w programach rolnośrodowiskowych” a dla których wprowadzenie GMO oznaczałoby straty. Województwo pomorskie, nastawione silnie na turystykę w rejonach wiejskich zamieszkałe jest przez około 2,2 mln mieszkańców i zajmuje obszar 18 tys. km2.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO.


Łódzkie bez GMO
Najnowsze stanowisko Sejmiku Łódzkiego z dnia 19 lutego 2008 [tutaj] Nowe stanowisko Sejmiku Łódzkiego z dnia 27 marca2007 [tutaj]
Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 31 marca 2005 ogłosił stanowisko w sprawie ogłoszenia obszaru województwa łódzkiego strefą wolną od upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO).
Województwo łódzkie zamieszkałe przez ponad 2,5 mln ludzi zajmuje obszar 18 219,11 km2.
STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO.


Wielkopolskie bez GMO
Wielkopolska to siódme województwo, którego Sejmik wyraźnie opowiedział się przeciw GMO i za wprowadzeniem Strefy Wolnej od GMO. Bój o Wielkopolskę wolną od GMO trwał od listopada 2004. Setki apeli od organizacji i osób prywatnych spłynęło do Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku, odbyło się kilka konferencji, dwa razy nie dopuszczono do głosowania w tej sprawie. Pierwszy dzień wiosny okazał się szczęśliwy. Na wczorajszej sesji (21 marzec 2005) Radni zdecydowali, że Wielkopolska powinna być Strefą Wolną od GMO. Wilkopolska to obszar ponad 29 tysięcy km2 zamieszkały przez ponad 3,4 mln mieszkańców.

Uchwała nr XXXII/520/05 z dnia 21 marca 2005 r w sprawie: przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Wielkopolskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie


Mazowieckie bez GMO
7marca 2005 radni sejmiku województwa mazowieckiego wypracowali stanowisko w sprawie utworzenia z obszaru województwa mazowieckiego strefy wolnej od upraw roślin modyfikowanych genetycznie. Województwo mazowieckie to obszar ponad 35 tysiecy km2 zamieszkały przez ponad 5 milionów mieszkańców.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
Uzasadnienie stanowiska.


Kujawsko-Pomorskie bez GMO
Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego dnia 28 lutego 2005 wystosował stanowisko w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Kujawsko – Pomorskiego strefą wolną od upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Województwo położone jest w północnej częci Polski, jego obszar to ponad 17 tys km2, a zamieszkuje jest przez około 2 mln mieszkańców

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO[str1, str2].


Lubelskie bez GMO
Sejmik województwa lubelskiego 31 stycznia 2005 wystosował stanowisko w sprawie ogłoszenia obszaru województwa lubelskiego strefą wolną od upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Stanowisko w sprawie GMO jest wynikiem konsekwentnego przestrzegania strategii rozwoju województwa, która ma na celu ochronę tego ekologicznego regionu. Województwo Lubelskie ma powierzchnię około 25 tysiący kilometrów kwadratowych a zamieszkałe jest przez około 2 mln mieszkańców.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO.


Podlaskie bez GMO
Sejmik województwa podlaskiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ogłoszenie obszaru województwa strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie. Radni Sejmiku wyrazili również nadzieję, że Rząd RP skorzysta z prawa przysługującego krajom członkowskim UE, aby ogłosić zakaz uprawy roślin GM na całym terytorium Polski.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO[str1, str2].


Małopolska Strefą Wolna od GMO
Radni sejmiku województwa małopolskiego przyjęli wczoraj (29 listopada 2004) rezolucję w sprawie utworzenia w Małopolsce Strefy Wolnej od GMO. Stanowisko władz województwa otrzyma Sejm, Senat, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Środowiska, Minister Zdrowia.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO.


Dodaj komentarz