Podkomisja nadzwyczajna w sprawie ustawy o GMO

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW posiedzeń w sprawie ustawy o GMO…znowu w ostatniej chwili:(

Witajcie,
dzisiaj dostaliśmy wiadomość o zmianie terminów posiedzeń podkomisji i komisji podczas ostatniego posiedzenia Sejmu przed przerwą wakacyjną.
A więc przeczytajcie uważnie i zmieńcie plany i zgłoszenia.

Posiedzenie nadzwyczajnej PODKOMISJI w sprawie ustawy o GMO(*), która otwiera Polskę na uprawy GMO odbędzie się 18 lipca (wtorek) o godz. 10.30 w sali Kolumnowej.

UWAGA! nie ma na razie terminu posiedzenia KOMISJI łączonych środowiska i rolnictwa w sprawie powyższej ustawy…ale być może zostanie on ogłoszony w ostatniej chwili. Musimy być przygotowani na „wszelkie chwyty”. Read more

Polacy o Bezpieczeństwie Żywności i GMO

Badanie “POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I GMO“ opublikowane przez CBOS w styczniu 2013 wykazuje, że społeczeństwo polskie nie chce żywności z GMO.

…Przeważająca większość Polaków jest zdania, że zarówno produkty zwierające organizmy modyfikowane genetycznie (GMO), jak i produkty ze zwierząt karmionych paszą zawierającą organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) powinny być odpowiednio oznakowane (odpowiednio: 94% i 93%)….
źródło. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_002_13.PDF

PODKREŚLAMY: … produkty zwierające organizmy modyfikowane genetycznie (GMO), jak i produkty ze zwierząt karmionych paszą zawierającą organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) powinny być odpowiednio oznakowane… A NIE PRODUKTY WOLNE OD GMO… TAK JAK SIĘ OBECNIE PROPONUJE, LANSUJE I CHCE WPROWADZIĆ. Znakowanie produktów wolnych od GMO to niesłuszne przerzucenie dużych kosztów (np. badań) na konsumentów, oraz rolników i producentów, którzy chcą wytwarzać zywność wolną od GMO. Tymczasem to korporacje i instytucje dopuszczające GMO powinny ponosić wszelkie koszty związane z wprowadzaniem GMO do żywności.

Wśród Polaków przeważają opinie (65%), że w Polsce powinno się zakazać uprawy roślin modyfikowanych genetycznie (GMO). Należy też podkreślić, iż większość z tej grupy (42% ogółu) opowiada się ze zakazem zdecydowanie. Przeciwnicy zakazu stanowią nieco ponad jedną piątą badanych (22%), przy czym jedynie 6% sprzeciwia się zakazowi w sposób zdecydowany.

źródło: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_002_13.PDF

Józef Brynkus

Data: 3 lipca 2017, 17:49:25
Temat: stanowisko w sprawie GMO

PYTANIA:
1. Czy popiera Pan stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?
TAK – popieram, sprawa jest prosta – żywność bez GMO to żywność zdrowa i bezpieczna, a także brak zagrożenia dla środowiska

2. Czy popiera Pan ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO?
TAK – popieram, gdyż tylko w ten sposób możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się żywności skażonej GMO

3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis:
“…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”

Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pan głosował za tą ustawą czy przeciwko?

– będę głosował przeciw tej ustawie i tym zapisom, bo one nie gwarantują zabezpieczenia Polski przed GMO.

Jeśli odpowiedź jest: „głosuje za ustawą”, to prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytania:
a) Czy zna Pan przykłady udanego współistnienia upraw GMO z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi?
b) Czy jest Pan gotowy wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie GMO do środowiska?
– tak, wezmę

Z poważaniem
Józef Brynkus

Produkty GMO prowadzą do rozwoju białaczki

Po raz kolejny naukowcy udowodnili, że deklaracje producentów o tym, że organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) nie pozostają w żywności (czyli nie są w niej magazynowane – AL), a więc nieszkodliwe dla ludzi, są fałszywe.

Dane, zaprezentowane w Journal of Hematology & Thromboembolic Diseases (Pismo dotyczące Krwi i Chorób Zakrzepowych) świadczą o tym, że GMO rzeczywiście uszkadzają strukturę ludzkich komórek krwi, a tym samym mogą doprowadzić do rozwoju śmiertelnych chorób krwi, takich jak anemia i białaczka.
Naukowcy z Departmentu of Genetics and Morphology w Instytucie of Biological Sciences przy University of Brasilia (Zakładzie Genetyki i Morfologii w Instytucie Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Brasilii) doszli do takiego wniosku po karmieniu myszy różnymi dawkami tak zwanych „Cry” białek, które są powszechnie stosowane w hodowli wielu upraw GMO. Read more