Produkty GMO prowadzą do rozwoju białaczki

Po raz kolejny naukowcy udowodnili, że deklaracje producentów o tym, że organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) nie pozostają w żywności (czyli nie są w niej magazynowane – AL), a więc nieszkodliwe dla ludzi, są fałszywe.

Dane, zaprezentowane w Journal of Hematology & Thromboembolic Diseases (Pismo dotyczące Krwi i Chorób Zakrzepowych) świadczą o tym, że GMO rzeczywiście uszkadzają strukturę ludzkich komórek krwi, a tym samym mogą doprowadzić do rozwoju śmiertelnych chorób krwi, takich jak anemia i białaczka.
Naukowcy z Departmentu of Genetics and Morphology w Instytucie of Biological Sciences przy University of Brasilia (Zakładzie Genetyki i Morfologii w Instytucie Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Brasilii) doszli do takiego wniosku po karmieniu myszy różnymi dawkami tak zwanych „Cry” białek, które są powszechnie stosowane w hodowli wielu upraw GMO.
Po podaniu zaledwie jednej dawki, zespół obserwował rozwój szeregu różnych zaburzeń składu krwi i nawet najmniejsza dawka charakteryzowała się toksycznością erytrocytów (białych krwinek – AL), co powodowało uszkodzenie komórek szpiku kostnego i następujący po tym rozwój anemii.
Naukowcy sugerują, że głównym celem dla tych toksyn mogą być plazmowe błony czułych komórek (w tym przypadku erytrocytów).
Stwierdzono również, że białka «Cry» są w stanie zaktywizować się o wiele łatwiej, niż sądzono to wcześniej: zamiast działania alkalicznego pH przewodu pokarmowego, wystarczyło im, aby zareagować z wodą destylowaną. W miarę upływu czasu, białka te kumulowały się w organizmie, w związku z czym były one w stanie w dłuższej perspektywie spowodować jeszcze więcej szkód.
„Biorąc pod uwagę zwiększone potencjalne zagrożenie dla ludzi i zwierząt, producenci powinni do końca wyjaśnić zagrożenia toksykologiczne dla organizmów, nie będących przedmiotem badań, w szczególności ssaków i dopiero potem wyciągać wnioski, że te czynniki mikrobiologiczne są bezpieczne” – skomentowali autorzy.
Źródło:
ГМО продукты приводят к развитию лейкемии
https://3rm.info/publications/36497-gmo-produkty-privodyat-k-razvitiyu-leykemii.html
10.6.2017 r.
Tłumaczył Andrzej Leszczyński
10.6.2017 r.