Polacy o Bezpieczeństwie Żywności i GMO

Badanie “POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I GMO“ opublikowane przez CBOS w styczniu 2013 wykazuje, że społeczeństwo polskie nie chce żywności z GMO.

…Przeważająca większość Polaków jest zdania, że zarówno produkty zwierające organizmy modyfikowane genetycznie (GMO), jak i produkty ze zwierząt karmionych paszą zawierającą organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) powinny być odpowiednio oznakowane (odpowiednio: 94% i 93%)….
źródło. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_002_13.PDF

PODKREŚLAMY: … produkty zwierające organizmy modyfikowane genetycznie (GMO), jak i produkty ze zwierząt karmionych paszą zawierającą organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) powinny być odpowiednio oznakowane… A NIE PRODUKTY WOLNE OD GMO… TAK JAK SIĘ OBECNIE PROPONUJE, LANSUJE I CHCE WPROWADZIĆ. Znakowanie produktów wolnych od GMO to niesłuszne przerzucenie dużych kosztów (np. badań) na konsumentów, oraz rolników i producentów, którzy chcą wytwarzać zywność wolną od GMO. Tymczasem to korporacje i instytucje dopuszczające GMO powinny ponosić wszelkie koszty związane z wprowadzaniem GMO do żywności.

Wśród Polaków przeważają opinie (65%), że w Polsce powinno się zakazać uprawy roślin modyfikowanych genetycznie (GMO). Należy też podkreślić, iż większość z tej grupy (42% ogółu) opowiada się ze zakazem zdecydowanie. Przeciwnicy zakazu stanowią nieco ponad jedną piątą badanych (22%), przy czym jedynie 6% sprzeciwia się zakazowi w sposób zdecydowany.

źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_002_13.PDF