Strefy Wolne od GMO w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami

Możliwe jest również uzyskania prezentacji:

  • dr Zbigniewa Hałata, (lekarz medycyny specjalista epidemiolog –  prezes Medycznego Centrum Konsumenta, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony zdrowia Konsumentów, redaktor naczelny czasopisma ruchu ochrony zdrowia „ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE” i prezes Towarzystwa Ślężańskiego Sulistrowiczki – Wrocław – Warszawa)
  • prof. Magdaleny Jaworskiej (kierownik Katedry Ochrony Środowiska Rolniczego Akademii Rolniczej)
  • Macieja Muskata z Greenpeace (Koordynator Kampanii Greenpeace Polska)które zostały przedstawione na konferencji „Stop dla GMO w Polsce”. Prosimy o e-mail do biuro@icppc.pl z informacją że chcecie Państwo prezentacje powyższych osób.