TRADYCYJNE i EKOLOGICZNE gospodarstwa zapraszają POSŁÓW I SENATORÓW

Szanowna Pani Poseł/Senator

Szanowny Panie Pośle/Senatorze

Szanowni Dziennikarze

Serdecznie zapraszamy na spotkania z prawdziwymi rolnikami i posmakowanie prawdziwej żywności w ramach społecznej, ogólnopolskiej akcji pt.'”Tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa zapraszają Posłów i Senatorów”.
Rolnicy chcą Pani/Panu pokazać w praktyce atuty naszego rolnictwa i naszej wsi, która jest bardzo wyjątkowa – bogactwo natury, piękne krajobrazy, ciągle żywa kultura ludowa. Mamy dużo dobrych rolników, którzy kochają swoją pracę i produkują wysokiej jakości żywność. To nasz narodowy skarb.
Dokładną listę miejsc,programy, daty podano na stronie www.icppc.pl/zaproszenia. Read more

Akcja społeczna pt. „Zadaj pytania posłom i senatorom”

Już dwa miesiące trwa akcja społeczna PT. „ZADAJ PYTANIA POSŁOM I SENATOROM” mająca na celu przypomnienie im, że zostali wybrani demokratycznie i powinni reprezentować swoich wyborców.
„Czy popiera Pan/Pani stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była krajem wolnym od GMO?” to jedno z siedmiu pytań stawianych w ramach wyżej wspomnianej akcji.

Prosimy Państwa o nagłośnienie tej społecznej akcji, prosimy również o zadawanie pytań posłom i senatorom.
PYTANIA DO POSŁÓW I SENATORÓW I ODPOWIEDZI https://icppc.pl/stanowiska/

15. grudnia, było pierwsze czytanie w Sejmie nowej propozycji ustawy o GMO, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO, oszukuje Polaków wmawiając im, że jest możliwe współistnienie/sąsiadowanie upraw GM z uprawami tradycyjnymi, ignoruje stanowiska Sejmików Wojewódzkich oraz jest niezgodna Read more

Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu ustawy „Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych”

W zwiazku projektem ustawy „ Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych”, przesłanym do konsultacji w ramach opiniowania społecznego, KOALICJA „POLSKA WOLNA OD GMO” zrzeszajaca 397 członków, w tym naukowców, rolników indywidualnych, konsumentów, samorzadowców, polityków oraz organizacji społecznych – zadeklarowanych przeciwników stosowania technologii sztucznej modyfikacji genetycznej w żywnosci i produkcji rolnej , wystosowała do Ministra Srodowiska pismo zawierajace jednoznaczny sprzeciw wobec przedłożenia przedmiotowego projektu pod obrady Parlamentu.
Nasze stanowisko zostało jednak całkowicie pominiete w sprawozdaniu z konsultacji społecznych dołaczonych do uzasadnienia projektu ustawy,stanowiacego załacznik do przedłożenia rzadowego – druk nr 2547.
W tej sytuacji pragniemy ponownie poinformować…

Czytaj całość.

Tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa zapraszają Posłów i Senatorów

Spotkania z prawdziwymi rolnikami i posmakowanie prawdziwej żywności w ramach społecznej, ogólnopolskiej akcji pt.”Tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa zapraszają Posłów i Senatorów”. Rolnicy pokazywali  atuty naszego rolnictwa i naszej wsi, która jest wyjątkowa – bogactwo natury, piękne krajobrazy, ciągle żywa kultura ludowa. Mamy dużo dobrych rolników, którzy kochają swoją pracę i produkują wysokiej jakości żywność. To nasz narodowy skarb.

https://zaproszenia.icppc.pl/